Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -21%

  • Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - Učebnice
  • Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - Učebnice
  • Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - Učebnice

  Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - Učebnice

  Společenské vědy pro střední školy 1.díl

  Naše cena s DPH:
  199 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  252 Kč
  Ušetříte:
  53 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  D. Denglerová, H. Doležalová, V. Kirchnerová, R. Kundt
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  51430
  EAN / ISBN:
  9788073581442
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd, přičemž představuje učivo s ohledem na každodenní souvislosti a požadavky současných studentů. Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost.
  • Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnaziální vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách. Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat. Učebnice je rozdělena do 4 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: poznávání skutečnosti jako základ lidské existence, vývoj člověka a jednotlivé vlivy, které do tohoto procesu zasahují, individuální odlišnost každého z nás a její psychologické základy, naše soužití s druhými a jeho pravidla. Tematické celky jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Toto dělení se plně shoduje se strukturou pracovního sešitu. Podkapitoly, jako základní jednotky učebnice i pracovního sešitu, jsou buď jednostránkové, nebo dvoustránkové (odpovídají tak jednohodinové/dvouhodinové časové dotaci).
  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou, a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). V učebnici také naleznete zajímavé komentáře známých osobností k tématu podkapitol. Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  83

  O učebnici

  Hlavním cílem sady je představit koncepčně novým, informačně spolehlivým a poutavým způsobem společenskovědní témata tak, aby nezůstalo u pouhého přehledu teorií a jmen, ale aby se texty staly základem pro orientaci ve světě, který nás obklopuje. Proto při tvorbě učebních textů klademe důraz na praktické souvisloti probíraného učiva, na modelové příklady, seznámení se se skutečnými událostmi, výzkumy a také na postřehy známých osobností.

  V prvním dílu učebnicové sady začíná naše seznamování se společenskovědními tématy u jedince a jeho soužití s druhými lidmi. Představíme vám  tedy základy psychologie, sociální psychologie a úvodní témata z filozofie a sociologie. Učebnici tvoří výkladové části k jednotlivým tematickým celkům. Tyto celky pak odpovídají čtyřem klíčovým problémům, kterými jsou: poznání skutečnosti jako základ naší existence; vývoj člověka a jednotlivé vlivy, které do tohoto složitého procesu vstupují; individuální odlišnost každého z nás a jejím psychologické základy; naše soužití s druhými a jeho pravidla.

  Sada je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a splňuje současně i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společensko-vědní vzdělávání). Požadavky uvedených dokumentů sady naplňuje nejen po stránce obsahové, ale i svým důrazem na rozvoj příslušných klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním vymezených průřezových témat.

  Po formální stránce jsou tematické celky prvního dílu učebnicové sady rozděleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah buď jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma (jedna, nebo dvě vyučovací hodiny). V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík, ktarý vám práci s učebnicí usnadní.

  Zcela novým způsobem je celá učebnicová sada zpracována po grafické stránce, a to s cílem umožnit vám nejen příjemnější práci a textem, ale především hlubší a všestrannější porozumění látce. Učebnice i pracovní sešit jsou členěny do typizovaných boxů. Podrobný popis struktury stran učebnice i pracovního sešitu a jejich vzájemné provázanosti naleznete na následujících dvou stranách.   

  Obsah učebnice

  Poznávání skutečnosti

  Poznávání a psychologie

  • Lidské vědomí
  • Vnímání
  • Co ovlivňuje naše vnímání?
  • Paměť
  • Myšlení a řeč

  Věda, filozofie a poznání

  • Věda a filozofie
  • Historický vývoj evropské vědy
  • Společenské vědy
  • Filozofie a poznání
  • Zdroje poznání a pravda jako téma filozofie

  Média a náš pohled na svět

  • Média a jejich funkce
  • Co, jak a komu média sdělují?

  Člověk a jeho vývoj

  Člověk, příroda a kultura

  • Člověk - nejtěžší otázka
  • Člověk jako přírodní a společenská bytost
  • Lidská kultura
  • Vztah přírody a kultury

  Člověk ve vývoji

  • Co ovlivňuje vývoj člověka?
  • Učení a vývoj člověka
  • Socializace a její činitelé
  • Vývojové etapy člověka

  Člověk a jeho individualita

  Lidská osobnost

  • Osobnost a její rysy
  • Temperament a charakter
  • Emoce
  • Motivace a postoje
  • Schopnosti, nadání a talent

  Duševní zdraví a rozvoj osobnosti

  • Sebepoznání a sebereflexe
  • Stres
  • Duševní hygiena
  • Duševní zdraví

  Život mezi druhými

  Jedinec a kolektiv

  • Sociální interakce a jednání
  • Sociální instituce a kontrola
  • Prostředky sociální kontroly
  • Jedinec a kolektiv dnes

  Jak poznávám druhé a jak s nimi komunikuji

  • Sociální percepce a chyby v ní
  • Stereotypy a předsudky
  • Sociální komunikace a její průběh
  • Efektivní komunikace
  • Manipulace v komunikaci

  Rejstřík

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Společenské vědy pro 1. ročník SŠ - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?