DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Zeměpis cestovního ruchu - Učebnice pro hotelové a jiné střední školy

Druhé, upravené a rozšířené vydání

Autor:Holeček M., Mariot P., Střída M.
Nakladatel:ČGS
Kód:13664
ISBN:9788086034980
EAN:9788086034980
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:159 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu.
  • Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů.
  • Druhé vydání je ve všech kapitolách zaktualizováno a rozšířeno.

Praha 2005, 2. upravené a rozšířené vydání
132 stran, formát B5

Recenze učebnice

ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU je učebnice i příručka, pomůcka určená pro všechny z Vás, kteří máte něco společného s cestovním ruchem. Ať už jako studenti, profesionální pracovníci nebo jen zájemci o tento obor. Věříme, že bude nejen Vaší učebnicí nebo příručkou, ale že se stane i Vaším přítelem, který Vás ve zkratce provede po světě a podá Vám základní přehled o rozmístění cestovního ruchu u nás i v zahraničí.
Tato publikace by měla sloužit především jako učebnice pro hotelové školy, obchodní akademie, vyšší odborné školy, gymnázia, střední odborná učiliště a jiné školy, které mají v učebním plánu předmět zeměpis cestovního ruchu. Lze ji však využít jako příručku i na školách, kde se přímo tento předmět nevyučuje, a to jako doplněk při výuce zeměpisu na jakékoliv škole, jako pomůcku pro volitelný předmět, seminář apod. Věříme, že tuto učebnici lze využít také pro kurzy a školení určené k přípravě průvodců a jiných pracovníků v cestovním ruchu a že může zaujmout i veřejnost zajímající se o tuto populární tematiku.
Široké využití učebnice umožňuje rozšíření textu do dvou úrovní. Větším typem písma je vybráno základní učivo, základní poznatky, které by měli zvládnout všichni studenti i ve školách, kde je zeměpisu cestovního ruchu vyhrazena menší hodinová dotace nebo kde cestovní ruch není hlavním zaměřením studia. Z rozšiřujících poznatků, tištěných menším písmem a modře podtištěným, lze vybírat podle potřeb a možností tam, kde je tomuto předmětu vyhrazeno více času nebo kde se vychovávají specialisté pro cestovní ruch. výjimku tvoří učivo o oblastech cestovního ruchu České republiky, naší vlasti, které je pro nás nejdůležitější. Proto jsme v této části naší učebnice nerozlišovali základní a rozšiřující učivo odlišným písmem. Předpokládáme, že pokud  možno všichni studenti ve všech typech škol by toto učivo měli zvládnout v plném rozsahu a nemělo by se,  pokud to časové možnosti dovolí, nijak omezovat. Naopak doporučujeme, aby se dále rozšířilo učivo o té oblasti cestovního ruchu, v níž studenti žijí a studují.
Kromě dvou úrovní učiva, základního a rozšiřujícího, jsou v textu odlišeny kurzivou a šedým podtiskem na závěr většiny pasáží drobné poznámky na okraj, spíše zajímavosti zpestřující text. Většinu významnějších partií ukončují otázky a úkoly. Nemají nahradit obvyklé procvičování a opakovací otázky, které si dokáže každý vyučující snadno formulovat sám. Úkoly směřují spíše k  další rozšiřující práci s daným tématem, vedou k využití map, turistických průvodců i jiné literatury.
Důležitým doplňkem textů, s nímž je třeba dále pracovat, jsou v této učebnici grafy a mapky.

Druhé vydání bylo významně upraveno. Při změnách textu jsme vycházeli především z poznatků některých pedagogů, kteří s vyučováním podle této učebnice mají již několikaleté zkušenosti. Byly rozšířeny některé části vstupního oddílu, doplněny podstatné informace  ve všech dalších kapitolách, přidány i některé grafy a mapy. Revizí prošlo i vymezení turistických regionů České republiky a rozčlenění Evropy do makroregionů. Současně jsme vyhověli přáním uživatelů a pokusili jsme se proti 1.vydání zlepšit čitelnost textů.
V tomto, již 3.vydání, byly především aktualizovány všechny číselné údaje v textu i tabulkách a grafech i komentáře k nim podle posledních dosažitelných údajů v době přípravy rukopisu. Většinou se tedy vztahují k roku 2011, v případě dosažitelnosti i k roku 2012. Texty odrážejí situaci ve světě na začátku roku 2013. Při práci s učebnicí je s tím třeba počítat a změny ve světě i změněné údaje v cestovním ruchu si aktuálně doplňovat.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Ekonomie - Stručný přehled - učebnice

-15%
Ekonomie - Stručný přehled - učebnice
Švarcová Jena a kolektiv
CEED
289 Kč
skladem

Atlas světa pro každého

Atlas světa pro každého
KARTOGRAFIE
199 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Český jazyk v kostce pro střední školy

-13%
Český jazyk v kostce pro střední školy
Marie Sochrová
FRAGMENT
156 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem

Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost

-7%
Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost
Krouže Jiří, Kuldová Olga
FORTUNA
195 Kč
skladem