Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Literatura pro 3.ročník středních škol - Pracovní sešit

  Naše cena s DPH:
  228 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  51438
  EAN / ISBN:
  9788073581367
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na základě probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.
  • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají k dosažení očekávaných výstupů, k rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
  • V pracovním sešitě jsou obsaženy cvičení pro individuální, párovou i skupinovou práci. Přináší i náměty pro dlouhodobější projekty.
  • Pracovní sešit, stejně jako učebnice, odkazuje na ukázky na CD, se kterými se v pracovním sešitě rovněž pracuje. Dabingu se opět ujali přední čeští herci v čele s nositelem Ceny Thálie, panem Erikem Pardusem.
  • Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě učebnicové sady Literatura pro 3. ročník SŠ je součástí titulu Literatura pro 3. ročník SŠ − Průvodce pro učitele.
  • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na základě literárního učiva.
   Cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), učí tak studenta zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak v praktickém životě.
  • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem tak tedy odpadá pro studenty zdlouhavé zapisování do sešitů. Studenti mohou konečně studovat a pedagogové učit, ne trávit drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  159

  O učebnici

  Pracovní sešit tvoří s učebnicí kompaktní celek, neboť prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období praktickou prací s literárním textem a obecně zdokonaluje dovednost zacházet s jakýmkoliv psaným materiálem. Tato dovednost je nepochybně velmi užitečná nejen při každodenní komunikaci, ale také např. při získávání zaměstnání či prezentaci vlastních myšlenek.

  V pracovním sešitě je proto kladen důraz především na četbu primární a sekundární literatury, resp. ukázek z nich, a na samostatnou interpretaci těchto textů na základě navržených otázek. Jelikož je interpretace díla většinou záležitostí individuálního a subjektivního vkusu, životních zkušeností a postojů, mohou být odpovědi studentů na otázky k ukázkám v některých případech různé.

  Pracovní sešit je strukturován do tematických celků a kapitol stejně jako učebnice. Každá dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici, kromě novin, které tvoří v pracovním sešitě pouze jednu stranu na rozdíl od dvoustrany v učebnici.

  Pracovní sešit nabízí stejně jako učebnice množství úkolů k poslechovým cvičením. Za každým tematickým celkem následuje kapitola Opakování, která shrnuje a procvičuje znalosti společensko-historického a kulturního pozadí probíraného období, dvě cvičení jsou věnována poslechovým ukázkám, je zařazeno také cvičení na ověření úrovně ovládnutí pravidel českého pravopisu. Další úkoly a cvičení vytváří prostor pro samostatnou formulaci vlastního postoje a názoru na zadané téma. Poslední strana opakování je koncipována jako procvičení probrané látky na základě pracovního listu. To odpovídá nové podobě maturitní zkoušky tak, jak ji stanovilo MŠMT. Na stránce jsou tedy dvě ukázky, jedna z uměleckého a druhá z neuměleckého (literárněvědného) textu, s nímž studenti dále pracují.

  Obsah učebnice

  Kultura v 1. polovině 20. století

  • Vývoj kultury v 1. polovině 20. století
  • Literární druhy a žánry
  • Opakování

  Česká literatura na přelomu 19. a 20. století

  • Noviny - České země v letech 1880 - 1900
  •    Česká literatura v letech 1880 - 1900
  •    Josef Svatopluk Machar
  •    Otokar Březina
  •    Antonín Sova
  •    Josef Karel Šlejhar, Růžena Svobodová
  •    Karel Hlaváček
  •    Jiří Karásek ze Lvovic
  • Noviny - České země v letech 1900 - 1914
  •    Česká literatura v letech 1900 - 1914
  •    Fráňa Šrámek
  •    Karel Toman
  •    Viktok Dyk
  •    Stanislav Kostka Neumann
  •    Petr Bezruč
  •    František Gellner
  •    Tomáš Garrique Masaryk, František Xaver Šalda
  • České divadlo v letech 1880 - 1914
  • Opakování

  Světová literatura v letech 1900 - 1914

  • Noviny - Svět v letech 1900 - 1914
  •    Světová literatura v letech 1900 - 1914
  •    Guillaume Apollinaire
  •    Filippo Tommaso Marinetti, Tristan Tzara
  •    Velimir Chlebnikov, Alexandr Blok
  •    Georg Trakl, Christian Morgenstern
  • Opakování

  Česká literatura v letech 1914 - 1938

  • Noviny - České země v letech 1914 - 1918
  •    První světová válka v české literatuře
  •    Jaroslav Hašek
  •    František Langer
  •    Rudolf Medek
  •    Josef Kopta, Jaromír John
  • Noviny - Československo v letech 1918 - 1928
  • Noviny - Československo v letech 1928 - 1938
  •    Česká literatura mezi válkami
  •    Jiří Wolker
  •    Vítězslav Nezval
  •    Konstantin Biebl
  •    Josef Hora
  •    Jaroslav Seifert
  •    František Halas
  •    Jan Zahradníček, Jakub Deml
  •    Vilém Závada, Jiří Orten
  •    Karel Čapek
  •    Josef Čapek
  •    Vladislav Vančura
  •    Karel Poláček
  •    Eduard Bass, Rudolf Těsnohlídek
  •    Ivan Olbracht
  •    Marie Pujmanová
  •    Václav Řezáč
  •    Jaroslav Havlíček
  •    Jarmila Glazarová
  •    Jaroslav Durych
  •    Jan Čep, Egon Hostovský
  •    Richard Weiner, Karel Schulz
  •    Egon Ervin KIsch, Franz Werfel
  •    Franz Kafka
  • České divadlo mezi válkami
  • Opakování  

  Světová literatura v letech 1914 - 1939

  • Noviny - Svět v letech 1914 - 1918
  •    První světová válka ve světové literatuře
  •    Erich Maria Remarque
  •    Romain Rolland
  •    Henri Barbusse
  •    Ernest Hemingway
  •    Bertolt Brecht
  •    Thomas Stearns Eliot, Arnold Zweig
  • Noviny - Svět v letech 1918 - 1939
  •    Světová literatura mezi válkami
  •    Thomas Mann
  •    Heinrich Mann
  •    Marcel Proust
  •    James Joyce
  •    George Bernard Shaw
  •    Lion Feuchtwanger
  •    William Faulkner, Hermann Hesse
  •    Antoine de Saint-Exupéry, Virginia Woolfová
  •    Robinson Jeffers, Francis Scott Fitzgerald
  •    John Steinbeck, Theodore Dreiser
  •    John Galsworthy, Stefan Zweig
  •    Boris Pasternak
  •    Michail Bulgakov
  •    Maxim Gorkij
  •    Michail Šolochov, Sinclair Lewis
  •    André Breton
  •    Paul Éluard, Louis Aragon
  •    Vladimír Majakovskij, Sergej Jesenin
  •    Marina Cvetajevová, Ivan Bunin
  • Opakování

  Druhá světová válka a její obraz v literatuře

  • Noviny - Protektorát Čechy a Morava v letech 1939 - 1945
  •    Druhá světová válka v české litertuře
  •    Torzo naděje; Modrá, Žíhaná a Červená kniha; Obrazy z dějin národa českého
  •    Světlem oděná, Jobova noc, Básně z koncentračního tábora
  • Noviny - Svět v letech 1939 - 1945
  •    Druhá světová válka ve světové literatuře
  •    Komu zvoní hrana, Vítězný oblouk, Deník Anny Frankové
  •    Velitelem v Osvětimi, Druhá světová válka, Deník z Hirošimy
  • Opakování

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: