Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -13%

  • Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice
  • Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice
  • Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice

  Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice

  Naše cena s DPH:
  219 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  252 Kč
  Ušetříte:
  33 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Dufek, E. Kneblová, R. Kundt, J. Němec, P. Spáč, B. Vacková, P. Vejvodová
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  51857
  EAN / ISBN:
  9788073581527
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd – teorii společenskovědních disciplín zařazuje do širších souvislostí. Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.
  • Výsledná podoba zpracování umožňuje žákům vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech – společenské vědy tedy pro ně nezůstanou pouhým souhrnem teorií, pojmů a jmen, ale naopak poutavým výkladem každodenní skutečnosti.
  • Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost. 
  • Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách. Obdobně jsou zohledněny i požadavky Katalogu požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň).
  • Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat. 
  • Učebnice je rozdělena do 5 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: struktura společnosti a společenské útvary; sociální změna a problémy současné společnosti; politika, stát a demokracie; podoby politické participace a politický život v ČR; politická filozofie a problematika společnosti a státu. 
  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
  • Učebnice (stejně jako celá učebnicová sada) je charakteristická originální grafikou, jejímž základem je odlišení jednotlivých komponentů strany a zařazení širokého doprovodného obrazového materiálu. Výsledkem je nejen poutavé, ale i nanejvýš přehledné formální zpracování textů, které jistě zaujme dnešní generaci studentů.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  87

  O učebnici

  Představujeme druhý díl učebnice z učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Učebnicová sada, která postupně pokryje všechny čtyři ročníky středoškolského studia základů společenských věd, je složena z samostatně prodávané učebnice, pracovního sešitu . Sada je koncipována tak, aby se její jednotlivé části vzájemně doplňovaly a umožnily svým uživatelům seznámit se se základy společenskovědních oborů a s klíčovými otázkami, které tyto obory řeší.
  Ti z vás, kteří se již seznámili s prvním dílem sady, ví, že jejím hlavním cílem je představit koncepčně novým, informačně spolehlivým a současně poutavým způsobem společenskovědní témata tak, aby nezůstalo u pouhého přehledu teorií a jmen, ale aby se texty staly základem pro snazší orientaci ve světě, který nás obklopuje. Proto učebnice i pracovní sešit kladou důraz na praktické souvislosti probíraného učiva, na modelové příklady, seznámení se se skutečnými událostmi, výzkumy apod.
  Druhý díl učebnicové sady navazuje na díl první i obsahově, když posouvá výklad od úrovně jedince ke kolektivu (společnosti, společenským útvarům a jevům) a k politice jako prostředku správy věcí veřejných. Podkapitoly se tedy věnují převážně tématům z oblasti sociologie, politologie a politické filozofie. Dle obsahového zaměření se podkapitoly řadí do pěti tematických celků, které sledují tyto klíčové problémy: podstata a struktura společnosti jako téma sociologie; společenská změna na makro- a mikroúrovni a historické typy společností s důrazem na společnost současnou; podstata politické činnosti a stát ve vztahu k demokratické společnosti; politika v životě občana demokratického státu a politický systém České republiky; společnost a politika jako téma  filozofického myšlení.
  Při zpracovávání učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost), sada splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Požadavky uvedených dokumentů sada naplňuje jak po stránce  obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním vymezených průřezových témat. Formální stránka sady je stejná jako u dílu prvního: Tematické celky jsou děleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah buď jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma (jedna, nebo dvě vyučovací hodiny).  V závěru učebnice naleznete také přehledný jmenný a věcný rejstřík, který vám práci s ní usnadní.
  Ani po grafické stránce se cíle učebnice nemění – titul je sestaven tak, aby vám umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Opět jsou zařazeny boxy s hlavním učivem a boxy s doplňujícími informacemi. Podrobný popis struktury stran učebnice i pracovního sešitu a jejich vzájemné provázanosti naleznete na následujících dvou stranách.

  Obsah učebnice

  Složitá společnost

  Společnost a společenské útvary

  • Společnost jako téma sociologie
  • Sociální skupiny
  • Člověk jako součást sociální skupiny
  • Další sociální útvary

  Struktura společnosti

  • Sociální stratifikace a nerovnost
  • Sociální vrstvy a třídy
  • Sociální status a mobilita
  • Současná česká společnost

  Měnící se společnost

  Sociální změna a moderní společnost

  • Podoba a funkce sociální změny
  • Sociální změna a sociologie
  • Tradiční a moderní společnost
  • Postindustriální společnost a její problémy

  Multikulturní a multietnická společnost

  • Národ, etnikum a multikulturní společnost
  • Netolerance, xenofobie a rasismus

  Stát a demokracie

  Stát, státní moc a společnost

  • Politika a politologie
  • Stát a jeho funkce
  • Formy státu
  • Stát a národ
  • Státní moc a její dělba

  Demokracie

  • Co je to vlastně demokracie?
  • Demokracie a nedemokratické systémy
  • Problémy současné demokracie

  Politika a my

  Politický život ve státě

  • Politická participace a pluralita
  • Politické ideologie
  • Politické strany
  • Volby a volební chování
  • Média a politický život
  • Politický extremismus

  Já jako občan českého státu

  • Český stát a státnost
  • Právní základy českého státu
  • Zákonodárná moc v ČR
  • Výkonná moc v ČR
  • Soudní moc v ČR
  • Tvorba a schvalování zákonů
  • Politický život v ČR
  • Státní správa a samospráva v ČR

  Společnost a stát v dějinách myšlení

  Historické teorie společnosti a státu

  • Antická teorie společnosti
  • Křesťanství a středověká koncepce společnosti
  • Renesanční a novověká politická filozofie
  • Myšlení o moderní společnosti a státu

  Rejstřík

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?