Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -8%

  • Německy s úsměvem nově - učebnice

  Německy s úsměvem nově - učebnice

  Aktualizované 3.vydání. Kurz je určen všem zájemcům o studium němčiny od cca 15 let, které po probrání všech 22 lekcí dovede v jediném svazku až na úroveň B2.

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  459 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  498 Kč
  Ušetříte:
  39 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  14136
  EAN / ISBN:
  9788072389902
  FRAUS

  Popis produktu

  • Učebnice je určena všem zájemcům o studium německého jazyka, a to jak těm, kteří teprve začínají, tak těm, kteří základy jazyka už zvládli.

  • Učebnice je rozčleněna do 22 lekcí, zaměřuje se na komunikativní zvládnutí obecného jazyka a vede k získání dovednosti dorozumět se v běžných životních situacích (představování, na návštěvě, v obchodě, v restauraci, v hotelu, u lékaře, na poště atd.).

  • Kniha je určena všem zájemcům o studium němčiny ve věku od cca 15  let, které po probrání všech 22 lekcí dovede v jediném svazku až na jazykovou úroveň B2.

  • Mluvnický výklad se omezuje na základní gramatické jevy, které jsou důležité pro obecnou jazykovou komunikaci.

  • Nové vydání této oblíbené učebnice bylo jazykově upraveno rodilou mluvčí, grafická úprava od základu změnila svoji podobu. Kromě ilustrací Markéty Holečkové je učebnice oživena fotografiemi, orientaci usnadní zcela nové piktogramy doprovázející jednotlivé části lekcí.

  • Drobné úpravy doznaly úvodní texty, tak aby odpovídaly nejen změněným reáliím, ale i změnám ve vývoji jazyka, které proběhly v posledním desetiletí. Nově byla zařazena část věnovaná čtení s porozuměním, kde se od počátku setkáváme s autentickými neupravovanými německými texty stoupající obtížnosti; za účasti rodilých mluvčích byla nahrána většina úvodních textů, fonetická a poslechová cvičení.

  • Některé texty a fotografie v knize byly aktualizovány tak, aby odpovídaly současné realitě. Práci s knihou zpříjemní i živější grafická úprava s použitím druhé barvy.

  • Velká pozornost je věnována nácviku ústní komunikace (cvičení označená znakem pro dialog), v každé lekci se systematicky procvičuje čtení a poslech s porozuměním. 

  • Po probrání učebnice by měl mít student znalosti na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

  Co je v učebnici úplně nové:

  • grafická úprava
  • aktualizace textů
  • testy ke všem lekcím
  • v každé lekci fonetické cvičení
  • K tomuto 3. vydání jsou k dispozici  nahrávky úvodních textů jednotlivých lekcí ve formátu mp3.
   Nahrávky jsou k dispozici zdarma ke stažení na stránkách nakladatelství Fraus.


  V samostatně prodejném doplňkovém sešitě najdete:

  • doplňková cvičení
  • transkripci poslechových textů
  • testy ke všem lekcím nově
  • klíč k překladovým cvičením
  • klíč ke křížovkám

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  432

  O učebnici

  V poslední době si vyžádala naše kniha i nového nakladatele. S touto závažnou změnou souvisejí i větší změny v učebnici, která byla znovu přepsána a zmodernizována. Podstatně se změnil celkový vzhled učebnice. Přibyly obrázky a fotografie, grafická úprava je přehlednější a mnohotvárnější, k oživení druhého vydání zcela jistě přispělo i použití druhé barvy.

  Drobné úpravy doznaly úvodní texty, tak aby odpovídaly nejen změněným reáliím, ale i změnám ve vývoji jazyka, které proběhly v posledním desetiletí. Zcela nově byla zpracována závěrečná lekce knihy. Silnou stránkou učebnice bylo od počátku velké množství cvičení nejrůznějšího stupně obtížnosti. Některá méně účinná cvičení byla vyřazena a nahrazena cvičeními, která odpovídají novým trendům v metodice německého jazyka. Nově byly zařazena část věnovaná čtení s porozuměním, kde se od počátku setkáváme s autentickými neupravovanými německými texty stoupající obtížnosti. Tato část jednak předpokládá samostatnou práci studentů se slovníkem, ale vychovává studující také k dovednosti odhadnout snadno odvoditelné výrazy na základě dosavadních znalostí nebo podle kontextu. Čtecí texty obsahují autentické informace o německých reáliích. I tato nová část je doplněna cvičeními. Za účasti rodilých mluvčích byla nově nahrána většina úvodních textů, fonetická a poslechová cvičení. Úkoly k nim jsou uvedeny v základní učebnici.

