DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Základy biochemie

Přehledná učebnice biochemie. Třetí, přepracované vydání

Autor:Klouda Pavel
Nakladatel:KLOUDA
Kód:22231
ISBN:9788086369167
EAN:9788086369167
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks
  • Struktura biomolekul. Metabolismus. Nukleové kyseliny. Podrobná reakční schémata.
  • Desítky cvičení.
  • Druhé, přepracované vydání (vydáno v r. 2005)

Ukázka z učebnice Základy biochemie

Transport elektronů

Při oxidaci glukosy na pyruvát glykolýzou, při oxidační dekarboxylaci pyruvátu (mitochondrie) a během citrátového cyklu (mitochondrie) jsou elektrony přenášeny na NAD+a FAD za vzniku redukovaných formem těchto koenzymů. Reoxidací NADH a FADH2 se obnovují oxidované formy koenzymů a je zužitkována vysoká energie elektronů.

Aerobní proces reoxidace kyslíkem nastává v mitochondriích. NADH a FADH2 neodevzdávají své vysoce energetické elektrony přímo kyslíku, ale předávají je do elektronového transportního řetězce. Postupný přenos elektronů transportním řetězcem umožňuje s velkou efektivitou využívat jejich energii. Až po jejím dostatečném odčerpání jsou elektrony na závěr odevzdány kyslíku. Z pohledu uplatnění kyslíku hovoříme také o respiračním (dýchacím) řetězci.

Vysoká energie elektronů vázaných v určité látce se promítá do její schopnosti působit jako silné redukční činidlo, odevzdávat elektrony a přecházet na oxidovanou formu. Mírou redoxních vlastností je hodnota standardního redoxního potenciálu E°. Čím je E° negativnější, tím je látka ve své redukované formě silnějším reduktans. Samovolně může elektron přecházet z redukované formy určité látky s negativnější hodnotou E° na oxidovanou formu jiné látky s pozitivnější hodnotou E°, nikoliv naopak. E° pro NADH/NAD+ je 0,32 V, pro FADH2/FAD 0,03 V, pro H2O/O2 0,82 V. Kdyby nějaký hypotetický enzym reoxidoval NADH nebo FADH2 přímo kyslíkem, což je podle podle hodnot E° možné, většina energie by se vyplýtvala na teplo. Přenos elektronového páru z NADH na kyslík by vyprodukoval energii 220 kJ/mol, z FADH2 na kyslík 152 kJ/mol. V elektronovém transportním řetězci přechází elektrony mezi jeho členy po malých schůdcích rozdílů E° a malé dávky produkované energie jsou účelněji využívány.

Redoxní enzymové komplexy

Elektronový transportní řetězec tvoří řada redoxních center, která jsou uspořádána do redoxních enzymových komplexů v kristách mitochondrií. Energie elektronu při cestě řetězcem klesá po částech a enzymové redoxní komplexy ji ukládají do tvorby rozdílu pH mezi matrix a mezimembránovým prostorem. Provádějí to tak, že z matrix do mezimembránového prostoru vypuzují ionty H+.

Z komplexu I, který reoxiduje NADH, a komplexu II, který reoxiduje FADH2, jsou elektrony přenášeny ke komplexu III a z něj na komplex IV. Komplex IV předává elektrony na kyslík.

Komplex I je NADH-dehydrogenasa. Je největším členem transportního řetězce s mnoha podjednotkami. Obsahuje přes 30 polypeptidových řetězců, molekulu flavinmononukleotidu a sedm FeS-proteinových center. Reoxidace NADH probíhá na straně matrix za redukce FMN na FMNH2. Elektrony jsou při následné oxidaci FMNH2 vyslány přes Fe-S proteiny a spolu s vodíky redukují malou molekulu ubichinonu (koenzymu Q) na ubichinol (QH2) v membráně. Energie dvojice elektronů je komplexem I využita k protlačení čtyř H+ z matrix do mezimembránového prostoru.

Úhrnná reakce vystihuje pouze vstupy a výstupy, nikoliv děje uvnitř komplexu I. Ukazuje oxidaci NADH, který výsledně redukuje mobilní molekulu ubichinonu, který je schopen volně procházet membránou.

NADH + H+ + Q + 4 H+ (matrix) ® NAD+ + QH2 + 4 H+ (cytosol)

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Moderní analytické metody

Moderní analytické metody
Pavel Klouda
KLOUDA
199 Kč
skladem

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie
Pavel Klouda
KLOUDA
159 Kč
skladem

Biochemie zblízka

Biochemie zblízka
Pavel Klouda
KLOUDA
150 Kč
skladem

Biochemie pro SZŠ

Biochemie pro SZŠ
Odstrčil Jaroslav
INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
320 Kč
skladem

Klinická biochemie 1.díl (pro zdravotnické školy)

Klinická biochemie 1.díl (pro zdravotnické školy)
Čermáková M.,Štěpánová I.
INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
249 Kč
skladem