Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -15%

  • Fyzika pro střední školy 1.díl

  Fyzika pro střední školy 1.díl

  6.vydání z roku 2023

  Naše cena s DPH:
  229 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  271 Kč
  Ušetříte:
  42 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  54649
  EAN:
  9788071965374
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  První díl dvoudílné učebnice je určen pro výuku fyziky ve vzdělávacích programech všech typů středních škol. Výběr učiva i jeho uspořádání v učebnici plně vyhovuje požadavkům RVP jak pro gymnázia, tak i pro většinu středních odborných škol.

  Standardní knižní podoba je doplněna v každém dílu učebnice o elektronický doplněk (ED) obsahující další učební materiály. Je to především rozšiřující učivo obsahující poznatky, které převážně nejsou do RVP zahrnuty, avšak významně přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa. Tím je umožněno optimální využití učebnice i při výuce podle individuálně koncipovaných ŠVP. Elektronické doplňky obsahují i další obrazové a textové materiály: animace k učivu, videozáznamy experimentů, historické poznámky, slovníček fyzikálních pojmů (včetně anglických ekvivalentů) a laboratorní cvičení.

  První díl učebnice obsahuje dvě hlavní témata – mechaniku a termiku. Nově je v přepracovaném vydání do učiva mechaniky zařazeno také učivo o mechanickém kmitání a vlnění.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  253

  Obsah učebnice

    1  Úvod do fyziky

  • 1.1  O čem pojednává fyzika a proč se ji máme učit
  • 1.2  Fyzikální veličiny - základní kameny fyziky

     2  Kinematika

  • 2.1  Mechanický pohyb
  • 2.2  Dráha hmotného bodu
  • 2.3  Rychlost hmotného bodu
  • 2.4  Zrychlení hmotného bodu
  • 2.5  Volný pád
  • 2.6  Pohyb hmotného bodu po kružnici
  • Kinematika v přehledu
  • Zopakujte si

     3  Dynamika

  • 3.1  Síla a její účinky na těleso
  • 3.2  První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti
  • 3.3  Druhý Newtonův pohybový zákon - zákon síly
  • 3.4  Tíhová síla a tíha tělesa
  • 3.5  Odporové síly
  • 3.6  Skládání a rozklad sil
  • 3.7  Třetí Newtonův pohybový zákon - zákon akce a reakce
  • 3.8  Hybnost tělesa
  • 3.9  Zákon zachování hybnosti
  • 3.10  Dostředivá a odstředivá síla
  • 3.11  Vztažné soustavy
  • Dynamika v přehledu
  • Zopakujte si

     4  Mechanická práce a energie

  • 4.1  Mechanická práce
  • 4.2  Výkon a práce počítaná z výkonu
  • 4.3  Účinnost stroje
  • 4.4  Mechanická energie
  • 4.5  Zákon o zachování mechanické energie
  • Mechanická práce a energie v přehledu
  • Zopakujte si

     5  Gravitační pole

  • 5.1  Newtonův gravitační zákon
  • 5.2  Gravitační a tíhová síla při povrchu Země
  • 5.3  Pohyby těles v blízkosti povrchu Země
  • 5.4  Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země
  • 5.5  Gravitační pole Slunce
  • Gravitační pole v přehledu
  • Zopakujte si

     6  Mechanika tuhého tělesa

  • 6.1  Pohyby tuhého tělesa
  • 6.2  Moment síly vzhledem k ose otáčení
  • 6.3  Skládání a rozkládání rovnoběžných sil
  • 6.4  Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso
  • 6.5  Těžiště tuhého tělesa
  • Mechanika tuhého tělesa v přehledu
  • Zopakujte si

     7  Mechanické kmitání a vlnění

  • 7.1  Kmitavý pohyb
  • 7.2  Harmonický kmitavý pohyb
  • 7.3  Kmitání mechanického oscilátoru
  • 7.4  Nucené kmitání oscilátoru
  • 7.5  Postupné vlnění
  • 7.6  Stojaté vlnění
  • 7.7  Zvuk
  • Mechanické kmitání a vlnění v přehledu
  • Zopakujte si

