Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk a komunikace pro SŠ 2.díl - Pracovní sešit

  Naše cena s DPH:
  203 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  I. Bozděchová, O. Čelišová, J. Čupová, H. Jeřábková, E. Podruhová, H. Selucká, J. Svobodová, M. Vaculík
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53488
  EAN / ISBN:
  9788073581732
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí a důležitých dovedností studentů. 
  • Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – jsou zde stejné tematické celky a kapitoly. Kapitola v učebnici a kapitola v pracovním sešitě přitom představuje pestrý a bohatý materiál pro vyučovací hodinu i domácí přípravu studentů. Počet úkolů je navíc lehce naddimenzovaný, takže je vždy možné vybírat úkoly vhodné pro konkrétní třídu, přizpůsobit se jejímu tempu a její úrovni.
  • Každá kapitola obsahuje několik bloků úkolů, z nichž velká část vychází z ukázky autentického materiálu ve formě písemné, zvukové či obrazové. Úkoly jsou zaměřeny na analýzu i aplikaci a neustále nutí studenty k přemýšlení a hledání souvislostí. Jsou zde rovnoměrně zastoupeny úkoly určené pro jednotlivce, dvojice a skupiny.
  • Kromě bloků zaměřených na aktuální látku kapitoly (s výjimkou komunikačních) obsahují také tři bloky zaměřené na rozvoj dovedností. Jedná se o dovednosti, které je třeba rozvíjet neustále, a proto jsou do pracovního sešitu systematicky zařazovány v průběhu celého školního roku: konkrétně jde o čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti, schopnost práce s informacemi, schopnost logické návaznosti textu a pravopis. Tyto bloky jsou od ostatních odlišeny barevně a pomocí snadno identifikovatelných piktogramů. 
  • Nedílnou součástí kapitol jsou i nadstavbové boxy určené k sebereflexi studentů, tj. ke zhodnocení jejich práce či obtížnosti látky nebo úkolu.
  • Na konci každého tematického celku je zařazeno také opakování ve formě didaktického testu, který má studenty připravit na formu práce vyžadovanou u nové podoby maturitní zkoušky.
  • Novinkou druhého dílu je závěrečné opakování obsahující úkoly ke všem tematickým celkům. Opakování je završeno rozsáhlejším projektem, v němž studenti prakticky využijí získané prezentační dovednosti i dovednosti z oblasti práce s informacemi a řečnického stylu.
  • V závěru pracovního sešitu je umístěn zásobník pravopisných úkolů, které je možné zařazovat do hodin libovolně, např. jako úvodní pětiminutovky, příp. jako domácí úkol pro studenty, kteří mají s pravopisem potíže.
  • Většinu cvičení lze vypracovat přímo do pracovního sešitu.

  ISBN: 978-80-7358-173-2
  EAN: 9788073581732
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  80

  Obsah učebnice

  Struktura pracovního sešitu

  Vysvětlivky

  Funkční styl prostěsdělovací

  • Úvod do funkčních stylů * Když je styk funkční
  • Charakteristika stylu * Jak bychom to prostě řekli
  • Vybrané útvary (krátké informační útvary, zpráva aj.) * Kdo, kdy, kde a co
  • Vybrané útvary (dopis, telefonát) * Piš a volej!
  • Etiketa * Nebýt slonem v porcelánu
  • Opakování * Tohle už vím o prostém sdělení a stylech

  Komunikační dovednosti pro budování vztahů

  • Komunikační motivy * Proč spolu mluvíme
  • Aktivní naslouchání * Když druhému naslouchám
  • Ocenění * Ocenění není pochvala
  • Komunikační fauly * To je faul!
  • Transakční prostředí * V hlavní roli atmosféra
  • Opakování * Tohle už vím o komunikaci I

  Pravopis

  • Záznam řeči písmem * Co je psáno, to je dáno
  • Psaní i/y * Bít, či nebýt?
  • Psaní ě, ú/ů, s/z a souhláskových skupin * Není kůra jako kúra
  • Psaní velkých písmen * Písmena s velkým P
  • Zkratky a značky; hranice slov v písmu * Zkrátit, spojit, rozdělit
  • Psaní slov přejatých * Jak zacházet s cizinci
  • Základy typografie * Na vzhledu záleží
  • Opakování * Tohle už vím o správném psaní

  Práce s informacemi

  • Informační zdroje * Vím, že nic nevím
  • Informační instituce * Kde hledat a najít
  • Studium textu * Neztratit se mezi řádky
  • Vyhledávání informací na internetu * Neuvíznout v síti
  • Důvěryhodnost informací * Je vždy dáno, co je psáno?
  • Opakování * Tohle už vím o informacích

  Lexikologie

  • Lexikální jednotka, její forma a význam * Slovo do pranice
  • Významové vztahy mezi slovy * Když má někdo k sobě blízko
  • Slovní zásoba * Zásoby, které nedojdou
  • Změny slovní zásoby * Změna je život
  • Lexikografie * Kde všechna ta slova jsou
  • Speciální slovníky * Odborníci na slovo vzatí
  • Frazeologie * V zajetí frazémů
  • Opakování * Tohle už vím o slovech

  Slovotvorba

  • Původ a příbuznost slov * Jak svět ke slovu přišel
  • Odvozování * Před kořenem. za kořenem
  • Skládání a zkracování * Stručně a výstižně
  • Vnitřní struktura slova * Podívejme se slovům na zoubek
  • Slovotvorné kategorie * Slovo k slovu sedá
  • Opakování * Tohle už vím o tvorbě slov

  Funkční styl řečnický

  • Charakteristika stylu * Když se řeční se stylem
  • Vybrané útvary (politický projev, přednáška aj.) * Kdy mluviti je zlato
  • Vybrané útvary (diskuse, polemika) * Je to věc diskuse
  • Opakování * Tohle už vím o řečnictví

  Komunikační dovednosti pro sebeprosazení

  • Prezentační dovednosti * Jeden za všechny - všichni za jednoho
  • Pokládání otázek * Otazníky kolem otázek
  • Přesvědčování * Jak hledat společnou řeč
  • Obrana vůči manipulaci * Kličky, tahy, manévry
  • Asertivita * Braňte se, ale férově!
  • Opakování * Tohle už vím o komunikaci II 

  Závěrečné opakování

  Zásobník pravopisných úkolů

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk a komunikace pro SŠ 2.díl - Pracovní sešit souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?