Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie)

  Organická chemie a biochemie.

  Naše cena s DPH:
  218 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karel Kolář, Milan Kodíček, Jiří Pospíšil
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  29948
  EAN:
  9788072352838
  ISBN:
  8072352830
  SPN

  Popis produktu

  • Druhé upravené a doplněné vydání učebnice tvoří komplet se samostatně prodejným prvním dílem učebnice Chemie pro gymnázia I.
  • Učebnice je zpracována podle nejnovějších osnov pro čtyřletá gymnázia.
  • Má schvalovací doložku MŠMT.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  128

  O učebnici

  Otvíráte učebnici, v níž vám představíme další chemické obory - organickou chemii a biochemii. V úvodu obou částí se dovíte o jejich významu a perspektivách. Každý z těchto oborů má své zvláštnosti, což se projevuje i v poněkud jiném zpracování obou kapitol. Jejich propojení je však tak těsné, že vám je předkládáme ke studiu v jedné knížce se společným věcným rejstříkem.

  Výběr okruhu chemických informací z organické chemie a biochemie v této učebnici rámcově odpovídá vzdělávacímu obsahu chemie ve čtyřletém gymnáziu. To ovšem neznamená, že máte umět vše, co je v učebnici. Na základní chemické poznatky upozorňujeme výraznějším písmem a barevným odlišením. Naopak rozšiřující informace nebo podrobnější vysvětlení snadno poznáte podle menšího písma v jednotlivých kapitolách a v příloze. Všechny příklady vzorců a chemických reakcí, dokládající rozmanitost organických sloučenin i dějů v organismech, však rozhodně nejsou v plné míře určeny k zapamatování.

  Číslované otázky a úkoly vám pomohou k sebekontrole. Řešení většiny z nich najdete na stranách 118 až 122. Více důvtipu a znalostí musíte investovat do ostatních úloh (průběžně jsou označeny modrou tečkou a nejvíce je jich v 10. kapitole).

  Chemie je obor experimentální, a proto jsou nedílnou součástí učebnice pokusy. O tom, které provedete sami v laboratorních cvičeních, rozhodne vyučující. K zopakování a doplnění informací o nebezpečnosti chemických látek je určen text na straně 64. Chemikálie používané v pokusech jsou v textu učebnice průběžně označeny písmennými symboly.

  Předpokládáme také, že budete při studiu využívat modely organických sloučenin, neboť sebelepší obrázek či vzorec neposkytne tak dobrou představu o prostorovém uspořádání atomů v molekule jako kvalitní model. Znázorněním modelů učebnice začíná i končí. Kalotový model na první straně obálky patří aminokyselině alaninu, počítačové modely na čtvrté straně obálky ethanu, ethenu a ethynu. Tento moderní typ modelů umožňuje barvami vyjádřit určitou vlastnost, například rozložení elektronové hustoty v molekule (největší elektronová hustota je v modelech znázorněna červenou barvou, nejmenší elektronová hustota barvou modrou; molekula ethanu je v nezákrytové konformaci).

  K průběžným úpravám v tomto druhém, upraveném a doplněném vydání došlo v názvosloví organických sloučenin podle nejnovějších doporučení názvoslovné komise  IUPAC. Názvy polymerů jsme záměrně ponechali v původní podobě bez kulatých závorek (kvůli zjednodušení a s ohledem na běžnou praxi).

  Obsah učebnice

  I   ORGANICKÁ CHEMIE - CHEMIE SLOUČENIN UHLÍKU

  1  Organické sloučeniny - jejich struktura a reakce

  • 1.1 Minulost a současnost organické chemie
  • 1.2 Složení organických sloučenin
  • 1.3 Atom uhlíku - jeho struktura a vazebné možnosti
  • 1.4 Vzorce a modely molekul organických sloučenin
  • 1.5 Třídění organických sloučenin a jejich názvosloví
  • 1.6 Struktura organických sloučenin
  • 1.7 Reakce organických sloučenin
  • 1.8 Přírodní zdroje organických sloučenin

  2   Uhlovodíky

  • 2.1 Alkany a cykloalkany
  • 2.2 Alkeny a alkadieny
  • 2.3 Alkyny
  • 2.4 Areny

  3   Halogenderiváty uhlovodíků

  4   Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

  • 4.1 Alkoholy a fenoly
  • 4.2 Ethery
  • 4.3 Aldehydy a ketony
  • 4.4 Karboxylové kyseliny

  5   Dusíkaté deriváty uhlovodíků

  • 5.1 Aminy
  • 5.2 Diazoniové soli, azosloučeniny
  • 5.3 Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny

  6   Sirné deriváty uhlovodíků

  • 6.1 Thioly a sulfidy
  • 6.2 Sulfoxidy, sulfony a sulfonové kyseliny

  7   Organické sloučeniny fosforu a křemíku

  • 7.1 Organické sloučeniny fosforu
  • 7.2 Organické sloučeniny křemíku

  8   Organokovové sloučeniny

  9   Heterocyklické sloučeniny

  10 Chemické výrobky kolem nás v otázkách a úkolech

  • 10.1 Chemický průmysl
  • 10.2 Uhlí, ropa a zemní plyn - zdroje paliv a chemických surovin
  • 10.3 Plasty a syntetická vlákna
  • 10.4 Tenzidy
  • 10.5 Barviva
  • 10.6 Pesticidy
  • 10.7 Léčiva
  • 10.8 Potravinářská aditiva

  O nebezpečných látkách

  II   BIOCHEMIE

  1   Biochemie jako vědní obor

  • 1.1 Úvodem
  • 1.2 Chemické reakce v buňkách
  • 1.3 Studium živých soustav na různých úrovních
  • 1.4 Molekuly tvořící základ organismů

  2   Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

  • 2.1 Aminokyseliny
  • 2.2 Peptidy
  • 2.3 Funkce bílkovin
  • 2.4 Kovalentní struktura bílkovin
  • 2.5 Obecné znaky prostorového uspořádání molekul bílkovin
  • 2.6 Celkový tvar molekul bílkovin
  • 2.7 Úrovně popisu prostorového uspořádání
  • 2.8 Svinování a denaturace molekul bílkovin
  • 2.9 Molekulová dynamika bílkovin

  3   Sacharidy

  • 3.1 Struktura a názvosloví monosacharidů
  • 3.2 Jednotlivé monosacharidy
  • 3.3 Oligosacharidy
  • 3.4 Polysacharidy

  4   Lipidy a biologické membrány

  • 4.1 Triacylglyceroly
  • 4.2 Vosky
  • 4.3 Isoprenoidy
  • 4.4 Polární lipidy a biologické membrány

  5   Nukleové kyseliny a přenos genetické informace

  • 5.1 Kovalentní a prostorová struktura
  • 5.2 Přenos genetické informace

  6   Enzymologie

  • 6.1 Struktura enzymů a mechanismus jejich účinku
  • 6.2 Klasifikace a názvosloví enzymů
  • 6.3 Kinetika enzymových reakcí
  • 6.4 Regulace enzymové aktivity
  • 6.5 Využití enzymů v praxi
  • 6.6 Funkce enzymů při trávení

  7   Biochemické děje

  • 7.1 Anabolismus
  • 7.2 Energické potřeby organismů
  • 7.3 Adenosintrifosfát - hlavní dodavatel energie do endergonických procesů
  • 7.4 Syntéza ATP - fototrofní a chemotrofní organismy
  • 7.5 Úloha vodíku v metabolismu
  • 7.6 Základní metabolické modely

  8   Chemické a biochemické chápání světa živých systémů

  • 8.1 "Chemické" a "biochemické" molekuly
  • 8.2 Nadmolekulové struktury
  • 8.3 Kovalentní vazby a nekovalentní interakce
  • 8.4 Nerovnovážný charakter živých systémů
  • 8.5 Studium živých systémů jako inspirace filozofických úvah

  Příloha

  1. Charakteristika chemických vazeb v organických sloučeninách
  2. Atom uhlíku a popis vazeb v ethanu, ethenu, ethynu a benzenu
  3. Názvosloví organických sloučenin
  4. Reakční mechanismus, reakční centrum, substituční efekty
  5. Tabulky a schémata

  Odpovědi na otázky, řešení úkolů

  • Příklady postupu při tvorbě názvů

  Rejstřík

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?