Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 2

  Naše cena s DPH:
  217 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emil Calda
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28879
  EAN:
  9788071962601
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Druhý díl učebnice, stejně jako díl první, je určen oborům dvouletým i tříletým, ale díky přehlednému grafickému označení je jasně patrné, které partie jsou společné a které jsou jen pro obory tříleté.
  • Celkovým pojetím a způsobem výkladu navazuje tento druhý díl na díl předcházející.
  • Dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy, klade důraz na využívání získaných poznatků v praxi a věnuje patřičnou pozornost i práci s kalkulačkou.
  • V úvodní kapitole se opakuje učivo o lineárních rovnicích a jejich užití k řešení slovních úloh.
  • Ve druhé kapitole se přechází k rovnicím kvadratickým, k rovnicím s neznámou ve jmenovateli a příslušným úlohám slovním.
  • Kapitola třetí obsahuje učivo o soustavách rovnic o dvou i třech neznámých a soustavách nerovnic o jedné neznámé.
  • V kapitole čtvrté se po úvodních článcích věnovaných obecnému pojmu funkce a jejímu grafu podrobně probírají funkce lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost a funkce goniometrické v rozmezí 0° až 360°. Grafy funkcí jsou využívány ke grafickému řešení soustavy dvou rovnic a také rovnice kvadratické.
  • Obsahem závěrečné kapitoly je stereometrie. V prvních dvou článcích se probírají vzájemné polohy přímek a rovin a jejich odchylky, články následující jsou věnovány výpočtům povrchů a objemů těles.
  • V závěru každé kapitoly je souhrnné opakování a kontrolní test, v němž studenti v každém z deseti příkladů určují správný výsledek z pěti možností.
  • Učebnice obsahuje bohatý příkladový materiál, je v ní cca 300 příkladů určených k procvičení a kromě toho i cca 120 úloh podrobně vyřešených.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  201

  O učebnici

  Připomeňme si nejprve, jaké matematické učivo jste probrali v prvním ročníku. Pracovali jste s desetinnými čísly, se zlomky a s procenty, počítali jste s mocninami a odmocninami, zdokonalili jste se v práci s výrazy, řešili jste rovnice i nerovnice; věnovali jste se také geometrii, ve které jste se připomenuli Pythagorovu a Thaletovu větu, pomocí funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens jste určovali neznámé prvky v pravoúhlých trojúhelnících a určovali jste obsahy a obvody rovinných obrazců. Naučili jste se pracovat s kalkulačkou a umíte ji používat k numerickým výpočtům.

  Dobrá znalost této látky probrané v prvním ročníku vám umožní, abyste dobře zvládli i poznatky, o kterých pojednává další díl z této série učebnic. Naučíte se v něm řešit kvadratické rovnice a soustavy rovnic, poznáte některé důležité funkce a budete určovat objemy a povrchy těles. Velkou část těchto poznatků uplatníte ve své budoucí praxi; a i když některé zapomenete, neučili jste se je zbytečně. Způsoby, kterými jste řešili matematiké úlohy, vám totiž také ukazovaly, jak se máte orientovat i v běžných situacích denního života a jak je máte řešit.  

  Obsah učebnice

  1   OPAKOVÁNÍ UČIVA O ROVNICÍCH

  2   KVADRATICKÉ ROVNICE

  • 2.1  Kvadratické rovnice ax2+ c = 0 a ax2+ bx = 0
  • 2.2  Kvadratická rovnice ax2+ bx + c = 0
  • 2.3  Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 2.4  Kvadratické rovnice v slovních úlohách
  • 2.5  Rozklad kvadratického trojčlenu
  •         Souhrnné opakování I
  •         Kontrolní test I

  3   SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC A NEROVNIC

  • 3.1  Soustava dvou rovnic o dvou neznámých
  • 3.2  Soustavy rovnic ve slovních úlohách
  • 3.3  Soustava tří rovnic o třech neznámých
  • 3.4  Soustava lineární a kvadratické rovnice
  • 3.5  Soustava nerovnic o jedné neznámé
  •        Souhrnné opakování II
  •        Kontrolní test II

  4   FUNKCE

  • 4.1  Funkce, funkční hodnoty, definiční obor
  • 4.2  Grafické znázornění funkce
  • 4.3  Lineární funkce
  • 4.4  Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic
  • 4.5  Funkce y = ax2 a její graf
  • 4.6  Kvadratická funkce y = ax2+ bx + c a její graf
  • 4.7  Grafické řešení kvadratické rovnice
  • 4.8  Funkce y = k/x a její graf
  • 4.9  Goniometrické funkce pro úhly v rozmezí 0° až 360°
  •        Souhrnné opakování III
  •        Kontrolní test III

  5   STEREOMETRIE

  • 5.1  Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
  • 5.2  Odchylka přímek a rovin
  • 5.3  Objem a povrch hranolu a válce
  • 5.4  Objem a povrch jehlanu a kužele
  • 5.5  Objem a povrch komolého jehlanu a komolého kužele
  • 5.6  Objem a povrch koule a jejích částí
  •         Souhrnné opakování IV
  •         Kontrolní test IV

  Přehled vzorců pro objemy a povrchy těles

  VÝSLEDKY ÚLOH 

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 2 souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?