Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku
  • Nakladatelství
  • FORTUNA
  • Písemné jazykové prověrky z češtiny pro 2. stupeň základních škol ve dvou variantách

  Písemné jazykové prověrky z češtiny pro 2. stupeň základních škol ve dvou variantách

  Naše cena s DPH:
  180 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  František Vejvoda
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  17066
  EAN / ISBN:
  9788073730802
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Soubor čtyřiadvaceti prověrek zaměřených na prověřování učiva jednotlivých ročníků 2. stupně ZŠ. Každou prověrku tvoří diktát a jazykový rozbor. Publikace obsahuje i řešení a návrh na klasifikaci.
  • Učitelé mohou prostřednictvím připravených písemných prověrek ověřovat stupeň zvládnutí probrané látky. Dvě varianty (A, B) každé písemné práce umožňují, aby různé skupiny ve třídě měly odlišná zadání se stejnou úrovní obtížnosti.
  • Žákům publikace dává možnost procvičování určitého pravopisného jevu a získání jistoty v psaném projevu.
  • K obtížnějším pravopisným jevům je přiřazeno krátké poučení.
  • Klíč poskytuje žákovi kontrolu vypracované písemné prověrky a zároveň mu dává možnost svého sebehodnocení.

   

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  181

  O učebnici

  Písemný projev nás provází celým životem, ať už se jedná o výpisky nebo zápisy ve škole, soukromé nebo úřední dopisy, slohová cvičení nebo životopis, žádosti, stížnosti či pozvánky. Proto je nesmírně důležité osvojit si pravopis už na základní škole, neboť na vyšších stupních škol se většinou předpokládá, že žáci učivo základní školy již zvládli.
  Písemné jazykové prověrky z českého jazyka, které právě držíte v rukou, mají učitelům na druhém stupni základních škol usnadnit práci při procvičování pravopisných jevů, a hlavně při prověřování již dosažených znalostí žáků.
  Žáci je mohou využít také k samostatné práci doma.
  Prověrky nabízejí širokou škálu různých typů úkolů – doplňování, vypisování, podtrhávání, určování různých kategorií, rozřazování atd. Plnění úkolů vyžaduje určité znalosti i aktivní přístup žáků.
  Písemné prověrky jsou vytvořeny vždy ve dvou variantách (A a B), takže dvě skupiny žáků ve třídě mohou dostat odlišná zadání se stejnou úrovní obtížnosti.
  U každého cvičení je bodové ohodnocení (za každou chybu se odečítá jeden bod).
  U každé písemné práce je hodnocení celkové. Klasifikační rozmezí si pak může učitel stanovit sám podle schopností žáků a úrovně dané třídy.
  Doporučujeme, aby vždy po zkontrolování písemné práce učitelem provedl žák pečlivou opravu jednotlivých chyb a zdůvodnil správné řešení; k písemné opravě může využít volného místa pod zadáním prověrky.
  V závěru publikace najdete klíč, který využijí zejména žáci při samostatné práci doma.
  Věříme, že písemné prověrky pedagogům usnadní práci ve škole a dětem pomohou získat jistotu v psaném projevu, případně při přípravě ke zkouškám na střední školy.

  Obsah učebnice

  I.   Souhlásky

  • I./1  Měkké a tvrdé souhlásky
  • I./2  Párové souhlásky
  • I./3  Souhláskové skupiny - zdvojené souhlásky
  • I./4  Souhláskové skupiny - souhrnné opakování

  II.  Předložky, předpony a přípony 

  • II./1  Předpony ob-, od-, roz-, pod-, nad-, před-, bez- a předložky
  • II./2  Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
  • II./3  Předložky s-/se-, z-/ze- a předpony s-/se-, z-/ze-, vz-
  • II./4  Předložky a předpony - souhrnně
  • II./5  Přípony -ský/-ští, -cký/-čtí
  • II./6  Přípony -í, -ní, -ný

  III.  Píšeme u, ú, ů

  IV.  Psaní skupin bě, pě, vě, mně / bje, vje, mně

  • IV./1  Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
  • IV./2  Skupiny mě/mně
  • IV./3  Skupiny bě/bje, vě/vje, pě mně/mě - souhrnné opakování

