Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk a komunikace pro SŠ - Komplexní opakování a příprava k maturitě

  Pracovní sešit - příprava k maturitě. Doplňkový pracovní sešit k učebnicím českého jazyka a komunikace i k samostatné přípravě studentů.

  Naše cena s DPH:
  226 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Čuřík, E. Jandová, Š. Krpcová, Š. Pešková, J. Svobodová, M. Širůčková, M. Štěpánková, V. Tobolíková
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55079
  EAN / ISBN:
  9788073582012
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Doplňkový pracovní sešit k učebnicím českého jazyka a komunikace i k samostatné přípravě studentů. Obsahuje opakování všech tematických celků z 1., 2. a 3.–4. dílu učebnicové sady a rozvíjí dovednosti potřebné u maturitní zkoušky - jazykovou, stylistickou a komunikační analýzu, dodržování pravopisných norem, porozumění obsahu a práci s informacemi - v samostatných úkolech i ve formě testů. Část úkolů vychází z textových a grafických ukázek, jejichž společným tématem je volba povolání a které mohou usnadnit studentům orientaci v existujících profesích, profesních předpokladech a na trhu práce obecně.
  • Pracovní sešit slouží k opakování poznatků a dovedností ve 4. ročníku před maturitou, je však použitelný i průběžně od začátku studia. Je určen pro třídy využívající učebnice Český jazyk a komunikace nakladatelství Didaktis, ale lze jej využít i v kombinaci s jinými učebnicemi.

  Je rozdělen do dvou částí:

  • První část obsahuje opakování k tematickým celkům ze všech dílů sady. Studenti si zde ověří osvojení a pochopení učiva z oblasti jazykové, slohové, komunikační i informační. Obsaženy jsou zde úkoly zaměřené na znalost pojmů a jejich souvislostí i úkoly, v nichž studenti tyto poznatky analyzují či aplikují na konkrétním jazykovém materiálu či konkrétní komunikační situaci.
  • Druhá část je zaměřena na přípravu k maturitě. Obsahuje 12 dvoustran, které jsou sestaveny tak, aby rozvíjely dovednosti studentů vyžadované u maturitní zkoušky. Zčásti mají formu didaktického testu a obsaženy jsou zde i náměty na ústní a písemnou zkoušku.
  • Druhá část je navíc tematicky zaměřena na volbu povolání a je rozdělena podle typů osobnosti a profesí pro ně vhodných (typ realistický, výzkumný, umělecký, sociální, podnikavý a kancelářský). Studenti se tak mohou sami přiřadit k některému z typů. Pracovní sešit tedy studentům kromě přípravy na maturitu poskytuje i oporu v dalších krocích po absolvování střední školy (rozhodování o dalším studiu, hledání zaměstnání).
  • Úkoly v pracovním sešitě často vycházejí z ukázek ve formě psaného textu, tabulky, grafu, schématu či ilustrace; některé ukázky jsou i zvukové a pracují s CD, které je součástí Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk a komunikace pro střední školy – 3.–4. díl.
  • Úkoly jsou určeny primárně pro samostatnou práci a většinu z nich lze vypracovat přímo v pracovním sešitě.
  • Pracovní sešit obsahuje i přepis zvukových nahrávek, klíč k úkolům a rejstřík základních pojmů, který studenty odkáže na konkrétní díl učebnice.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  80

  O učebnici

  Pracovní sešit je součástí učebnicové sady Český jazyk a komunikace pro střední školy, s přípravou však může pomoci i těm z vás, kteří tuto učebnicovou sadu neznají a nepracovali s ní. Umožňuje totiž nejen oživení základních pojmů z oblasti jazyka, slohu a komunikace a jejich vzájemných vztahů, ale také nácvik důležitých dovedností a forem práce, s nimiž se lze u maturity setkat.

  Aby byla vaše příprava na maturitu systematická, rozdělili jsme pracovní sešit do dvou částí. V té první, nazvané Komplexní opakování, naleznete krátké opakovací kapitoly k tematickým celkům, které byly v našich učebnicích postupně probrány od prvního ročníku až po ročník čtvrtý. Tato opakování obsahují jak poznatkové úkoly pro získání přehledu o základních pojmech, tak i úkoly, v nichž je potřeba tyto pojmy dále aplikovat na jazykový materiál a komunikační situace z písemných, obrazových či zvukových ukázek (obsažených na CD, které je součástí Průvodce pro učitele). Pokud jste učivo dřívejších ročníků pozapomněli, nevěšte hlavu. Při řešení úkolů vám pomohou jednotlivé díly učebnice. Na začátku každého opakování totiž vedle nadpisu najdete odkaz na příslušný tematický celek, a potřebujete-li vyhledat konkrétní pojem, pomůže vám rejstřík. V tzv. sebereflexním boxu v závěru každého opakování si pak můžete zaznamenat, které učivo vám jde a které vám naopak dělá potíže - včetně odkazu na stránky v učebnici, na nichž lze najít informace o daném tématu. Na závěr tak budete mít vytvořen seznam stran, na něž se bude vhodné před maturitou znovu zaměřit.

  Druhá část pracovního sešitu, pojmenovaná Příprava k maturitě, pak představuje cílenější přípravu na zkoušku dospělosti. Skládá se z 12 dílčích dvoustran, sestavených v souladu s Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti. I v této části je příprava rozdělena do dvou kroků. Levá strana vám pomůže rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládnutí maturity, např. dodržování pravopisných norem, analýzu jazykových jevů, komunikační analýzu textu, stylistickou analýzu textu, porozumění obsahu textu či práci s informacemi, samotné úkoly však svou formou maturitní zkoušce neodpovídají. Díky tomu je ovšem možné dovednosti rozvíjet systematicky a získat návod, jak o úkolech dané oblasti přemýšlet. Pravá dvoustrana pak po vzoru skutečné maturitní zkoušky obsahuje didaktický test a zadání ústní i písemné zkoušky.

  Zejména pro ty z vás, kdo neuvažujete o studiu na vysoké škole a po maturitě budete hledat zaměstnání, může být bonusem skutečnost, že se písemné ukázky, z nichž vycházejí analytické úkoly na obou stranách, věnují tématu volby povolání. V úvodu k 2. části se navíc dočtete o šesti typech osobnosti, které člověka předurčují k určitému druhu pracovní činnosti. Každý z nás totiž v něčem vyniká a vidí v něčem smysl a naplnění - jen je třeba zjistit v čem. V ukázkách se seznámíte jednak s charakteristikou všech typů, jednak s typickými povoláními, na něž se daný typ osobnosti hodí. Věříme, že vás aktivity druhé části nejen zaujmou, ale také vám pomohou v orientaci na trhu práce.

        

  Obsah učebnice

  1. část: Komplexní opakování

  • Popis a struktura 1. části
  • Obecné poučení o jazyce
  • Pravopis
  • Hláskosloví
  • Slovotvorba
  • Lexikologie
  • Tvarosloví
  • Skladba
  • Textová lingvistika
  • Vývoj jazyka
  • Slohové postupy
  • Funkční styly
  • Mezilidská komunikace
  • Komunikační dovednosti
  • Masová komunikace
  • Komunikace na trhu práce
  • Práce s informacemi

  2. část: Příprava k maturitě

  • Popis a struktura 2. části
  • Úvod - Osobnostní předpoklady pro výkon povolání
  • Příprava k maturitě 1 - Realistický typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 2 - Vybrané profese realistického typu osobnosti
  • Příprava k maturitě 3 - Výzkumný typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 4 - Vybrané profese výzkumného typu osobnosti
  • Příprava k maturitě 5 - Umělecký typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 6 - Vybrané profese uměleckého typu osobnosti
  • Příprava k maturitě 7 - Sociální typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 8 - Vybrané profese sociálního typu osobnosti
  • Příprava k maturitě 9 - Podnikavý typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 10 - Vybrané profese podnikavého typu osobnosti
  • Příprava k maturitě 11 - Kancelářský typ osobnosti
  • Příprava k maturitě 12 - Vybrané profese kancelářského typu osobnosti

  Přespis nahrávek

  Klíč

  Rejstřík k učebnicím

  Seznam použitých zdrojů

  Jak učit češtinu dle požadavků RVP a současně připravit studenty na maturitu?

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk a komunikace pro SŠ - Komplexní opakování a příprava k maturitě souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?