Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

  Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

  Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky.

  Naše cena s DPH:
  153 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  165 Kč
  Ušetříte:
  12 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Irena Králová
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  52571
  EAN / ISBN:
  9788073730628
  FORTUNA

  Popis produktu

  Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky.

  Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  176

  Recenze

  Učebnice má sloužit žákům čtvrtého ročníku středních hotelových škol v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Je též určena pro studenty vyšších odborných škol stejného zaměření; zde je ovšem pouhým základem, který je nutno do potřebné hloubky rozšířit.

  Publikace je poslední z ucelené řady učebnic pro střední hotelové školy. Vychází z nových rámcových vzdělávacích programů pro hotelnictví a cestovní ruch a vede k získání a rozvoji klíčových kompetencí.

  Cílem učebnice je seznámit žáky se základy makroekonomie, vysvětlit důležité makroekonomické pojmy a ukazatele tak, aby byli schopni se orientovat ve stávajícím makroekonomickém prostředí. Název učebnice je přizpůsoben názvu ekonomického předmětu 4. ročníku. Obsahově je však poněkud širší: zvláštní pozornost je totiž věnována fungování hospodářské politiky státu (tak, jak je tomu ponechán prostor ve výuce). Žáci by měli pochopit a osvojit si důležité oblasti fungování ekonomiky na makroekonomické úrovni, aby se snadno adaptovali v praxi.

  Úvod učebnice je věnován národnímu hospodářství a jeho struktuře. Následuje část, která se zabývá vyjádřením a hodnocením úrovně ekonomiky na národní úrovni. Budete seznámeni se základními makroekonomickými pojmy a ukazateli, pochopíte makroekonomický koloběh a naučíte se spočítat pro naši ekonomiku zásadní makroekonomický ukazatel hrubý domácí produkt. Pochopíte průběh hospodářského cyklu a ekonomického růstu. Obsahem této části učebnice je též problematika negativních dopadů tržní ekonomiky: nezaměstnanosti a inflace. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o aktuální údaje, získané zejména z údajů národních statistik.

  V další části učebnice je zdůvodněn význam státu v tržní ekonomice a vymezené cíle a nástroje hospodářské politiky. Průběžně se podrobněji seznámíte s politikou monetární, fiskální, daňovou, cenovou, důchodovou, sociální i zahraničně obchodní.

  Následují kapitoly věnované penězům, finančnímu trhu, burze, bankovní soustavě, pojišťovnictví. Důraz je kladen na činnost bank a orientaci v nabídce cenných papírů.

  Na závěr se seznámíte stručně s globalizačními tendencemi a ze začleněním naší země do mezinárodních, resp. nadnárodních organizací. Středem zájmu je Evropská unie, její úloha, historický vývoj, struktura a činnost. Ve stručnosti jsou zmíněny i další důležité národní, resp. mezinárodní instituce, ve kterých má Česká republika své místo.

  Chtěla bych zdůraznit, že je nutno, aby žáci i vyučující pečlivě sledovali případné aktualizace a text si v tomto směru průběžně upravovali. Jde zejména o oblast daňové, sociální a důchodové politiky i další oblasti. 

  Obsah učebnice

     1  Úvod do makroekonomie

  • 1.1 Ekonomie a ekonomika
  • 1.2 Národní hospodářství

     2  Základní makroekonomické pojmy a veličiny

  • 2.1 Agregátní poptávka
  • 2.2 Agregátní nabídka
  • 2.3 Makroekonomická rovnováha
  • 2.4 Makroekonomické veličiny

      Makroekonomický koloběh

  • 3.1 Charakteristika makroekonomického koloběhu
  • 3.2 Metody výpočtu hrubého domácího produktu

     4  Hospodářský cyklus

  • 4.1 Charakteristika hospodářského cyklu
  • 4.2 Druhy hospodářských cyklů
  • 4.3 Finanční krize a bankovní panika

     5  Hospodářský růst

  • 5.1 Charakteristika hospodářského růstu
  • 5.2 Faktory ekonomického růstu
  • 5.3 Bludný kruh chudoby a společenský systém
  • 5.4 Dvě cesty vedoucí k ekonomickému růstu

     6  Nezaměstnanost

  • 6.1 Charakteristika nezaměstnanosti
  • 6.2 Měření nezaměstnanosti
  • 6.3 Základní typy nezaměstnanosti
  • 6.4 Důsledky nezaměstnanosti

     7  Inflace

  • 7.1 Charakteristika inflace
  • 7.2 Měření inflace
  • 7.3 Cenové indexy
  • 7.4 Inflace a přerozdělování
  • 7.5 Druhy inflace
  • 7.6 Formy inflace
  • 7.7 Důsledky inflace

     8  Hospodářská politika

  • 8.1 Úloha státu v tržní ekonomice
  • 8.2 Důvody selhání fungování tržní ekonomiky
  • 8.3 Historické přístupy k roli státu v ekonomice
  • 8.4 Obsah a význam hospodářské politky
  • 8.5 Typy hospodářské politiky
  • 8.6 Cíle hospodářské politiky
  • 8.7 Nástroje hospodářské politiky
  • 8.8 Subjekty hospodářské politiky

     9  Měnová politika

  • 9.1 Podstata a význam měnové politiky
  • 9.2 Úloha centrální banky
  • 9.3 Nástroje měnové politiky
  • 9.4

   10  Fiskální politika

  • 10.1 Podstata a význam fiskální politiky
  • 10.2 Veřejné finance
  • 10.3 Státní rozpočet
  • 10.4 Nástroje fiskální politiky
  • 10.5 Schodek státního rozpočtu, veřejný a státní dluh
  • 10.6 Daňový systém ČR
  • 10.7 Přímé daně
  • 10.8 Nepřímé daně
  • 10.9 Ekologická daň

  11  Důchodová a cenová politika

  • 11.1 Podstata a význam důchodové a cenové politiky
  • 11.2 Nástroje důchodové a cenové politiky

   12  Zahraničně obchodní politika

  • 12.1 Podstata a význam zahraničně obchodní politiky
  • 12.2 Cíle a nástroje vnější měnové a obchodní politiky
  • 12.3 Měnový kurz
  • 12.4 Platební bilance
  • 12.5 Zahraniční dluh

   13  Bankovní systém

  • 13.1 Charakteristika bankovního systému
  • 13.2 Charakteristika bank

   14  Peníze

  • 14.1 Podstata a význam peněz
  • 14.2 Finanční trh

   15  Burza

  • 15.1 Podstata, význam a historie burzy
  • 15.2 Burza cenných papírů Praha, a.s.
  • 15.3 Mimoburzovní obchody
  • 15.4 Středisko cenných papírů (SCP)
  • 15.5 Portfolio

   16  Sociální program

  • 16.1 Struktura sociálního programu
  • 16.2 Systém sociálního pojištění
  • 16.3 Státní sociální podpora
  • 16.4 Systém sociální péče

   17  Pojišťovnictví

  • 17.1 Postavení pojišťovnictví v národním hospodářství
  • 17.2 Předmět a význam pojištění

   18  Globalizace a mezinárodní ekonomická integrace

  • 18.1 Podstata globalizace
  • 18.2 Vývoj globalizace
  • 18.3 Pozitivní a negativní stránky globalizace
  • 18.4 Mezinárodní ekonomická integrace
  • 18.5 Evropská unie
  • 18.6 Další integrační celky

  Seznam schémat

  Výsledky úloh

  Literatura

   

   

   

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: