Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -8%

  • Fyzika pro střední školy 2.díl (přepracované vydání s CD)

  Fyzika pro střední školy 2.díl (přepracované vydání s CD)

  4., přepracované vydání

  Naše cena s DPH:
  245 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  267 Kč
  Ušetříte:
  22 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  54650
  EAN / ISBN:
  9788071964292
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text ŠVP. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice je přepracované na základě připomínek mnoha učitelů, je aktualizované z hlediska technického pokroku.  Nová grafická úprava s použitím dvou barev zlepšuje přehlednost. 

  Přepracované vydání této osvědčené učebnice. Výběr učiva i jeho uspořádání v učebnici plně vyhovuje požadavkům RVP jak pro gymnázia, tak pro většinu středních odborných škol. Nově je standardní knižní podoba doplněna v každém dílu učebnice o CD obsahující další učební materiály. Je to především rozšiřující učivo obsahující poznatky, které převážně nejsou do RVP zahrnuty, avšak významně přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa. Tím je umožněno optimální využití učebnice i při výuce podle individuálně koncipovaných ŠVP. Přiložená CD obsahují i další doplňující obrazové a textové materiály: animace k učivu, videozáznamy experimentů, historické poznámky, slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů) a laboratorní cvičení. První díl učebnice obsahuje dvě hlavní témata – mechaniku a molekulovou fyziku a termiku. Nově je v přepracovaném vydání do učiva mechaniky zařazeno také učivo o mechanickém kmitání a vlnění. Navazující druhý díl zpracovává další témata středoškolské fyziky – elektřinu a magnetismus, optiku, speciální teorii relativity, fyziku mikrosvěta a astrofyziku. Dvoudílnou učebnici vhodně doplňuje publikace Příručka pro učitele fyziky na střední škole (autoři Oldřich Lepil a Emanuel Svoboda), jejímž cílem je pomoc učitelům při realizaci ŠVP. V kapitole 1 jsou shrnuty základní materiály, z nichž ŠVP vychází, a v kapitole 2 jsou přehledně uvedeny možné varianty zpracování obsahu učiva při různé hodinové dotaci fyziky. Obsáhlá je kapitola 3, která tvoří jádro příručky, a obsahuje metodické poznámky k vybraným částem učiva. Inspirací pro učitele mohou být trendy ve vývoji obsahu fyzikálního vzdělávání, metod a prostředků výuky, přehledně uvedené v kapitole 4. Příručku uzavírá výběr další studijní literatury a informačních zdrojů, z nichž lze čerpat náměty pro výuku.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  233

  O učebnici

  Druhý díl dvoudílné učebnice Fyzika pro střední školy je určen pro výuku fyziky ve vzdělávacích programech všech typů středních škol. Výběr učiva i jeho uspořádání v učebnici plně vyhovuje požadavkům Rámcových vzdělávacích programů jak pro gymnázia, tak pro většinu středních odborných škol. V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat, k jejichž naplnění učebnice přispívá. To usnadňuje optimální využití učebnice při výuce podle individuálně koncipovaných Školních vzdělávacích programů. 

  Nové, přepracované vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je doplněna o CD obsahující další učební materiály. Je to především rozšiřující učivo obsahující poznatky, které převážně nejsou do Rámcových vzdělávacích programů zahrnuty, avšak významně přispívají k vytvoření fyzikálního obrazu světa. Rozšiřující učivo je uspořádáno do kapitol se shodnými názvy jako základní text a před číslem kapitoly je uvedeno písmeno R.

  Přiložené CD obsahuje i další doplňující obrazové a textové materiály:

  1. Animace k učivu (označení A)
  2. Videozáznamy experimentů (označení V)
  3. Historické poznámky
  4. Slovníček fyzikálních pojmů (označení S) 

  První díl učebnice obsahuje dvě hlavní témata - mechaniku včetně učiva o mechanickém kmitání a vlnění a molekulovou fyziku s termikou. Navazující druhý díl zpracovává další témata středoškolské fyziky - elektřinu a magnetismus, optiku, speciální teorii relativity, fyziku mikrosvěta a astrofyziku.

