Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Angličtina pro 3. ročník ZŠ - učebnice

  Naše cena s DPH:
  228 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dagmar Kolářová, Marta Mičánková, Pavol Tarábek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53170
  EAN / ISBN:
  9788073580742
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Nová řada moderní učebnice anglického jazyka pro 3. ročník ZŠ, která odpovídá požadavkům RVP VZ na osvojení klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat je určena dětem, které se anglický jazyk začínají učit ve 3. třídě ZŠ nebo dětem ve věku 8-9 let.
  • Učebnice je určena zejména dětem, které se s angličtinou setkávají poprvé. Je určena k rozvoji jazykových dovedností mluvení, poslechu a čtení. Je rozdělena do osmi tematických celků, z nichž každý obsahuje 3 nebo 4 dvoustránkové kapitoly.
  • Je prioritně určena k rozvoji jazykových kompetencí mluvení, poslechu, čtení.
  • Poskytuje mnoho námětů ke skupinové práci či práci ve dvojicích.
  • Umožňuje důsledné budování a procvičování základů slovní zásoby a frazeologie, názorně prezentuje základní gramatické jevy – vše v reálném jazykovém kontextu.
  • Respektuje potřebu názornosti – procvičované a upevňované učivo je doprovázeno zajímavým obrazovým materiálem.
  • Učební sada je vystavěna na příběhu Roberta a jeho rodiny, která se na čas přestěhovala do Anglie. Robert se zde setkává s novými přáteli a zažívá spoustu legrace.
  • Učebnicovou sadou provází motivační postavičky: Kouzelník a skřítci, chlapec Robert, jeho pes Bad a angličtí kamarádi.
  • S doložkou MŠMT.
  • Ucelená řada učebnic pro 3. až 5. ročník ZŠ má za cíl seznámit a naučit děti cizí jazyk tak, aby jej bavil a aby si ho oblíbily. Klade důraz na úzké propojení učebnice se zkušenostmi žáků. Autoři se proto drží zásady, že se dítě má zapojit do výuky co nejaktivněji - nejenom slovem a písmem, ale také písní, básničkou, mimikou, praktickou činností či krátkou scénkou. Jednotlivá témata vycházejí z konkrétních a modelových situací a směřují ke zvládnutí dovedností důležitých pro uplatnění se v praktickém životě.
  • Učebnice jsou tvořené podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

  Určeno pro:
  3. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  100

  O učebnici

  Pro učitele a rodiče

  Celá učebnicová sada je určena zejména dětem, které se s angličtinou setkávají poprvé. Naším cílem je seznámit je s angličtinou tak, aby je bavila a aby si ji oblíbili. Drželi jsme se proto zásady, že se dítě má zapojit do výuky co nejaktivněji - nejenom slovem a písmem, ale také písní, básničkou, mimikou, praktickou činností či krátkou scénkou.

  Celá sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu, metodického průvodce a zvukové nahrávky. Je však také doplněna řadou pomocných materiálů, které by měly zvýšit motivaci a zájem dětí o tento předmět. Jedná se o obrázkové karty, plakáty, samolepky apod.

  Učebnice je určena zejména k rozvoji jazykových dovedností mluvení, poslechu a čtení. Je rozdělena do osmi tematických celků, z nichž každý obsahuje tři nebo čtyři dvoustránkové kapitoly. Každá kapitola začíná krátkým příběhem Roberta a jeho přátel, ve kterém se děti seznámí s novou slovní zásobou a frazeologií. Tu si děti hravou formou upevní v následujícím cvičení. Úskalími mluvnických pravidel bude děti na následující straně provázet postavička Kouzelníka a jeho pomocníků - skřítků Pim a Vima. Kouzelník bude dětem klást otázky, skřítci budou pomáhat hledat na ně odpovědi. Správnost odpovědí je možné si ověřit v Přehledu mluvnice na konci učebnice. Navazující cvičení, formou poslechu, čtení, hry nebo kvízu, pomůže dětem nenásilně si procvičit a zapamatovat nejen probíraná mluvnická pravidla, ale zopakovat i slovní zásobu dané kapitoly.