  Součást učebnice tvoří samostatný Doplňkový sešit, který obsahuje doplňková cvičení, texty poslechových cvičení, klíč ke křížovkám a překladovým cvičením a také testy ke všem lekcím.  

  Obsah učebnice

  LEKCE 1 - Sie sind aber neugierig! Wie geht´s? Noch ein Freund 

  • § 1 Osobní zájmena v 1. pádě - § 2 Časování pravidelných sloves v přítomném čase - § 3 Časování slovesa "sein" (být) - § 4 Člen a podstatné jméno v 1. pádě - § 5 Pořádek slov ve větě - § 6 Přídavné jméno v přísudku
  • Cvičení

  LEKCE 2 - Unsere Familie 

  • § 7 Podstatná jména ve 4. pádě jednotného čísla - § 8 Osobní zájmena ve 4. pádě - § 9 Časování sloves "haben" (mít) - § 10 Přivlastňovací zájmena - § 11 Zápor - § 12 Číslovky základní - § 13 Přítomný čas místo budoucího - §  14 Bezespojkové věty
  • Cvičení 

  LEKCE 3 - Zu Besuch. Wir fragen nach dem Weg 

  • § 15 - Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - § 16 Skloňování tázacích zájmen "wer" (kdo) a "was" (co) - § 17 Skloňování osobních zájmen - § 18 Předložky s 3. pádem - § 19 Rozkazovací způsob - § 20 Způsobová slovesa "müssen, können, dürfen"
  • Cvičení

  LEKCE 4 - Unsere Deutschstunde 

  • § 21 Skloňování podstatných jmen v množném čísle - § 22 Předložky se 4. pádem - § 23 Náhrada českého zvratného zájmena "svůj" - § 24 Způsobová slovesa "sollen" a "wollen" - § 25 Neurčitý podmět "man" a "es" - § 26 Časové údaje
  • Cvičení

  LEKCE 5 - Guten Appetit! 

  • § 27 Silná (nepravidelná) slovesa v přítomnosti - § 28 Skloňování přídavných jmen v přívlastku (1. část) - § 29 Způsobové sloveso "mögen" - § 30 Vedlejší věty se spojkou "dass" (že) - § 31 Základní početní úkony - § 32 Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách
  • Cvičení  

  LEKCE 6 - Karin und Horst ziehen um. Im Studentenwohnheim 

  • § 33 Skloňování přídavných jmen v přívlastku (2. část) - § 34 Řadové číslovky - § 35 Předložky s 3. a 4. pádem - § 36 Neodlučitelné a odlučitelné předpony - § 37 Časování slovesa "wissen" - § 38 Vazba "es gibt"
  • Cvičení

  LEKCE 7 - Beim Arzt. Keine Angst vor Zahnschmerzen! Ein Brief aus Karlovy Vary 

  • § 39 Zvratná zájmena - § 40 Časování slovesa "werden" (stát se) - § 41 Budoucí čas - § 42 Tázací zájmena "welcher" (který) a "was für ein" (jaký) - § 43 Nepřímé otázky - § 44 Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší - § 45 Přísudkové sloveso po číslovkách
  • Cvičení

  LEKCE 8 - Sport treiben oder einkaufen? Im Kaufhaus. In einer Boutique 

  • § 46 Stupňování přídavných jmen - § 47 Stupňování příslovcí - § 48 Ukazovací zájmena (shrnutí) - § 49 Zájmena neurčitá a záporná v zastoupení podstatného jména - § 50 Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách
  • Cvičení

