Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -14%

  • Základy biologie a ekologie

  Základy biologie a ekologie

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  169 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  197 Kč
  Ušetříte:
  28 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Danuše Kvasničková
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  55405
  EAN:
  9788073731786
  ISBN:
  9788073731205
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Učebnice je určena pro využití na základních školách a navazuje na ucelenou řadu učebnic ekologického přírodopisu pro 6.–9. ročník. Uplatnění nalezne ve školách, které zdůrazňují ekologický aspekt výuky nejen v rámci výuky přírodopisu. Zejména je však určena školám středním, jejichž náplní je v souladu s RVP biologické a ekologické vzdělávání. Tato tematika může být vyučována jako předmět samostatný, v rámci předmětu jiného, podle ŠVP konkrétní školy.
  • Učebnice klade důraz na praktické a dobře využitelné znalosti a dovednosti v životě každého žáka. Je rozšířena o základní informace z biologie člověka, věnuje se také ochraně zdraví jednotlivce, vztahům člověka k životnímu prostředí i tomu, jak lidé svými činnostmi toto prostředí ovlivňují. Zdůrazňuje důležitost péče o životní prostředí, jehož jsme všichni součástí. Text je na mnoha místech výrazně aktualizován a je rovněž doplněn bohatým obrazovým materiálem, který zahrnuje jak fotografie a ilustrace, tak nejrůznější tabulky, grafy a schémata. Učebnice obsahuje i otázky a úkoly, rozšiřující či doplňující učivo je po straně vyznačeno světle zelenou čarou.
  • Čtvrté, přepracované a výrazně doplněné vydání, má schvalovací doložku MŠMT.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  127

  O učebnici

  Máme-li porozumět problémům současných vztahů člověka a biosféry a pochopit nebezpečí, která i nám jako živým bytostem hrozí, pak si musíme nejprve uvědomit základní zákonitosti vztahů v přírodě, které platí pro jednotlivé organismy i pro jejich soubory na souši i ve vodách.

  Některé informace o živé přírodě jste již získali na záklaní škole - a z nich budeme vycházet. Připomeneme si nyní hlavně podle obrázků a řešením úkolů, jak je život složitě uspořádán, čím se vyznačují velké skupiny organismů, do jakého bohatství forem se život vyvinul v průběhu milionů let. Podobně si oživíme i základní poznatky o svém těle a zamyslíme se nad svým zdravím a způsobem života. Pak soustředíme svou pozornost na vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím i mezi člověkem a jeho životním prostředím, na základní podmínky nezbytné pro náš život a udržitelný rozvoj, probereme si možnosti a způsoby ochrany i přetváření prostředí z vědecko-technických, ekonomických a právních hledisek. Obecné informace o globálních a regionálních problémech si promítneme do svého bezprostředního okolí, do vlastního každodenního života a práce.

  Je totiž velmi důležité, aby si každý z nás uvědomil, že respektování zákonů přírody je v našem zájmu, je podmínkou udržitelného života naší civilizace i dlouhodobého ekonomického rozvoje.

  Za život na naší planetě má každý z nás určitou odpovědnost.  

  Obsah učebnice

  Co je život?

  • Vznik a vývoj života
  •     Názory na vývoj života
  • Rozmanitost organismů
  • Buňka a základní životní děje
  •     Stavba a funkce buněk
  •     Rozmanitost buněk
  •     Získávání energie pro život
  •     Uvolňování energie pro život
  •     Život buňky
  • Organismy - vlastnosti živých soustav
  •     Stavba a funkce organismů
  •     Životní projevy organismů
  • Trvání života - dědičnost a proměnlivost

  Biologie člověka

  • Vnitřní prostředí našeho těla
  • Vzhled, opora a pohyb těla
  • Informace o okolním prostředí
  • Řízení lidského organismu
  • Vznik nového jedince a vlastnosti lidského organismu
  •     Rozmnožování člověka
  •     Dědičnost
  •     Přizpůsobivost
  •     Zdraví a nemoc
  •     Ochrana zdraví

  Základy obecné ekologie

  • Vztahy mezi organismem a prostředím
  • Abiotické podmínky života
  •     Sluneční záření
  •     Ovzduší
  •     Voda
  •     Minerální látky
  •     Půda
  • Biotické podmínky života
  •     Populace
  •     Vztahy mezi populacemi
  •     Společenstva
  • Ekosystém
  •     Stavba a funkce ekosystému
  •     Produkce ekosystému
  •     Život v ekosystému
  •     Ekosystémy přírodní a umělé
  •     Lidská sídla
  • Biosféra
  •     Jednota biosféry
  •     Příroda naší republiky

  Člověk a životní prostředí

  • Vývoj člověka
  • Vývoj vztahů člověka k prostředí

  Životní prostředí člověka

  • Charakteristika životního prostředí člověka
  • Vlivy lidských činností na prostředí
  •     Přírodní zdroje a jejich získávání
  •     Těžba nerostných surovin
  •     Vodní hospodářství
  •     Zemědělství a lesnictví
  •     Energetika
  •     Průmysl
  •     Doprava
  •     Urbanizace a spotřeba domácností
  •     Rekreace a turismus
  •     Odpady
  •     Fyzikální změny v prostředí
  • Ohrožování základních složek životního prostředí
  •     Ovzduší
  •     Voda
  •     Půda
  •     Živá příroda
  •     Krajina
  •     Lidská sídla
  • Různé úrovně ekologických problémů

  Péče o životní prostředí jako základní předpoklad udržitelného rozvoje

  • Současné hlavní úkoly
  • Kroky k udržitelnému rozvoji
  •     Ochrana přírody
  •     Ekologické přístupy k hospodaření v krajině
  •     Technika a technologie pro udržitelnost rozvoje
  • Nástroje podporující péči o životní prostředí a prosazování principů udržitelného rozvoje
  •     Hodnocení prostředí
  •     Ekonomické nástroje
  •     Právní nástroje
  •     Instituce a organizace
  •     Mezinárodní spolupráce
  •     Občan a udržitelnost rozvoje
  •     Znalosti a informace o životním prostředí a udržitelném rozvoji

  Závěr

  Přílohy

  • Příloha 1 - Zjednodušená charakteristika nejběžnějších skupin organismů
  • Příloha 2 - Příklady objevů, které ovlivnily vztahy člověka a prostředí
  • Příloha 3 - Informace o udržitelném rozvoji (UR)
  • Příloha 4 - Základní směry Evropského programu pro trvale udržitelný rozvoj (2012)
  • Příloha 5 - Přehled právních norem o životním prostředí
  • Příloha 6 - Co patří na sběrný dvůr

  Rejstřík

   

     

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Základy biologie a ekologie souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?