Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Psychopedie - teoretické základy a metodika

  6. doplněné a upravené vydání.

  Naše cena s DPH:
  629 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Milan Valenta, Oldřich Müller
  Nakladatel:
  PARTA
  Kód zboží:
  53305
  ISBN:
  9788073201876
  PARTA

  Popis produktu

   

  Autoři Milan Valenta a Oldřich Müller společně s dalšími odborníky zpracovali komplexně pojatou vysokoškolskou učebnici, kterou je možné rovněž doporučit všem speciálním pedagogům v praxi.

  Psychopedie je jednou z nosných disciplín speciální pedagogiky. Učebnice je strukturována na část obecnou a metodickou.

  Obecná část se zabývá vymezením psychopedie, její terminologií, etiologií mentální retardace, osobností jedince s mentálním postižením či jinou duševní poruchou, psychopedickou diagnostikou, historickým exkurzem do péče o duševně postižené, prevencí a integrací, edukačním systémem, terapeutickými přístupy v péči o osoby s mentálním postižením včetně tanečně-pohybové terapie, alternativní a augmentativní komunikací i novými kapitolami zaměřenými na ranou péči u jedinců s mentálním postižením, psychopedickou andragogiku a gerontagogiku i sexualitu osob s mentálním postižením.

  Metodická část je členěna na teorii výchovy a didaktiku osob s mentálním postižením (zejména s ohledem k potřebám základních škol praktických a speciálních). Součástí jsou vybrané předmětové metodiky (český jazyk, matematika, jednotlivé výchovy včetně smyslové výchovy a sexuální výchovy osob s mentálním postižením).

  Učebnice je psaná moderní formou, jednotlivé kapitoly obsahují kromě vlastního didaktického textu odkazy na praxi, kazuistiky, marginálie zajímavostí, sumář a doporučenou literaturu. Užitečné jsou rovněž adresáře a různé kontakty.

  6. doplněné a upravené vydání

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  488

  O učebnici

  Konceptuální, strukturální i obsahové změny (stávající i ty orientované časovému horizontu), které zasáhly v posledních dvou dekádách českou speciální pedagogiku, vykazují kvalitativně takovou dimenzi, že nelze hovořit pouze o dílčích úpravách, přesunech či "krystalizacích" v oblasti terminologické, strukturální, obsahové ap., ale přímo o hledání nového paradigmatu disciplíny, tedy jejího nového modelování a vymezování v souladu s kvalitami postmodernistické společnosti. Zdá se, jako by "pouhá" edukace osob se zdravotním postižením již nestačila pořadavkům society handicapovaných na osobnost speciálního pedagoga jakožto odborníka, který je časově nejvíce exponovaný v péči o osoby s postižením, jako by se na místo tradičního termínu "výchova a vzdělávání" nenápadně, ale přitom vytrvale a s narůstající intenzitou tlačil nový a obsahově širší termín "terapie v širším slova smyslu" (sociální terapie), jehož součástí - ovšem kromě jiné - je edukace osob se zdravotním postižením (blíže viz Valenta, 2000 a Jesenský, 2000).

  Předložený text Psychopedie (ve svém pátém rozšířeném a upraveném vydání) se snaží reflektovat změny tohoto pojetí z pohledu jedné z nosných disciplín české speciální pedagogiky, změny, jež se promítají do nároků na profilaci a přípravu psychopeda, jako zástupce pomáhající profese, jenž pracuje s osobami s mentálním či jiným psychickým postižením. Text je rozdělen na část obecnou zabývající se teoretickými základy psychopedie, část metodickou zaměřenou na edukaci osob s mentálním postižením a vybrané didaktiky s důrazem na kurikulum základní školy praktické (bývalé zvláštní školy). Je určen jednak studentům speciální, popř. sociální pedagogiky, jednak rodičům osob s mentálním či jiným duševním postižením a odborníkům z terénu pracujícím s těmito osobami v typech institucí edukační, diagnostické, terapeutické, poradenské péče či v institucích poskytujících sociální služby.

  Učebnice je přehledně strukturována na základní text, marginálie (rozšiřující konkrétní téma základního textu), příklady z praxe, odkazy na legislativní normy apod. (pod čarou), doporučenou literaturu k obsahu kapitol a rekapitulující sumář.   