  Výklad učiva se podle možností opírá o názorné poznatky přístupné přímému pozorování, ve kterém velmi důležitou roli hraje fyzikální experiment. Podstatně však je omezen matematický aparát, používaný ve fyzice k popisu přírodních dějů. Cílem výkladu je podněcovat samostatné myšlení žáka a vést ho k aktivitě při procvičování učiva. Proto je prakticky za každým článkem zařazeno několik otázek a úloh, které spíše než reprodukci poznatku vyžadují řešení jednoduchého problému. U kvantitativních úloh je výsledek přímo za úlohou. Kvantitativní úlohy, popř. obtížnější kvantitativní úlohy, u nichž autoři usoudili, že je třeba uvést řešení, mají místo výsledku uvedenou hvězdičku (+) a řešení takto označených úloh je v závěru učebnice. 

  Při výkladu učiva se využívá řada konkrétních údajů o hodnotách fyzikálních veličin, které charakterizují vlastnosti látek nebo fyzikálních dějů. Některé hodnoty jsou uvedeny přímo v textu a další údaje žák najde v Matematických, fyzikálních a chemických tabulkách pro střední školy. Odkazy na tyto tabulky jsou v textu vyznačeny zkratkou MFChT.

  Pomůckou pro přípravu žáků jsou stručná shrnutí za jednotlivými kapitolami a soubory jednoduchých návodných otázek k opakování učiva pod záhlavím Zopakujte si. Vyhledání určitého poznatku usnadňuje podrobný rejstřík nejdůležitějších pojmů na konci knihy. Přehledně jsou důležité fyzikální pojmy shrnuty také ve Slovníčku fyzikálních pojmů na CD, který je zpracován interaktivně. 

  Obsah učebnice

  ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

    1  Elektrický náboj

  • 1.1  Podstata a vlastnosti elektrického náboje
  • 1.2  Coulombův zákon
  • 1.3  Elektrické pole
  • 1.4  Elektrický potenciál a elektrické napětí
  • 1.5  Kapacita vodiče
  • Elektrický náboj v přehledu
  • Zopakujte si

    2  Elektrický proud

  • 2.1  Elektrický proud v kovových vodičích
  • 2.2  Jednoduchý elektrický obvod
  • 2.3  Odpor vodiče
  • 2.4  Ohmův zákon pro část obvodu
  • 2.5  Ohmův zákon pro celý obvod
  • 2.6  Spojování rezistorů
  • 2.7  Práce a výkon elektrického proudu
  • 2.8  Teplo předané elektrickým spotřebičem
  • 2.9  Elektrický proud v polovodičích
  • 2.10  Příměsová vodivost polovodičů. Přechod PN
  • 2.11  Tranzistor
  • Elektrický proud v přehledu
  • Zopakujte si

    3  Elektrický proud v kapalinách a plynech

  • 3.1  Vedení elektrického proudu elektrolytem
  • 3.2  Elektrolýza
  • 3.3  Chemické zdroje napětí
  • 3.4  Výboje v plynech
  • 3.5  Využití výbojů v plynech
  • Elektrický proud v kapalinách a plynech v přehledu
  • Zopakujte si

    4  Magnetické pole

  • 4.1  Magnetické pole elektrického proudu
  • 4.2  Magnetická síla
  • 4.3  Magnetické látky
  • 4.4  Elektromagnetická indukce
  • 4.5  Indukčnost vodičů
  • Magnetické pole v přehledu
  • Zopakujte si

    5  Střídavý proud

  • 5.1  Vznik střídavého proudu
  • 5.2  Obvod střídavého proudu s rezistorem
  • 5.3  Obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem
  • 5.4  Obvod střídavého proudu s polovodičovou diodou. Usměrňovač
  • 5.5  Oscilační obvod
  • Střídavý proud v přehledu
  • Zopakujte si

    6  Střídavý proud v energetice

  • 6.1  Výkon střídavého proudu
  • 6.2  Transformátor
  • 6.3  Energetika a životní prostředí
  • Střídavý proud v energetice v přehledu
  • Zopakujte si

  OPTIKA

    7  Světlo jako vlnění

  • 7.1  Podstata světla
  • 7.2  Šíření světla
  • 7.3  Jevy na rozhraní dvou prostředí
  • 7.4  Elektromagnetické záření
  • 7.5  Vlnové vlastnosti světla
  • Světlo jako vlnění v přehledu
  • Zopakujte si

