Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

  Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

  • akce
  Naše cena s DPH:
  204 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  215 Kč
  Ušetříte:
  11 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kostečka Jiří
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29873
  EAN / ISBN:
  9788072354009
  SPN

  Popis produktu

  První ze souboru čtyř prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor systematicky vede žáky k osvojování klíčových kompetencí v oblasti jazykového systému a praktické stylistiky. Učebnice tak rozvíjejí abstraktní myšlení středoškoláků, stejně jako dovednost formulovat smysluplné a stylizačně přiměřené slohové útvary. Zároveň připravují žáky ke zvládnutí maturitní zkoušky.

  Učebnice jsou doplněny samostatně prodejnými metodickými příručkami pro učitele, které obsahují řešení všech cvičení.

  Obsah: smysl výuky mateřského jazyka, úvod do studia jazyka a slohu, nauka o zvukové stránce jazyka, nauka o slohu 1 – úvod do stylistiky, prostěsdělovací styl, česká jazykověda od počátků do 17. stol., nauka o písemné stránce jazyka, nauka o slohu 2 – psané útvary prostěsdělovacího stylu, česká jazykověda v 17. a 18. stol., Josef Dobrovský.

  • Učebnice je první částí čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
  • Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí.
  • Učebnici provází samostatná metodická příručka pro učitele.
  • Nejpoužívanější učebnice mluvnice češtiny pro 1.ročník gymnázia.
    

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  256

  Obsah učebnice

    I. Smysl výuky mateřského jazyka

   

   II. Úvod do studia jazyka a slohu

  1. Základní pojmy jazykovědy a stylistiky

  • Vznik řeči
  • Řeč, jazyk, mluva
  • Jazykověda (lingvistika)

  2. Národní jazyk

  • Obecné poučení
  • Spisovná podoba národního jazyka
  • Nespisovné útvary národního jazyka

   3. Čeština a jazyky příbuzné

  • Jazyková společenství (kmeny)
  • Slavistika

   4. Získávání a zpracovávání informací - 1. část

  • Knihovny
  • Internet
  • Slovníky
  • Encyklopedie
  • Populárně-naučné příručky o češtině

   5. Získávání a zpracovávání informací - 2. část

  • Výpisek (eycerptum)
  • Osnova
  • Výtah (konspekt)
  • Teze
  • Obsah
  • Rejstřík
  • Anotace
  • Shrnutí (resumé)

   6. Zásady typografie a normy tištěného dokumentu

  • Typografie
  • Základní normy tištěného dokumentu
  • Korektory jazykových chyb

   

  III. Nauka o zvukové stránce jazyka (hláskosloví)

  Motivace

  1. Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka

  • Předmět oboru, dílčí disciplíny oboru
  • Základní terminologie oboru
  • Příručky pro hláskosloví

  2. Systém českých samohlásek

  • Třídění českých samohlásek

  3. Systém českých souhlásek

  • Třídění českých souhlásek

   4. Spodoba hlásek. Slovní přízvuk

  • Spodoba (asimilace) hlásek
  • Slovní přízvuk (akcent)

  5. Zvuková stránka souvislé řeči

  • Obecné poučení
  • Zvukové prostředky souvislé řeči

   6. Spisovná výslovnost češtiny

  • Obecné poznámky
  • Výslovnost slov domácích a zdomácnělých
  • Výslovnost slov přejatých

   7. Opakování a prohlubování učiva hláskosloví

   8. Praktické využití poznatků z hláskosloví

  • Zásady mluveného projevu z hlediska fonetického
  • Fonetická cvičení
  • Řečové vady

   

  IV. Nauka o slohu (stylistika) 1

  1. Úvod do stylistiky - 1. část

  • Předmět oboru
  • Základní terminologie oboru

   2. Úvod do stylistiky - 2. část

  • Slohotvorní činitelé
  • Jazykové prostředky textové výstavby
  • Kompozice textu

   3. Úvod do stylistiky - 3. část

  • Funkce slohového projevu, funkční styly

   4. Úvod do stylistiky - 4. část

  • Slohové postupy a slohové útvary

   5. Funkční styly - textová analýza

  • Analýza textů různých funkčních stylů

   6. Prostěsdělovací styl - obecné poučení, informační slohový postup

  • Funkce a slohové útvary prostěsdělovacího stylu
  • Informační slohový postup

   7. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu - 1. část

  • Mluvený projev - obecné poučení
  • Představování
  • Společenská konverzace
  • Telefonický rozhovor

   8. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu - 2. část

  • Diskuse

  9. Mluvené útvary prostěsdělovacího stylu - 3. část

  • Mluvní a komunikační cvičení

  Z historie české jazykovědy - Česká jazykověda od počátků do 17. století

   

    V. Nauka o písemné stránce jazyka (grafémika)

       Motivace

  1. Úvod do nauky o písemné stránce jazyka

  • Předmět oboru
  • Základní terminologie oboru
  • Pravopisné příručky

   2. Úvod do nauky o pravopisu

  • Předmět oboru
  • Charakter českého pravopisu
  • Využití algoritmu pro osvojení pravopisu

   3. Psaní i, í / y, ý

  • Psaní i, í  / y, ý po souhláskách pravopisně měkkých a tvrdých
  • Psaní i, í / y, ý po souhláskách pravopisně obojetných

   4. Psaní písmena ě, předpon s- (se-) / z- (ze-) a souhláskových skupin

  • Písmeno ě
  • Předpona s- (se-) / z- (ze-)
  • Souhláskové skupiny

   5. Psaní délky samohlásek

  • Délka samohlásek ve slovech domácích
  • Délka samohlásek ve slovech přejatých

   6. Psaní zkratek a značek

  • Psaní zkratek
  • Psaní značek

   7. Základní pravidla psaní velkých písmen

  • Opakování učiva základní školy

   8. Základní pravidla psaní interpunkční čárky

  • Opakování učiva základní školy

   9. Psaní slov přejatých

  10. Souhrnné testování pravopisu

  • Pravopisné testy doplňovací
  • Pravopisný test - úlohy s výběrem odpovědi

   

  VI. Nauka o slohu (stylistika)

  1. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 1. část

  • Zpráva a oznámení
  • Dopis
  • Elektronická pošta (e-mail)

  2. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 2. část

  • Tiskopisy
  • Pozvánka
  • Inzerát

  3. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 3. část

  • Běžná žádost, omluva

  4. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 4. část

  • Prosté vyprávění

  5. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 5. část

  • Prostý dopis

  6. Psané útvary prostěsdělovacího stylu - 6. část

  • Prostá úvaha
  • Tzv. anglosaský esej

  Z historie české jazykovědy - Česká jazykověda v 17. a 18. století. Josef Dobrovský

  Slovník přejatých slov

  Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky

   

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk pro 1.ročník gymnázií souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?