  V.   Psaní velkých písmen

  • V./1  Psaní velkých písmen
  • V./2  Psaní velkých písmen
  • V./3  Psaní velkých písmen - souhrnné opakování

  VI.   Psaní i/y po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z

  • VI./1  Vyjmenovaná slova po l
  • VI./2  Vyjmenovaná slova po p
  • VI./3  Vyjmenovaná slova po s, v, z 
  • VI./4  Psaní i/í, y/ý ve slovech cizího původu
  • VI./5  Vyjmenovaná slova - souhrnné opakování
  • VI./6  Vyjmenovaná slova - souhrnné opakování

  VII.   Slovní druhy

  • VII./1  Určování slovních druhů
  • VII./2  Podstatná jména a jejich druhy - hromadná a pomnožná
  • VII./3  Podstatná jména a jejich druhy - konkrétní a abstraktní
  • VII./4  Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  • VII./5  Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  • VII./6  Skloňování podstatných jmen rodu ženského
  • VII./7  Skloňování podstatných jmen rodu ženského
  • VII./8  Skloňování podstatných jmen rodu středního
  • VII./9  Skloňování podstatných jmen - souhrnné opakování
  • VII./10  Skloňování podstatných jmen - souhrnné opakování
  • VII./11  Skloňování obecných jmen přejatých
  • VII./12  Skloňování vlastních jmen osob
  • VII./13  Skloňování dvojných tvarů podstatných jmen oči, uši, ruce, ramena, prsa, kolena, nohy 

  VIII.   Přídavná jména

  • VIII./1  Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací
  • VIII./2  Určování rodu, čísla a pádu u přídavných jmen
  • VIII./3  Psaní i/í, y/ý v přídavných jménech tvrdých a měkkých
  • VIII./4  Přídavná jména tvrdá a měkká - souhrnné opakování
  • VIII./5  Tvoření tvarů přídavných jmen přivlastňovacích
  • VIII./6  Přídavná jména přivlastňovací a podstatná jména s koncovkou -oví  
  • VIII./7  Jmenné tvary přídavných jmen
  • VIII./8  Stupňování přídavných jmen
  • VIII./9  Přídavná jména - souhrnné opakování

  IX.   Zájmena

  • IX./1 Určování druhů zájmen
  • IX./2  Zájmena osobní - já ty 
  • IX./3  Zájmena osobní - já, my, vy a zvratné se 
  • IX./4  Zájmena osobní - on, ona, ono
  • IX./5  Zájmena osobní - opakování
  • IX./6  Zájmena přivlastňovací
  • IX./7  Zájmena ukazovací - te, tento tenhle
  • IX./8  Zájmena tázací a vztažná
  • IX./9  Zájmena neurčitá a záporná
  • IX./10  Zájmena vymezovací - týž, tentýž, sám, každá všechen 
  • IX./11  Zájmena - souhrnné opakování

  X.    Číslovky 

  • X./1  Určování druhů číslovek
  • X./2  Skloňování číslovek základních - dva/oba, tři čtyři
  • X./3  Skloňování číslovek základních - určitých a neurčitých
  • X./4  Skloňování číslovek řadových
  • X./5  Skloňování číslovek základních a řadových - souhrnně
  • X./6  Číslovky druhové, souborové a násobné

  XI.   Slovesa 

  • XI./1  Určování osoby, čísla a času
  • XI./2  Slovesný způsob
  • XI./3  Slovesný rod
  • XI./4 Slovesný vid
  • XI./5  Slovesné třídy
  • XI./6  Slovesné třídy - souhrnné opakování
  • XI./7  Přechodník přítomný a minulý
  • XI./8  Shoda přísudku s podmětem
  • XI./9  Shoda přísudku s podmětem - souhrnné opakování

  XII.  Příslovce 

  • XII./1  Význam a psaní příslovcí
  • XII./2  Psaní a stupňování příslovcí

  XIII.  Předložky 

  • Předložky a jejich využití

  XIV.  Spojky 

  • Spojky a jejich využití

  XV.   Částice a citoslovce 

  • Částice a citoslovce

  Klíč  

   

   

  •  

   

      

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Písemné jazykové prověrky z češtiny pro 2. stupeň základních škol ve dvou variantách souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?