     8  Mechanika tekutin

  • 8.1  Vlastnosti kapalin a plynů
  • 8.2  Tlakové síly v kapalině
  • 8.3  Vztlaková síla
  • 8.4  Proudění tekutin
  • Mechanika tekutin v přehledu
  • Zopakujte si

     9  Molekulová fyzika a termika

  • 9.1  Teplota a její měření
  • 9.2  Teplotní délková roztažnost
  • 9.3  Teplotní objemová roztažnost
  • 9.4  Částicová stavba látek
  • 9.5  Hmotnost částic a látkové množství
  • 9.6  Vnitřní energie
  • 9.7  Měření tepla
  • Molekulová fyzika a termika v přehledu
  • Zopakujte si

    10  Plyny

  • 10.1  Ideální plyn
  • 10.2  Stavové změny ideálního plynu
  • 10.3  Stavová rovnice pro ideální plyn
  • 10.4  Kruhový děj
  • 10.5  Tepelné motory
  • Plyny v přehledu
  • Zopakujte si

    11  Pevné látky a kapaliny

  • 11.1  Struktura pevných látek
  • 11.2  Deformace pevného tělesa
  • 11.3  Hookeův zákon
  • 11.4  Povrch kapaliny
  • 11.5  Kapilární jevy
  • 11.6  Tání a tuhnutí
  • 11.7  Vypařování, var a kondenzace
  • 11.8  Vlhkost vzduchu
  • Pevné látky a kapaliny v přehledu
  • Zopakujte si

  Řešení úloh označených (*)

  Rejstřík

  OBSAH CD - ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO

  R1  Úvod do fyziky

  • R1.1  Vektorové fyzikální veličiny

  R2  Kinematika

  • R2.1  Skládání pohybů
  • R2.2  Dostředivé zrychlení

  R3  Dynamika

  • R3.1  Valivý odpor
  • R3.2 Zákon zachování hybnosti v praxi

  R4  Mechanická práce a energie

  • R4.1  Potenciální energie pružnosti

  R5  Gravitační pole

  • R5.1  Vodorovný vrh
  • R5.2  Šikmý vrh vzhůru
  • R5.3  Kruhová rychlost
  • R5.4  Sluneční soustava

  R6  Mechanika tuhého tělesa

  • R6.1  Rovnovážné polohy tělesa
  • R6.2  Jednoduché stroje
  • R6.3  Kinetická energie tuhého tělesa

  R7  Mechanické kmitání a vlnění

  • R7.1  Složené kmitání
  • R7.2  Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
  • R7.3  Perioda kmitání kyvadla
  • R7.4  Rezonance mechanického oscilátoru
  • R7.5  Rovnice postupného vlnění
  • R7.6  Interference vlnění
  • R7.7  Šíření vlnění v prostoru

  R8  Mechanika tekutin

  • R8.1  Princip hydraulických zařízení
  • R8.2  Atmosférický tlak
  • R8.3  Obtékání těles tekutinou
  • R8.4  Využití energie proudící tekutiny

  R9  Molekulová fyzika a termika

  • R9.1  Molární hmotnost a molární objem
  • R9.2  Přenos vnitřní energie

  R10  Plyny

  • R10.1  Vnitřní energie plynu z hlediska molekulové fyziky
  • R10.2  Stavová rovnice ideálního plynu z hlediska molekulové fyziky
  • R10.3  Práce ideálního plynu

  Řešení úloh označených (*)

  Rejstřík

  Laboratorní cvičení

  • Úvod
  • Cvičení 1: Ověření zákonů kinematika pro rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
  • Cvičení 2: Ověření platnosti druhého Newtonova pohybového zákona
  • Cvičení 3: Ověření zákonitostí kmitavého pohybu - určení tuhosti pružiny užitím pružinového oscilátoru
  • Cvičení 4: Ověření vztahu pro periodu kyvadla
  • Cvičení 5: Ověření platnosti stavové rovnice pro ideální plyn

  Animace k učivu

  Videoexperimenty

  Historické poznámky

  Slovníček fyzikálních pojmů

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro střední školy 1.díl souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?