Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  Český jazyk pro střední školy - Mluvnice

  Jedna učebnice po celé studium češtiny na SŠ až k maturitě!

  • akce
  Naše cena s DPH:
  300 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  319 Kč
  Ušetříte:
  19 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  51508
  EAN:
  9788072387793
  ISBN:
  9788072387793

  Popis produktu

  • Učebnice určená k výuce na středních školách koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia!
  • Je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže i cvičení. Text členěn na hlavní stranu a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či na souvislosti v rámci složek předmětu český jazyk a literatura.

  Tematické okruhy

  • obecné poučení o jazyce
  • zvuková a pravopisná stránka jazykového projevu
  • tvarosloví, slovní zásoba a slovotvorba
  • skladba
  • Skladba je sémanticky orientovaná, v celé učebnici je kladen důraz na funkčnost využití jazykových prostředků, na rozvíjení komunikační kompetence a na přípravu k maturitní zkoušce.

  Z obsahu:

  1. Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie) 9

  1. Charakteristika oboru, dílčí disciplíny, základní termíny  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  2. Fonetický přepis (fonetická transkripce)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  3. Třídění českých samohlásek . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  4. Třídění českých souhlásek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  5. Zvukové prostředky souvislé řeči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

   

  Recenze

  Jednodílná učebnice českého jazyka pro střední školy z nakladatelství Fraus patří mezi moderně pojaté výukové materiály. Obsahuje šest hlavních kapitol shrnujících učivo mluvnice probírané během středoškolského studia. Učitelé si jejich pořadí proto jednoduše mohou uzpůsobit a rozvrhnout podle vlastních školních vzdělávacích plánů.

  Učivo stylistiky je pak obsaženo v samostatné učebnici nesoucí název Komunikace a sloh, český jazyk pro střední školu. Obě učebnice jsou koncipované podle RVP pro gymnázia a zabývají se zejména teorií, na konci každé kapitoly však nechybí oddíl nazvaný „Co mám umět“, který připomíná odbornou terminologii a klíčová slova formou pokynu k jejich vysvětlení a zopakování; na tento oddíl pak navazují souhrnná cvičení a test. K učebnicím ovšem ještě patří samostatná Cvičebnice českého jazyka pro střední školy a pro pedagogy Příručka učitele pro střední školy. Celý komplet je navíc doplněn audionahrávkou, na niž jsou v učebnici připojeny odkazy.

  Orientace v učebnici je usnadněna barevným symbolem tematického celku vnějších horních rohů stránek a lištovými úkoly, v nichž najdou žáci mimo jiné odkazy: na jiné publikace nebo jiná místa v téže učebnici, na internetové zdroje i již zmiňovanou audionahrávku. Lištové úkoly jsou označené symbolem a důležité pojmy v nich jsou tučně vytištěny.

  Hlavní výkladový text je také přehledně členěn a prokládán řadou různých typů cvičení. Pro větší názornost jsou teoretické pasáže i cvičení doprovázeny množstvím ilustrací, fotografií, map a schémat. V učebnici je použita řada výňatků z beletrie a publicistiky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a schopnosti recepce cizích textů.

  Autoři učebnice zvolili tradiční osvědčené postupy, které účelně propojili s moderními metodami výuky a podněty k přemýšlení. Žáci si při práci s učebnicí utvářejí a rozvíjejí především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, k učení a k podnikavosti. Učebnice podporuje analytické myšlení, podněcuje k diskuzi a rozvoji argumentace, žáci jsou vedeni k samostatné práci a vyhledávání informací pomocí odkazů a rejstříku a také k tvorbě vlastních textů a jejich veřejné prezentaci.

  Zákazníci s tímto titulem často kupují:

  Se zbožím Český jazyk pro střední školy - Mluvnice zákazníci nejčastěji kupují následující zboží:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zákazníci s tímto titulem často kupují: