Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Nová cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy

  Naše cena s DPH:
  237 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Michaela Mrázová
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  57325
  EAN:
  9788025343159
  FRAGMENT

  Popis produktu

  Publikace přináší přehledná cvičení ze středoškolského českého jazyka „v kostce“, tedy stručně, přehledně a názorně. Slouží k procvičení učiva v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce, přináší však i rozšiřující cvičení například k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

  Naleznete zde cvičení z jednotlivých jazykovědných disciplín, teoretické otázky i praktické úkoly a také kapitoly věnované stylistice a slohu.

  Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k procvičení učiva v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce a obsahuje také rozšiřující cvičení například k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.

  Publikace obsahuje:

  • Cvičení z jednotlivých jazykovědných disciplín

  • Teoretické otázky i praktické úkoly

  • Kapitoly věnované stylistické a slohové části státní maturitní zkoušky

  • Praktické rady a tipy k písemné i ústní části státní maturitní zkoušky

  Autorka při přípravě publikace využila své zkušenosti s výukou českého jazyka na základní škole, střední škole a v jazykových kurzech.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  191

  O učebnici

  Publikace Nová cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ je určena nejen studentům středních škol, ale všem, kteří chtějí procvičit své znalosti a dovednosti, nebo je rozšířit a zdokonalit. Obsahově navazuje na publikaci Nový český jazyk v kostce pro SŠ, se kterou je propojena vzájemnými odkazy na příslušné kapitoly.

  Obsah i forma cvičení vychází z Rámcových vzdělávacích programů a zároveň z požadavků společné (státní) části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Cvičení jsou tematicky rozdělena do kapitol podle jednotlivých jazykovědných disciplín, značný prostor je věnován také stylistické a slohové oblasti českého jazyka, ať už z pohledu vlastní tvorby textů různých stylů, nebo jejich analýzy.

  Přehledný klíč k řešení úkolů obsahuje kromě správných odpovědí také odůvodnění a vysvětlení složitějších jazykových jevů. Publikaci je tak možné využívat během výuky, při průběžné domácí přípravě, k souhrnnému procvičování před maturitní zkouškou či samostatné přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy humanitního zaměření. 

  Obsah učebnice

  OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

  • Funkce jazyka
  • Jazykověda a její disciplíny
  • Klasifikace jazyků
  • Diferenciace češtiny
  • Jazyková kultura

  VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA VE VZTAHU K VÝVOJI SPOLEČNOSTI

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA (FONETIKA A FONOLOGIE)

  GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Vyjmenovaná slova
  • Psaní u, ú, ů
  • Psaní ě
  • Skupiny souhlásek
  • Psaní předpon s(e)-, z(e)- a předložek s (se), z (ze)
  • Psaní velkých písmen
  • Psaní přejatých slov
  • Psaní i/y v koncovkách jmen
  • Shoda přísudku s podmětem
  • Interpunkce
  • Souhrnná cvičení - různé pravopisné jevy

  NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ (LEXIKOLOGIE)

  • Slovní zásoba a její jednotky
  • Významové vztahy
  • Jednoznačnost a mnohoznačnost
  • Významové změny slov
  • Vrstvy slovní zásoby
  • Obohacování a změny slovní zásoby
  • Přejímání slov z cizích jazyků
  • Frazeologie

  TVOŘENÍ SLOV (SLOVOTVORBA)

  • Odvozování (derivace)
  • Skládání (kompozice)
  • Zkracování (abreviace)
  • Stavba slova

  TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE)

  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  SKLADBA (SYNTAX)

  • Věta a výpověď
  • Větné členy
  • Přísudek
  • Podmět
  • Předmět
  • Přívlastek
  • Doplněk
  • Příslovečné určení
  • Větný rozbor
  • Věta záporná
  • Nepravidelnosti větné stavby
  • Aktuální členění výpovědi
  • Souvětí
  • Textová syntax

  NAUKA O STYLU (STYLISTIKA)

  • Individuální styl
  • Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
  • Funkční styly
  • Stylistický a jazykový rozbor textu
  • Charakteristika textu - souhrnné cvičení

  NEJČASTĚJŠÍ SLOHOVÉ ÚTVARY

  • Prostěsdělovací styl
  • Publicistický styl
  • Odborný styl
  • Administrativní styl
  • Řečnický styl
  • Umělecký styl
  • Kritéria hodnocení slohových prací

  ŘEŠENÍ

  POUŽITÁ LITERATURA

  INTERNETOVÉ A JINÉ ZDROJE

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?