Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika pro tříleté učební obory SOU 3

  Naše cena s DPH:
  126 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Calda Emil
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28875
  EAN:
  9788071962953
  ISBN:
  8071962953

  Popis produktu

  • Zatímco první dva díly této učebnice jsou společné pro obory dvouleté i tříleté, je závěrečný díl určen pouze oborům tříletým.
  • Svým zpracováním a způsobem výkladu na přecházející díly úzce navazuje.
  • Značná část je věnována opakování a prohloubení učiva, které se procvičuje na příkladech, jejichž numerické výpočty jsou prováděny na kalkulačce.
  • Úvodní kapitola je zaměřena na opakování učiva z 2. ročníku, tzn. řešení kvadratických rovnic, soustav lineárních rovnic a nerovnic.
  • V druhé kapitole jsou obecné poznatky o funkcích (funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce), podrobně je probírána funkce lineární a kvadratická; v rámci rozšiřujícího učiva se žáci seznamují s funkcí exponenciální a logaritmickou a dekadickými logaritmy.
  • Třetí kapitola se podrobně zabývá goniometrickými funkcemi obecného úhlu a jejich použitím v úlohách, ve kterých se také využívá trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku.
  • Učivo této kapitoly je rozšířeno o sinovou a kosinovou větu a jejich aplikace.
  • Ve čtvrté kapitole se žáci seznamují se základy statistiky a učí se porozumět různým druhům statistických diagramů, kterým je v příkladech využívajících Statistickou ročenku věnována velká pozornost. Kapitola je rozšířena o základy počtu pravděpodobnosti. Toto rozšířené učivo je stejně jako v předcházejících kapitolách graficky vyznačeno na okrajích stránek.
  • V závěru každé kapitoly (s výjimkou první) je uvedeno souhrnné opakování a kontrolní test tvořený deseti příklady.
  • Pro každý příklad kontrolního testu je uvedeno pět možných výsledků, z nichž pouze jeden je správný.
  • Učebnice obsahuje asi sto podrobně vyřešených příkladů a ke dvěma stům úloh k procvičení jsou uvedeny výsledky.

  OBSAH:
  Pár slov na úvod
  1 Opakování: Kvadratická rovnice, soustavy rovnic a nerovnic
  2 Shrnutí a prohloubení poznatků o funkcích
  3 Goniometrické funkce
  4 Základy statistiky
  Výsledky úloh
  Rejstřík
  Seznam použitých matematických symbolů a značek

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: