Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -1%

  • Český jazyk pro střední školy - Mluvnice

  Český jazyk pro střední školy - Mluvnice

  Jedna učebnice po celé studium češtiny na SŠ až k maturitě!

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  370 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  375 Kč
  Ušetříte:
  5 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  51508
  EAN:
  9788072387793
  FRAUS

  Popis produktu

  • Učebnice určená k výuce na středních školách koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia!
  • Je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže i cvičení. Text členěn na hlavní stranu a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či na souvislosti v rámci složek předmětu český jazyk a literatura.

  Tematické okruhy

  • obecné poučení o jazyce
  • zvuková a pravopisná stránka jazykového projevu
  • tvarosloví, slovní zásoba a slovotvorba
  • skladba
  • Skladba je sémanticky orientovaná, v celé učebnici je kladen důraz na funkčnost využití jazykových prostředků, na rozvíjení komunikační kompetence a na přípravu k maturitní zkoušce.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  264

  O učebnici

  Jednodílná učebnice českého jazyka pro střední školy z nakladatelství Fraus patří mezi moderně pojaté výukové materiály. Obsahuje šest hlavních kapitol shrnujících učivo mluvnice probírané během středoškolského studia. Učitelé si jejich pořadí proto jednoduše mohou uzpůsobit a rozvrhnout podle vlastních školních vzdělávacích plánů.

  Učivo stylistiky je pak obsaženo v samostatné učebnici nesoucí název Komunikace a sloh, český jazyk pro střední školu. Obě učebnice jsou koncipované podle RVP pro gymnázia a zabývají se zejména teorií, na konci každé kapitoly však nechybí oddíl nazvaný „Co mám umět“, který připomíná odbornou terminologii a klíčová slova formou pokynu k jejich vysvětlení a zopakování; na tento oddíl pak navazují souhrnná cvičení a test. K učebnicím ovšem ještě patří samostatná Cvičebnice českého jazyka pro střední školy a pro pedagogy Příručka učitele pro střední školy. Celý komplet je navíc doplněn audionahrávkou, na niž jsou v učebnici připojeny odkazy.

  Orientace v učebnici je usnadněna barevným symbolem tematického celku vnějších horních rohů stránek a lištovými úkoly, v nichž najdou žáci mimo jiné odkazy: na jiné publikace nebo jiná místa v téže učebnici, na internetové zdroje i již zmiňovanou audionahrávku. Lištové úkoly jsou označené symbolem a důležité pojmy v nich jsou tučně vytištěny.

  Hlavní výkladový text je také přehledně členěn a prokládán řadou různých typů cvičení. Pro větší názornost jsou teoretické pasáže i cvičení doprovázeny množstvím ilustrací, fotografií, map a schémat. V učebnici je použita řada výňatků z beletrie a publicistiky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a schopnosti recepce cizích textů.

  Autoři učebnice zvolili tradiční osvědčené postupy, které účelně propojili s moderními metodami výuky a podněty k přemýšlení. Žáci si při práci s učebnicí utvářejí a rozvíjejí především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, k učení a k podnikavosti. Učebnice podporuje analytické myšlení, podněcuje k diskuzi a rozvoji argumentace, žáci jsou vedeni k samostatné práci a vyhledávání informací pomocí odkazů a rejstříku a také k tvorbě vlastních textů a jejich veřejné prezentaci.

  Obsah učebnice

  1. Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie)

  • 1. Charakteristika oboru, dílčí disciplíny, základní termíny
  • 2. Fonetický přepis (fonetická transkripce)
  • 3. Třídění českých samohlásek
  • 4. Třídění českých souhlásek
  • 5. Zvukové prostředky souvislé řeči
  • 6. Spisovná výslovnost
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení

  2. Tvarosloví (morfologie)

  • 1. Charakteristika oboru, základní termíny, mluvnice
  • 2. Vývojové tendence ve formálním tvarosloví
  • 3. Slovní druhy
  • 4. Mluvnické kategorie (gramatické významy) jmen
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení
  • 5. Podstatná jména ( substantiva) - skloňování podstatných jmen
  • Souhrnná cvičení
  • Souhrnná cvičení
  • 6. Přídavná jména (adjektiva) a jejich skloňování
  • 7. Zájmena (pronomina) a jejich skloňování
  • 8. Číslovky (numeralia) a jejich skloňování
  • Co mám umět
  • Test
  • 9. Slovesa (verba) a jejich časování
  • Souhrnná cvičení
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení
  • Test
  • 10. Neohebné slovní druhy
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení

  3. Grafická stránka jazyka (grafémika)

  • 1. Charakteristika oboru, základní termíny
  • 2. Vznik písma a jeho druhy
  • 3. Latinka
  • 4. Pravopis
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení

  4. Skladba (syntax)

  • 1. Věta a výpověď
  • 2. Valence a základová větná struktura
  • 3. Větná stavba
  • 4. Větné členy
  • Co mám umět
  • 5. Věta záporná
  • 6. Věta jednoduchá a souvětí
  • 7. Jazykový projev a výpověď
  • 8. Výpověď v jazykovém projevu
  • 9. Textové obměny ve stavbě výpovědi
  • 10. Nedostatky ve stavbě výpovědi
  • Co mám umět
  • Souhrnná cvičení
  • Test

  5. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov (lexikologie)

  • 1. Jazyk a myšlení
  • 2. Pojmenování
  • 3. Významové vztahy
  • 4. Slovní zásoba
  • Test
  • 5. Tvoření slov
  • Co mám umět
  • Test
  • Souhrnná cvičení

  6. Obecné výklady o jazyce

  • 1. Jazyk v systému informací
  • 2. Struktura jazyka
  • 3. Funkce jazyka
  • 4. Jazyk mluvený a psaný
  • 5. Příbuzenství jazyků, jazykové rodiny, typologie jazyků
  • 6. Slovanské jazyky
  • 7. Vývoj a současný stav češtiny
  • Test
  • 8. Čeština jako národní jazyk, její útvary
  • 9. Jazykověda
  • Co mám umět

  Rejstřík

  Výstupy a kompetence

  Použité zdroje

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk pro střední školy - Mluvnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?