    8  Zobrazení zrcadlem a čočkou

  • 8.1  Zobrazení zrcadlem
  • 8.2  Zobrazení čočkou
  • 8.3  Lidské oko
  • 8.4  Optické přístroje
  • Zobrazení zrcadlem a čočkou v přehledu
  • Zopakujte si

    9  Speciální teorie relativity

  • 9.1  Mechanický princip relativity
  • 9.2  Základní principy speciální teorie relativity
  • 9.3  Základní pojmy relativistické dynamiky
  • Speciální teorie relativity v přehledu
  • Zopakujte si

  10  Fyzika mikrosvěta

  • 10.1  Fotoelektrický jev
  • 10.2  Kvantová teorie
  • 10.3  Model atomu
  • 10.4  Elektronový obal atomu
  • 10.5  Jádro atomu
  • 10.6  Radioaktivita
  • 10.7  Jaderná energie
  • 10.8  Fyzika částic
  • Fyzika mikrosvěta
  • Zopakujte si

  11  Astrofyzika

  • 11.1  Slunce
  • 11.2  Hvězdy
  • 11.3  Galaxie
  • 11.4  Vývoj vesmíru
  • 11.5  Výzkum vesmíru
  • Astrofyzika v přehled
  • Zopakujte si

  12  Fyzikální obraz světa

  • 12.1  Mechanický obraz světa
  • 12.2  Elektrodynamický obraz světa
  • 12.3  Kvantový obraz světa

  Řešení úloh označených (+)

  Rejstřík

   

  OBSAH CD - ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO

  R1     Elektrický náboj

  • R1.1  Elektrické pole bodových nábojů
  • R1.2  Vodič a izolant v elektrickém poli
  • R1.3  Kondenzátory a jejich spojování

  R2     Elektrický proud

  • R2.1  Kirchhoffovy zákony
  • R2.2  Spojování zdrojů napětí

  R3     Elektrický proud v kapalinách a plynech

  • R3.1  Elektrochemické články
  • R3.2  Výboj ve zředěném plynu

  R4     Magnetické pole

  • R4.1  Částice s nábojem v magnetickém poli
  • R4.2  Magnetické materiály v praxi
  • R4.3  Elektrický obvod s cívkou a kondenzátorem

  R5     Střídavý proud

  • R5.1  Složený obvod střídavého proudu
  • R5.2  Fyzikální základy telekomunikace
  • R5.3  Přenos informace elektromagnetickým signálem
  • R5.4  Elektromagnetický dipól

  R6     Střídavý proud v energetice

  • R6.1  Činný výkon střídavého proudu
  • R6.2  Trojfázová soustava střídavého proudu
  • R6.3  Asynchronní elektromotor

  R7     Světlo jako vlnění

  • R7.1  Barva světla
  • R7.2  Zákon lomu
  • R7.3  Rozklad světla hranolem
  • R7.4  Svítivost a osvětlení
  • R7.5  Jevy vlnové optiky

  R8     Zobrazení zrcadlem a čočkou

  • R8.1  Zobrazovací rovnice čočky
  • R8.2  Mikroskop
  • R8.3  Dalekohled
  • R8.4  Dataprojektor

  R 9     Speciální teorie relativity

  • R9.1  Relativnost současnosti
  • R9.2  Důsledky speciální teorie relativity

  R10    Fyzika mikrosvěta

  • R10.1  Fotovoltaika
  • R10.2  Vlnové vlastnosti částic
  • R10.3  Spektra atomů
  • R10.4  Kvantový model atomu
  • R10.5  Vazebná energie jádra
  • R10.6  Radioaktivní přeměna

  R11    Astrofyzika

  • R11.1  Stavový diagram hvězd
  • R11.2  Vývoj hvězd
  • R11.3  Rozpínání vesmíru

   

  • Řešení úloh označených (+)
  • Historické poznámky
  • Slovníček fyzikálních pojmů
  • Animace k učivu
  • Videoexperimenty k učivu

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro střední školy 2.díl (přepracované vydání s CD) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?