Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -7%

  • Dějepis I. v kostce pro střední školy

  Dějepis I. v kostce pro střední školy

  Přepracované a aktualizované vydání (2008) Dějepisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách.
  1. díl zpracovává období pravěku po středověk.

  Naše cena s DPH:
  207 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  223 Kč
  Ušetříte:
  16 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Sochrová Marie
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  25614
  EAN / ISBN:
  9788025306055
  FRAGMENT

  Popis produktu

  Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.

  Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovým procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmírně složité a obtížné, nehledě na časté proměny hodnocení a výkladu událostí vyplývající mimo jiné i ze samé vnitřní rozpornosti každého jevu a události a z proměnlivosti hodnotových měřítek.
  Záměrem autorky bylo postihnout propojenost mezi hlavními osami dějinného vývoje, upozornit na vzájemné příčinnostní vztahy a souvislosti jevů, naučit studenty chápat význam a důsledky událostí, nikoli jen podat soubor faktů z obecných a národních dějin. Minulost nás stále obklopuje a ovlivňuje, naše existence z ní vyplývá, proto studium historie má a vždy bude mít smysl; je tedy užitečné minulosti porozumět a orientovat se v ní.
  První díl příručky zachycuje vývoj společnosti od pravěku přes starověk až do konce středověku, a to formou konspektu nebo sešitového záznamu. Na konci tematických celků jsou vždy shrnující otázky k ověření získaných vědomostí. Odpovědi na ně jsou v textu jednotlivých kapitol.
  Příručka je určena nejen studentům středních škol, zvláště gymnázií jako zdroj užitečných informací pro přípravu maturitní zkoušce nebo k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale i všem ostatním zájemcům o historii. K doplnění a rozšíření vědomostí doporučujeme používat také dějepisné atlasy.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  172

  Obsah učebnice

  Úvod do studia dějepisu

  • Předmět a úloha historické vědy
  • Pomocné vědy historické
  • Periodizace dějinného vývoje

  PRAVĚK

  • Vznik a vývoj člověka v pravěku
  • Doba kamenná
  •     Paleolit
  •     Mezolit
  •     Neolit
  •     Chalkolit ne Předním východě
  •     Eneolit v Evropě
  • Doba bronzová
  • Doba železná
  • Doba římská

  STAROVĚK

  Staroorientální státy

  • Starověký Přední východ
  • Oblast Malé Asie (Anatolie)
  • Oblast Íránu
  • Syropalestinská oblast
  • Asijská oblast
  • Egejská oblast

  Středomořská civilizace - období antiky

  • Starověké Řecko
  •     Nejstarší období - homérská doba
  •     Doba archaická
  •     Doba klasická
  •     Doba helénistická
  • Starověký Řím
  •     Etruskové a počátky Říma
  •     Raná římská republika
  •     Vrcholný rozkvět římské republiky
  •     Krize a pád republiky
  •     Rané císařství - principát
  •     Pozdní císařství - dominát
  •     Za hranicemi římského impéria

  STŘEDOVĚK

  Raný středověk

  • Barbarské sráty
  • Charakter středověké společnosti a civilizace
  • Raně středověké státy
  •     Franská říše
  •     Byzantská říše
  •     Západní Evropa
  •     Severní Evropa
  •     Střední Evropa
  •     Jihovýchodní a východní Evropa
  •     Arabská říše a svět islámu
  •     Asijské země v období středověku

  Rozvinutý (vrcholný) středověk

  • Venkovská civilizace
  • Šíření a vliv křesťanství
  • Středověká města a městská civilizace
  • Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií
  • Vznik španělské monarchie
  • Svatá říše římská v období partikularismu
  • Rozdrobená Itálie
  • Rozkvět českého státu za posledních Přemyslovců
  • Lucemburkové ve střední Evropě a v českých zemích
  • Slovensko v období rozmachu uherského státu
  • Polsko
  • Rusko
  • Latinské císařství, zánik Byzance, Osmanská říše
  • Počátek kritiky církve a opravná hnutí
  • Počátky a průběh husitského hnutí
  • Kultura a vzdělanost vrcholného středověku
  • Gotika

  Pozdní středověk, počátky novověku

  • Hospodářský život v 16. století
  • Velké zeměpisné objevy a jejich důsledky
  • Mimoevropské civilizace
  • Renesance a humanismus
  • Reformace
  • Čechy v době pohusitské - doba poděbradská
  • Vláda Jagellonců v Čechách a Uhrách
  • Uherský stát v 15. a 16. století
  • Habsburský absolutismus ve Španělsku
  • Revoluce v Nizozemí
  • Přechod k absolutismu ve Francii
  • Anglie v 16. století
  • Počátky absolutní monarchie v Rusku
  • Závěrem
  • Výběrový rejstřík jmen osob, míst, dokumentů a děl
  • Výběrový rejstřík pojmů
  • Výběrový seznam základní literatury

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějepis I. v kostce pro střední školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?