  LEKCE 9 - Ein Telefongespräch. Auf der Post. Eine SMS-Nachricht 

  • § 51 Skloňování vlastních osobních a místních jmen - § 52 Zeměpisná přídavná jména na -er a jména obyvatel - § 53 Vazby sloves - § 54 Zájmenná příslovce
  • Cvičení

  LEKCE 10 - Eine Auslandsreise. Ein kleines Quiz über Berlin 

  • § 55 Préteritum (souminulý čas) - § 56 Zpodstatnělá přídavná jména - § 57 Věty vztažné - § 58 Souřadící spojky (1. část)
  • Cvičení

  LEKCE 11 - Ernste Musik oder Rock? An der Kasse. Ein Kinobesuch 

  • § 59 Perfektum (minulý čas) - § 60 Příčestí minulé v přívlastku - § 61 Závislý infinitiv (na podstatném a přídavném jménu) - § 62 Tvoření slov
  • Cvičení 

  LEKCE 12 - Am Morgen. Mein Arbeitstag 

  • § 63 Minulý čas silných (nepravidelných) sloves - § 64 Skupiny silných sloves - § 65 Infinitiv závislý na slovesu - § 66 Některé věty časové
  • Cvičení 

  LEKCE 13 - Wie war es im Gebirge? Urlaub mit Sport 

  • § 67 Minulý čas silných sloves (pokr.) - § 68 Souřadící spojky (2. část) - § 69 Směrová příslovce "her" a "hin" a jejich složeniny
  • Cvičení

  LEKCE 14 - Unterwegs in Deutschland 

  • § 70 Minulý čas silných sloves (dokonč.) - § 71 Minulý čas tzv. smíšených sloves - § 72 Příčestí minulé silných sloves - § 73 Vynechávání členu u podstatných jmen (shrnutí)
  • Cvičení

  LEKCE 15 - Was machen Sie in Freizeit? 

  • § 74 Vedlejší věty se spojkou "aby" - § 75 Krácení vedlejších vět se spojkou "dass" - § 76 Krácení vedlejších vět se spojkou "damit" - § 77 Použití členu určitého a neurčitého (shrnutí)
  • Cvičení

  LEKCE 16 - Eine Stadtrundfahrt durch Prag. Wissen Sie über Prag Bescheid? 

  • § 78 Trpný rod - § 79 Další číslovky
  • Cvičení

  LEKCE 17 - Auslandspraktikum. Ein Interview 

  • § 80 Infinitiv trpného rodu - § 81 Příčestí přítomné - § 82 Dvojicové spojky souřadící - § 83 Stupňované tvary příslovcí bez srovnání
  • Cvičení

  LEKCE 18 - Eine Rundreise durch Tschechien und die Slowakei. Mit dem Reisebüro unterwegs 

  • § 84 Konjunktiv préterita - § 85 Užití tvaru konjunktivu préterita a opisného tvaru s "würde" - § 86 Rozvitý přívlastek - § 87 Určování rodu podstatných jmen rodu ženského podle přípon
  • Cvičení

  LEKCE 19 - Auf einer Dienstreise. Im Hotel. Auf der Rückreise 

  • § 88 Věty časové (shrnutí) - § 89 Plusquamperfektum (předminulý čas) - § 90 Infinitivní vazby se "statt zu" - § 91 Předpony někdy odlučitelné
  • Cvičení

  LEKCE 20 - Ein Brief aus dem Urlaub. Erlebnis Deutschland 

  • § 92 Konjunktiv plusquamperfekta - § 93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích - § 94 Souvětí účinkové - § 95 Souvětí srovnávací
  • Cvičení 

  LEKCE 21 - Ökologie - ein Problem der Fachleute? Auf dem Lande oder in der Stadt? 

  • § 96 Minulý infinitiv - § 97 Osobní vazba slovesa " scheinen" - § 98 Způsobové věty s "ohne zu" ("ohne dass") - § 99 Předložky se 2. pádem (shrnutí)
  • Cvičení

  LEKCE 22 - Der Terrorismus 

  • § 100 Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času - § 101 Nepřímá řeč
  • Cvičení

  Abecední česko-německý slovník

  Abecední německo-český slovník

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Německy s úsměvem nově - učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?