Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -18%

  • Fyzika pro gymnázia - Mechanika

  Fyzika pro gymnázia - Mechanika

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  217 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  265 Kč
  Ušetříte:
  48 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bednařík Milan, Široká Miroslava, Svoboda Emanuel
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28861
  EAN:
  9788071965435
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • První z řady učebnic fyziky pro gymnázia.
  • Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků.
  • Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací.
  • Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených.
  • Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

  • Nedílnou součástí nového 7. vydání učebnice je elektronický doplněk (ED). Mezi elektronické učební materiály je mj. zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Elektronický doplněk dále obsahuje rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animace z učiva mechaniky. Na konci jsou uvedeny odkazy na vhodné webové stránky.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  231

  Obsah učebnice

    1  Úvod

  • 1.1  Obsah, metody a význam fyziky
  • 1.2  Fyzikální veličiny a jejich jednotky
  • 1.3  Soustava fyzikálních veličin a jednotek
  • 1.4  Měření fyzikálních veličin
  • 1.5  Skalární a vektorové fyzikální veličiny
  • Shrnutí učiva 1. kapitoly

    2  Kinematika hmotného bodu

  • 2.1  Mechanický pohyb
  • 2.2  Poloha hmotného bodu
  • 2.3  Trajektorie a dráha hmotného bodu
  • 2.4  Rychlost hmotného bodu
  • 2.5  Rovnoměrný pohyb
  • 2.6  Rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb
  • 2.7  Dráha rovnoměrně zrychleného a rovnoměrně zpomaleného pohybu
  • 2.8  Volný pád
  • 2.9  Skládání pohybů a rychlostí
  • 2.10  Rovnoměrný pohyb po kružnici
  • 2.11  Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici
  • Shrnutí učiva 2. kapitoly

    3  Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

  • 3.1  Vzájemné působení těles, síla
  • 3.2  Izolované těleso
  • 3.3  První Newtonův pohybový zákon
  • 3.4  Druhý Newtonův pohybový zákon
  • 3.5  Hybnost hmotného bodu a její změna
  • 3.6  Třetí Newtonův pohybový zákon
  • 3.7  Zákon zachování hybnosti
  • 3.8  Smykové tření
  • 3.9  Dostředivá síla
  • 3.10  Inerciální vztažné soustavy. Galileův princip relativity
  • Shrnutí učiva 3. kapitoly

    4  Mechanická práce a mechanická energie

  • 4.1  Mechanická práce
  • 4.2  Kinetická energie
  • 4.3  Potenciální energie
  • 4.4  Mechanická energie
  • 4.5  Zákon zachování energie
  • 4.6  Výkon a účinnost
  • Shrnutí učiva 4. kapitoly

    5  Gravitační pole

  • 5.1  Newtonův gravitační zákon
  • 5.2  Gravitační zrychlení
  • 5.3  Tíhové zrychlení při povrchu Země
  • 5.4  Tíhová síla a tíha tělesa
  • 5.5  Pohyby těles v homogenním tíhovém poli u povrchu Země
  • 5.6  Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země
  • 5.7  Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
  • Shrnutí učiva 5. kapitoly 

    6  Mechanika tuhého tělesa

  • 6.1  Pohyb tuhého tělesa
  • 6.2  Moment síly vzhledem k ose otáčení
  • 6.3  Skládání sil
  • 6.4  Dvojice sil
  • 6.5  Rozkládání sil
  • 6.6  Těžiště tuhého tělesa
  • 6.7  Rovnovážná poloha tuhého tělesa
  • 6.8  Kinetická energie tuhého tělesa
  • Shrnutí učiva 6. kapitoly

    7  Mechanika kapalin a plynů

  • 7.1  Vlastnosti kapalin a plynů
  • 7.2  Tlak v kapalinách a plynech
  • 7.3  Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
  • 7.4  Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
  • 7.5  Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou
  • 7.6  Vztlaková síla v kapalinách a plynech
  • 7.7  Přetlak, podtlak
  • 7.8  Proudění kapalin a plynů
  • 7.9  Bernoulliova rovnice pro vodorovnou trubici
  • Shrnutí učiva 7. kapiloty

  Rejstřík

   

  OBSAH CD

  Rozšiřující učivo mechaniky

  • R1    Okamžitá rychlost hmotného bodu
  • R2    Rovnoměrný pohyb hmotného bodu s nenulovými počátečními podmínkami
  • R3    Rovnoměrně zrychlený pohyb
  • R4    Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici
  • R5    Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu
  • R6    Časový účinek síly. Impulz síly
  • R7    Pružný a nepružný přímý ráz dvou těles
  • R8    Valivý odpor
  • R9    Neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly
  • R10  Otáčející se vztažné soustavy
  • R11  Jednoduché stroje
  • R12  Bernoulliova rovnice
  • R13  Měření rychlosti proudění tekutin
  • R14  Proudění reálné kapaliny
  • R15  Obtékání těles reálnou tekutinou

  Laboratorní cvičení

  • Úvod
  • Cvičení 1 - Měření délky
  • Cvičení 2 - Měření obsahu rovinné plochy
  • Cvičení 3 - Měření hustoty pevné látky
  • Cvičení 4 - Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu
  • Cvičení 5 - Měření součinitele smykového tření
  • Cvičení 6 - Měření hustoty pevné látky pomocí archimedova zákona

  Teoretická cvičení

  • Cvičení 1 - Počítání s vektorovými veličinami
  • Cvičení 2 - Kinematika přímočarého pohybu
  • Cvičení 3 - Kinematika křivočarého pohybu
  • Cvičení 4 - Dynamika přímočarého pohybu
  • Cvičení 5 - Dynamika křivočarého pohybu
  • Cvičení 6 - Mechanická práce, výkon a účinnost
  • Cvičení 7 - Mechanická energie
  • Cvičení 8 - Gravitační pole
  • Cvičení 9 - Pohyb těles v gravitačním poli
  • Cvičení 10 - Statika tuhého tělesa
  • Cvičení 11 - Pohyb tuhého tělesa
  • Cvičení 12 - Archimedův zákon
  • Cvičení 13 - Proudění tekutin

  Významné osobnosti historie mechaniky

  • Archimedes ze Syrakus
  • Aristoteles ze Stageiry
  • Daniel Bernoulli
  • Tycho Brahe
  • Henry Cavendich
  • Albert Einstein
  • Galileo Galilei
  • Otto von Guericke
  • Christiaan Huygens
  • James Prescott Joule
  • Johannes Kepler
  • Mikuláš Koperník
  • Isaac Newton
  • Blaise Pascal
  • Čeněk (Vincent) Strouhal
  • Evangelista Torricelli
  • James Watt

  Testové úlohy

  Slovníček fyzikálních pojmů

  Animace k učivu mechaniky

  Videoexperimenty

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro gymnázia - Mechanika souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?