Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -8%

  • Moderní analytické metody

  Moderní analytické metody

  Učebnice pro pro 4. ročník SPŠCH, vyšší odborné školy chemické i vysoké školy. Stálý zdroj informací o analytické chemii pro studenty chemie bez nároků na znalosti matematiky.

  Naše cena s DPH:
  165 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  179 Kč
  Ušetříte:
  14 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Pavel Klouda
  Nakladatel:
  KLOUDA
  Kód zboží:
  53432
  EAN:
  9788086369228

  Popis produktu

  • Přehled separačních, optických a elektrochemických metod s důrazem na moderní trendy v analytické chemii.
  • Učebnice je učena pro 4. ročník SPŠCH, vyšší odborné školy chemické i vysoké školy pro základní orientaci v problematice instrumentálních metod chemické analýzy.
  • Třetí vydání. Nové vydání, které zachovává původní obsah. Kniha byla převedana do menšího formátu.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  176

  O učebnici

  Analytik v klasické laboratoři vystačil s drobnými analytickými vahami, kvalitními chemikáliemi a dostatkem chemického nádobí. Do laboratoře nastoupil s určitou výchozí úrovní znalostí a teprve delší praxe z něj zformovala toho pravého chemika, který zvládl úskalí klasických analytických postupů - vážkových a odměrných stanovení.

  Současná analytická laboratoř jen vzdáleně připomíná minulost. Přístroje, které jsou krmeny vstupními daty čekají na vzorky, aby na druhé straně vydaly zpracované výsledky. Do popředí vyvstává potřeba analytického chemika s perfektními znalostmi moderních instrumentálních metod analytické chemie. Nemá-li se stát posluhovačem záhadného přístroje, u kterého podle návodu, ale bez vědomí proč, mačká knoflíky, nezbývá mu než tvrdě pracovat na svém odborném růstu. Přesto klasické metody nelze opominout. Používají se často jako standardizační metody ke kontrole správnosti a přesnosti výsledků získaných instrumentálními metodami nebo se s nimi doplňují. Řada instrumentálních metod vychází s chemického principu klasických metod.

  Pro moderní analytické metody je charakteristická jejich vysoká citlivost, rychlost, často vysoká selektivita a snížený vliv subjektivních faktorů lidské obsluhy. Moderní analytická chemie sehrává základní úlohu v získávání údajů pro kontrolu a řízení různých výrobních procesů, v monitorování životního a pracovního prostředí, v nesčetných aplikacích v klinické praxi, v chemickém a fyzikálním výzkumu a dalších oblastech lidského snažení. Její význam se zvětšuje s rostoucí potřebou zajišťování jakosti a jejího řízení v laboratořích i ve výrobě.

  Metody analytické chemie dělíme na:

  • klasické (chemické)
  • instrumentální

  Instrumentální  metody dělíme podle fyzikálně-chemické podstaty měření nebo cíle postupu na metody:

  • separační
  • optické
  • elektrochemické
  • radiochemické
  • termické.

  Obsah učebnice

      1.  Úvod

  • 1.1  Citlivost instrumentálních metod
  • 1.2  Způsob určení výsledu stanovení

       2.  Separační metody

  • 2.1  Rozdělení separačních metod

       3.  Chromatografie

  • 3.1  Princip chromatografie
  • 3.2  Rozdělení chromatografických metod
  • 3.3  Plynová chromatografie
  • 3.4  Kapalinová chromatografie

       4.  Elektromigrační separační metody

  • 4.1  Princip elektroforézy
  • 4.2  Kapilární elektroforéza
  • 4.3  Kapilární elektrochromatografie
  • 4.4  Izotachoforéza

       5.  Membránové separace

       6.  Extrakce

  • 6.1 Extrakce z kapaliny do kapaliny
  • 6.2  Nadkritická fluidní extrakce
  • 6.3  Extrakce pevnou fází

       7.  Hmotnostní spektrometrie

  • 7.1  Princip metody
  • 7.2  Instrumentace
  • 7.3  Hmotnostní spektrum
  • 7.4  Analytické využití

       8.  Optické metody

  • 8.1  Rozdělení optických metod
  • 8.2  Vlastnosti elektromagnetického záření

       9.  Refraktometrie

  • 9.1  Princip metody
  • 9.2  Instrumentace
  • 9.3  Analytické využití
  • 9.4  Interferometrie

      10.  Polarimetrie

  • 10.1  Princip metody
  • 10.2  Instrumentace
  • 10.3  Analytické využití

      11.  Nefelometrie a turbidimetrie

      12.  Spektrální přístroje

  • 12.1  Výběr vlnové délky
  • 12.2  Detektory elektromagnetického záření

      13.  Atomová spektrometrie

  • 13.1  Atomová spektra
  • 13.2  Atomová emisní spektrometrie
  • 13.3  Atomová absorpční spektrometrie
  • 13.4  Atomová fluorescenční spektrometrie

      14.  Rentgenová analýza

  • 14.1  Rentgenové záření
  • 14.2  Absorpce rentgenového záření
  • 14.3  Rentgenová fluorescence
  • 14.4  Detektory rentgenového záření
  • 14.5  Analytické využití

      15.  Ultrafialová a viditelná spektrometrie

  • 15.1  Princip metody
  • 15.2  Základní vztahy
  • 15.3  Elektronová absorpční spektra
  • 15.4  Metody a instrumentace
  • 15.6  Analytické využití

      16.  Luminiscenční spektrometrie

  • 16.1  Úvod
  • 16.2  Fluorescence a fosforescence (fotoluminescence)
  • 16.3  Analytické využití

      17.  Infračervená spektrometrie

  • 17.1  Princip metody
  • 17.2  Infračervené spektrum
  • 17.3  Instrumentace
  • 17.4  Analytické využití

      18.  Ramanova spektrometrie

      19.  Nukleární magnetická rezonance

  • 19.1  Princip metody
  • 19.2  Spektra NMR
  • 19.3  Instrumentace
  • 19.4  Analytické využití

      20.  Elektrochemické metody

  • 20.1  Rozdělení elektrochemických metod

      21.  Potenciometrie

  • 21.1  Princip metody
  • 21.2  Základní pojmy
  • 21.3  Nernstova rovnice
  • 21.4  Elektrody prvního druhu
  • 21.5  Elektrody druhého druhu
  • 21.6  Elektrody redoxní
  • 21.7  Elektrody iontově-selektivní
  • 21.8  Analytické využití potenciometrie

      22.  Voltametrie a polarografie

  • 22.1  Princip metod
  • 22.2  Klasická polarografie
  • 22.3  Diferenční pulzní polarografie a voltametrie
  • 22.4  Rozpouštěcí voltametrie
  • 22.5  Adsorptivní rozpouštěcí voltametrie
  • 22.6  Potenciometrická rozpouštěcí analýza
  • 22.7  Titrace s polarizovatelnými elektrodami
  • 22.8  Bipotenciometrická titrace

      23.  Elektrogravimetrie a coulometrie

  • 23.1  Elektrogravimetrie
  • 23.2  Coulometrie

      24.  Konduktometrie

  • 24.1  Vodivost roztoků elektrolytů
  • 24.2  Konduktometrické titrace
  • 24.3  Dielektrimetrie

      25.  Radiochemické metody

  • 25.1  Princip metod
  • 25.2  Měření radioaktivity
  • 25.3  Metody využívající přírodní radioaktivitu
  • 25.4  Indikátorové metody
  • 25.5  Neutronová aktivační analýza

      26.  Termické metody

  • 26.1  Diferenční termická analýza
  • 26.2  Termogravimetrická analýza

      27.  Rejstřík

      28.  Použité a doporučené zdroje

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?