  Každé téma je zakončené komiksem a projektem. Zde si děti společně s Robertem prožijí, jak je báječné poznávat nové přátelé a dorozumět se s nimi jejich rodnou řečí. V této části budou děti vypracovávat projekt.

  V učebnici je zahrnut i přehled probírané slovní zásoby, kterou by si děti měly aktivně osvojit a jejíž znalost bude hodnocena například formou testů. V Kulturní příloze se děti dozví něco o Londýně a jeho památkách. Přečtou si, jak Britové slaví Vánoce, Velikonoce a Halloween.

  Učebnici doplňuje pracovní sešit, který má vést k rozvoji dovednosti psaní. Jeho struktura kopíruje strukturu učebnice: obsahuje 8 tematických celků a 29 dvoustránkových kapitol.

  Každá stránka pracovního sešitu obsahuje vždy tři cvičení různých stupňů obtížnosti. První dvě cvičení jsou zaměřena především na upevnění slovní zásoby a frazeologie. Třetí cvičení je určeno k samostatné práci především dětem, které pracují rychlejším tempem. Ty budou mít možnost si svoje odpovědi k tomuto cvičení ověřit v Klíči na konci pracovního sešitu. Současně budou moci ohodnotit vlastní výkon. Čtvrté a páté cvičení je určeno především k procvičení gramatických jevů. Poslední cvičení vede děti k samostatnému vyjadřování, a tím i k použití všech znalostí a dovedností. Za správné splnění tohoto úkolu si děti budou vybarvovat hvězdy v Kouzelníkově plášti.

  Součástí každého tématu je i samostatné opakování učiva všech dílčích kapitol. I zde budou mít děti možnost samostatného ověření výsledků své práce a sebehodnocení. Na konci pracovního sešitu je zařazen abecední slovníček, který shrnuje veškerou slovní zásobu, na kterou děti v průběhu roku v učebnici narazí.

  Dětem ke správnému osvojení řeči pomůže i zvuková nahrávka a učitelům usnadní přípravu do hodin nejen metodický průvodce, ale i výše zmíněné doplňkové materiály.   

  Obsah učebnice

  Introductions 1

  • 1. Hello and goodbye
  • 2. What´s your name?
  • 3. Spell your name
  • 4. Where are you from?
  • Komiks: Robert at school
  • Projekt: An interview

  School 2

  • 5. Read the list
  • 6. Shopping
  • 7. Colours
  • 8. Numbers
  • Komiks: At home
  • Projekt: A poster
  • Slovníček ke kapitolám 1 - 8

  My face, my body and my clothes 3

  • 9. The face
  • 10. At the party
  • 11. Parts of the body
  • 12. A letter
  • Komiks: A gift for Robert
  • Projekt: My body

  My family 4

  • 13. My family
  • 14. My family again
  • 15. Bad and his family
  • Komiks: A friend for grandma
  • Projekt: Make your family tree
  • Slovníček ke kapitolám 9 - 15

  My home 5

  • 16. The house and the rooms
  • 17. Toys
  • 18. Where is my doll?
  • Komiks: An old castle
  • Projekt: My dream bedroom

  My town 6

  • 19. Look at the map
  • 20. The town
  • 21. Where is the sweetshop?
  • 22. I´m nine
  • Komiks: A surprise
  • Projekt: A new park in the town
  • Slovníček ke kapitolám 16 - 22

  Shopping and food 7

  • 23. Can I help you?
  • 24. Fruid and vegetables
  • 25. My favourite food
  • 26. English breakfast
  • Komiks: I am hungry
  • Projekt: The favourite food in our class

  Animals 8

  • 27. Our pets
  • 28. Farm animals
  • 29. Animals in the zoo
  • Komiks: Our last day in Great Britain
  • Projekt: Our zoo
  • Slovníček ke kapitolám 23 - 29

  Kulturní příloha

  • Great Britain is in Europe
  • London - the capital
  • Life in Britain
  • Halloween
  • Christmas
  • Easter

  Přehled mluvnice

  Vyslov to anglicky

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?