DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Živá abeceda pro 1.ročník ZŠ

Původní řada.

Autor:Mühlhauserová, Svobodová
Nakladatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kód:24545
ISBN:8085607883
EAN:9788085607888
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:60 Kč
Množství:
+-
ks
  • Pracovní učebnice.
  • Použita analyticko-syntetická metoda.
  • Učivo zpřístupněno spoustou her a ilustrací.
  • Úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k pravo-levé orientaci.
  • Seznámení s prvními písmeny, množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově.
  • Důraz na nácvik spojování hlásek do slabik.
  • Barevné, formát A4, 48 stran.

Živé abecedě byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2017. Živá abeceda obsahuje cvičení a úkoly, kterými se žáci připravují k vlastnímu čtení. Tato cvičení vycházejí z dlouhodobé praxe autorek, učitelek na 1. stupni. Jde o učebnici pracovní, do které žáci píší, malují a plní různé úkoly. V úvodu učebnice je mnoho obrázkového materiálu a úkolů sloužících k rozvoji slovního vyjadřování žáků, zrakového vnímání, rozpoznávání odlišností, prostorové orientace a sluchové analýzy. Dále ŽA obsahuje malované pohádky pro rozvoj řeči žáků, mřížky pro analýzu slov, cvičení na opakování čtení probraných písmen a slabik, vybarvovací obrázky, náměty pro samostatnou práci i pro domácí opakování a hry na procvičování čtení (rybníček, schody, Na včeličky, pexeso, hrátky s písmeny). Nedílnou součástí práce s ŽA je skládací abeceda. S ŽA doporučujeme pracovat v září a říjnu.

Recenze učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA připravilo pro žáky prvních tříd základní školy pracovní sešit na základě analyticko-syntetické metody pro elementární výuku čtení. (Dalším využívaným způsobem bývá projektové vyučování a metoda genetická.) Použitá metoda byla v letech 1951 – 1989 jedinou povolenou výukovou metodou u nás a stále patří mezi nejrozšířenější, mnohdy pro ni bývá používáno označení „slabikovací“ čtení.

K vyučování touto metodou se používají kombinace tří základních učebnic a pomůcek; a to První čtení, Živá abeceda a Slabikář. Živá abeceda z nakladatelství Nová škola je součástí původní řady a je koncipována jako celobarevný pracovní sešit velikosti A4. Jednotlivé oddíly jsou odlišeny barevným orámováním listů a obsahují celoplošnou pracovní stranu. Jednotlivé úkoly a činnosti pro potřeby učitelů a rodičů jsou uvedeny v zápatí strany v barevném okraji drobným písmem. V první části děti procvičují koordinaci jemné motoriky; označují obrázky, vyznačují řešení, vyprávějí podle obrázků, nacvičují orientaci na pravou a levou stranu.

Další část žáky seznamuje se souhláskami M, L, S, P pomocí obrázků, řazení slabik do rámečků, vykreslování a sloupečků slov určených ke slabikování. Následující stránky přinášejí samohlásky A, O, U, E, I a předposlední část procvičuje jejich vzájemné vázání do slabik. Závěr knihy skládá slabiky do prvních souvisle čtených slov.

Pracovní sešit neopomíjí ani hravou formu vyučování. Poslední list je z první strany herním plánem pro hru s písmeny. Druhá strana přináší náměty k didaktickým hrám s celým pracovním sešitem. S živou abecedou se v první třídě pracuje v září a říjnu, poté ji nahrazuje Slabikář.

Děti si z Živé abecedy mohou vystříhat pexeso vytištěné jako příloha na tvrdém papíře a procvičovat si podobu hlásek a písmen v psací i tiskací variantě.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují