Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika pro SŠ 7.díl A - Analytická geometrie v rovině (pracovní sešit)

  Naše cena s DPH:
  219 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Jana Kalová, Václav Zemek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  56329
  EAN:
  9788073582999
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Část A sedmého dílu se věnuje práci se souřadnicemi a kartézskou soustavou souřadnic, operacím s vektory a rovnicím lineárních útvarů v rovině (přímek, polopřímek, úseček). Pracovní sešit navazuje na názorný a přehledný výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici v něm odpovídá jedna kapitola; navíc je zde obsažena souhrnná kapitola věnovaná všem druhům kuželoseček. Součástí pracovního sešitu je velké množství různorodých úloh ve třech úrovních obtížnosti, které žákům pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti i připravit se na maturitní zkoušku.

  Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část A nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v rovině.

  • Pracovní sešit části A důsledně navazuje na učebnici dané části. Nabízí různorodé úlohy k analytické geometrii v rovině a ke kuželosečkám. Úlohy jsou strukturované a systematicky využívají všechny poznatky z učebnice.
  • Úlohy jsou rozděleny do tří úrovní, odlišených od sebe barevně. Díky tomu má každý žák možnost zažít úspěch (i když třeba jen na dané úrovni) a je tak motivován k dalšímu postupu:
   • První úroveň směřuje k zapamatování učiva a porozumění základním pojmům.
   • Druhá úroveň vyžaduje aplikaci získaných poznatků v konkrétních úlohách.
   • Třetí úroveň tvoří analýza a hodnocení na základě získaných poznatků.
  • Úlohy jsou řazeny tak, aby se jejich náročnost v rámci každé kapitoly stupňovala (od aplikace jednotlivých či jednoduchých postupů až ke komplexnímu využití všech poznatků).
  • Pro názornost jsou zde obsažena ukázková řešení některých typů úloh, na něž navazují obdobné, ale už neřešené úlohy.
   Snažili jsme se i o zařazení úloh, v nichž je propojena konstrukční geometrie s přístupem analytickým, a vyžadujeme jak výpočet, tak  zakreslení objektů.
  • Nedílnou součástí úloh je i prostor na řešení. Protože však některé typy úloh vyžadují značné množství místa na řešení a výpočty jsou i časově náročné, zařadili autoři u vybraných kapitol i zásobník úloh tvořených pouze zadáním, z nichž si vyučující může vybrat typ úloh podle potřeb dané třídy.
  • Kromě čtyř kapitol věnovaných kuželosečkám, navázaných na výklad v učebnici, je zde navíc souhrnná kapitola ke kuželosečkám. Žáci se v ní setkají především s náročnějšími úlohami, k jejich řešení musí propojit poznatky o všech kuželosečkách s poznatky o úpravě výrazů a řešení rovnic.

  Publikace je vhodná pro:

  • žáky a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, a to i pro samostudium,
  • maturanty k přípravě na maturitní zkoušku,
  • uchazeče o studium na vysokých školách k přípravě na přijímací zkoušky.

  Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.

   

   

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  116

  O učebnici

  Představujeme vám již sedmý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy. Tato učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro obory vzdělávání LO, M v oblasti Matematické vzdělávání i s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v oblasti Matematika a její aplikace. Je koncipována tak, aby byla vhodná jak pro výuku pod vedením učitele, tak pro samouky. Moderně, přehledně a srozumitelně předkládá postupně vše, co by žáci měli znát ze středoškolské matematiky.

  Obsah jednotlivých dílů není striktně rozdělen po konkrétních ročnících studia, ale pouze po tématech, která vycházejí z tematických okruhů určených Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro všechny typy středních škol. Toto členění dává vyučujícím možnost přizpůsobit se rozdílným hodinovým dotacím i tempu žáků.

  Kompletní učebnicová sada sedmého dílu se skládá ze dvou částí 7A a 7B, přičemž každá z nich sestává z učebnice, pracovního sešitu a příslušné části metodického průvodce pro učitele. Každá kapitola je zastoupena ve všech součástech učebnicové sady, tedy v učebnici, pracovním sešitě a také v metodickém průvodci pro učitele. Jednotlivé kapitoly jsou vnitřně provázány, což poskytuje žákům ideální podmínky pro pochopení probíraného učiva a usnadňuje jim orientaci v učebnici. Výkladové bloky jsou barevně odlišeny od doplňujících bloků, které slouží především k motivaci žáka a jeho samostatnému přemýšlení. Rozšiřují výklad informacemi charakteru historického kontextu či odkazem ke každodenním souvislostem, což žákům umožňuje odhalit, že matematika může být zábavná i přínosná v běžném životě, nemusí tedy stát v pozici zbytečného, náročného předmětu.

  Pracovní sešit, který na učebnici přímo navazuje, obsahuje úlohy rozdělené do tří úrovní. Toto rozdělení žákům pomůže nejprve učivu porozumět a zapamatovat si jej. Následně mohou žáci poznatky efektivně využívat při řešení složitějších aplikačních úloh.

  Celý sedmý díl je věnován analytické geometrii: část 7A se zabývá analytickou geometrii v rovině a část 7B analytickou geometrii v prostoru. Analytická geometrie propojuje planimetrii, stereometrii, úpravy výrazů a řešení rovnic, čímž se na první pohled může zdát komplikovaná. Naše učebnice i pracovní sešit vám při studiu pomohou přehledně zpracovaným učivem doplněným o velké množství komentovaných řešených úloh a především velkým množstvím názorných obrázků.

  Pečlivě vypracovaná koncepce této řady dovolí vyučujícím adekvátně reagovat na individuální potřeby žáka. Žákům zase umožňuje matematiku začít "chápat" a umět využívat, místo toho, aby se ji "jen učili".

   

  Obsah učebnice

  Analytická geometrie v rovině - 7A

  • Souřadnice
  • Vektory
  • Odchylka vektorů
  • Rovnice přímky v rovině
  • Polohové úlohy v rovině
  • Metrické úlohy v rovině

  Kuželosečky

  • Kružnice
  • Elipsa
  • Hyperbola
  • Parabola
  • Souhrnná kapitola

  Představení učebnicové sady

   

  Analytická geometrie v prostoru - 7B

  • Souřadnice bodů a vektorů v prostoru
  • Součiny vektorů a jejich užití
  • Rovnice přímky a roviny v prostoru
  • Polohové úlohy v prostoru
  • Odchylky rovin a přímek v prostoru
  • Vzdálenosti bodů, přímek a rovin v prostoru
  • Kulová plocha

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?