  Obsah učebnice

  ČÁST OBECNÁ

  (M. Valenta)

  • 1      Pojetí psychopedie a její postavení v systému věd
  • 1.1   Pojetí psychopedie
  • 1.2   Postavení psychopedie v systému věd
  • 2      Terminologie v psychopedii
  • 3      Z historie péče o osoby s mentálním postižením či jinou duševní poruchou
  • 3.1   Koncepční změny v oblasti psychopedie spojené s novými legislativními úpravami
  • 4      Práva osob s mentálním postižením (J. Michalík)
  • 4.1   Vybrané mezinárodní dokumenty o ochraně práv osob s mentálním postižením
  • 4.2   Způsobilost k právním úkonům
  • 4.3   Právní a faktické důsledky omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
  • 4.4   Diskriminace a antidiskriminace
  • 4.5   Kdy se o diskriminaci nejdená
  • 4.6   Právní prostředky ochrany před diskriminací
  • 5      Specifika osobnosti klienta s mentální postižením i dalšími duševními poruchami
  • 5.1   Osoby s mentálním postižením
  • 5.2   Osoby s jinou duševní poruchou
  • 6      Etiologie mentálního postižení
  • 6.1   Prenatální příčiny
  • 6.2   Perinatální příčiny
  • 6.3   Postnatální příčiny
  • 7      Diagnotika v psychopedii
  • 7.1   Klinické diagnostické prostředky
  • 7.2   Testové metody
  • 8       Edukační systém a služby sociální péče určené osobám s mentálním postižením
  • 9       Prevence mentálního postižení a integrace jedinců s mentálním postižením
  • 10     Alternativní přístupy k edukaci a péči o osoby s mentálním postižením
  • 10.1  Slovo o alternativě
  • 11     Terapeutické přístupy v péči o osoby s mentálním postižením
  • 11.1  Klasifikace a charakteristika terapií využitelných v péči o osoby s mentálním postižením
  • 12     Alternativní a augmentativní komunikace (M. Valenta)
  • 13     Raná péče u jedinců s mentálním postižením (P. Jurkovičová)
  • 13.1  Počátky a vývoje rané péče
  • 13.2  Význam plasticity mozku pro ranou péči
  • 13.3  Rodina jako partner i klient v rané péči
  • 13.4  Raná péče jako komplex služeb
  • 13.5  Proces rané péče
  • 13.6  Programy rané péče
  • 13.7  Poskytovatelé služby rané péče v České republice
  • 13.8  Týmová spolupráce při rané péči
  • 14     Psychopedická andragogika a gerontagogika (O. Müller, Z. Kozáková)
  • 14.1  Pojetí a postavení v systému věd
  • 14.2  Základní terminologie v oblasti psychopedické andragogiky
  • 14.3  Základní terminologie v oblasti psychopedické gerontagogiky
  • 14.4  Specifika seniorského věku v psychopedickém kontextu
  • 15     Sexualita osob s mentálním postižením (Z. Kozáková)
  • 15.1  Postoje k sexualitě osob s mentálním postižením
  • 15.2  Partnerství osob s mentálním postižením
  • 15.3  Manželství osob s mentálním postižením
  • 15.4  Rodičovství osob s mentálním postižením  
  • 15.5  Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením

  ČÁST METODICKÁ

  (M.Valenta, O.Müller)

  • 1      Teorie výchovy osob s mentálním postižením či jinou duševní poruchou
  • 1.1   Základní východiska
  • 1.2   Koncept bazální stimulace a její využití při edukaci jedinců s těžkým postižením
  • 1.3   Socializace osob s mentálním postižením (O.Müller)
  • 1.4   Výchova dítěte s mentálním postižením v rodině
  • 1.5   Osobnost a profesní zdatnost psychopeda
  • 1.6   Předškolní a školní výchova osob s mentálním postižením
  • 1.7   Výchova v zařízeních sociálních služeb (O.Müller)
  • 1.8   Standardy kvality sociálních služeb (Z. Kozáková)
  • 1.9   Příprava vstupu a vstup na volný trh práce
  • 1.10 Volný čas a zájmová činnost
  • 1.11 Společenské organizace a občanská srdužení
  • 1.12 Výchova osob s jinou duševní poruchou (O.Müller)
  • 2       Didaktika osob s mentální postižením (M. Valenta)
  • 2.1   Teorie vzdělávání osob s mentálním postižením
  • 2.2   Teorie vyučování osob s mentálním postožením
  • 2.3   Didaktické zásady
  • 2.4   Didaktické metody
  • 2.5   Vyučovací formy
  • 2.6   Didaktické pomůcky
  • 3       Vybrané předmětové didaktiky (M. Valenta)
  • 3.1   Smyslová výchova
  • 3.2   Vyučování českého jazyka na prvním stupni základní školy praktické
  • 3.4   Poznámky k vyučování matamatiky
  • 3.5   Metodika pracovního vyučování (vzdělávací oblast Člověk a svět práce)
  • 3.6   Metodika výtvarné výchovy
  • 3.7   Metodika hudební výchovy
  • 3.8   Metodické poznámky k vyučování tělesné výchovy
  • 3.9   Sexuální výchova osob s mentálním postižením (Z. Kozáková)

  Přílohy

  • Přehled možností studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii na vysokých školách v České republice
  • Adresář SPC (pro osoby s mentálním postižením, pro osoby s poruchami autistického spektra a pro osoby s kombinovanými vadami)
  • Ukázky IVP pro integrovaného žáka s mentálním postižením

  LITERATURA

   

   

     

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Psychopedie - teoretické základy a metodika souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?