Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Matematika pro tříleté učební obory SOU 3

  Naše cena s DPH:
  167 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Calda Emil
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28875
  EAN:
  9788071962953
  ISBN:
  8071962953
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Zatímco první dva díly této učebnice jsou společné pro obory dvouleté i tříleté, je závěrečný díl určen pouze oborům tříletým.
  • Svým zpracováním a způsobem výkladu na přecházející díly úzce navazuje.
  • Značná část je věnována opakování a prohloubení učiva, které se procvičuje na příkladech, jejichž numerické výpočty jsou prováděny na kalkulačce.
  • Úvodní kapitola je zaměřena na opakování učiva z 2. ročníku, tzn. řešení kvadratických rovnic, soustav lineárních rovnic a nerovnic.
  • V druhé kapitole jsou obecné poznatky o funkcích (funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce), podrobně je probírána funkce lineární a kvadratická; v rámci rozšiřujícího učiva se žáci seznamují s funkcí exponenciální a logaritmickou a dekadickými logaritmy.
  • Třetí kapitola se podrobně zabývá goniometrickými funkcemi obecného úhlu a jejich použitím v úlohách, ve kterých se také využívá trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku.
  • Učivo této kapitoly je rozšířeno o sinovou a kosinovou větu a jejich aplikace.
  • Ve čtvrté kapitole se žáci seznamují se základy statistiky a učí se porozumět různým druhům statistických diagramů, kterým je v příkladech využívajících Statistickou ročenku věnována velká pozornost. Kapitola je rozšířena o základy počtu pravděpodobnosti. Toto rozšířené učivo je stejně jako v předcházejících kapitolách graficky vyznačeno na okrajích stránek.
  • V závěru každé kapitoly (s výjimkou první) je uvedeno souhrnné opakování a kontrolní test tvořený deseti příklady.
  • Pro každý příklad kontrolního testu je uvedeno pět možných výsledků, z nichž pouze jeden je správný.
  • Učebnice obsahuje asi sto podrobně vyřešených příkladů a ke dvěma stům úloh k procvičení jsou uvedeny výsledky.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  194

  O učebnici

  Máte před sebou poslední díl učebnice matematiky pro učební obory SOU. Zatímco předcházející dva díly byly určeny učebnín oborům dvouletým i tříletým, je tento závěrečný díl určen pouze pro učební obory tříleté. Jeho velká část je věnována opakování a prohloubení učiva včetně práce s kalkulačkou. Připomenete si řešení kvadratické rovnice, soustav rovnic a nerovnic, rozšíříte své poznatky o vlastnostech funkcí, zejména funkce lineární a kvadratické; v rámci rozšířeného učiva se budete moci seznámit i s funkcí exponenciální a logaritmickou. Velmi podrobně se budete zabývat funkcemi goniometrickými, a pokud budete probírat sinovou a kosinovou větu, poznáte široké možnosti uplatnění celé této partie v praxi. Poslední kapitola je věnována statistice; znalost tohoto učiva je v dnešní době, kdy se na každém kroku setkáváte s množstvím statistických údajů a diagramů, velmi užitečná. Úplně na závěr se pak můžete seznámit se základy teorie pravděpodobnosti.

  Nepřehlédněte!

  Numerické výpočty jsou v učebnici prováděny a vysvětlovány na kalkulačce, která může být odlišná od kalkulačky vaší. Postupy ukázané v učebnici proto musíte přizpůsobit té, kterou používáte. Vyzkoušejte si na ní probírané algoritmy na jednoduchých příkladech, jejich výsledek znáte, a zjistěte tak, jak musíte postupy uvedené v učebnici obměnit. Pomůže vám také, když se podrobně seznámíte s návodem k vašemu typu kalkulačky; pomoc vám jistě neodmítne ani váš učitel.

  Stejně jako v předcházejících dvou dílech bude i v tomto závěrečném dílu učebnice platit úmluva: Všude, kde se bude mluvit o číslech, budou se tím myslet čísla reálná.   

  Obsah učebnice

    1  Opakování: Kvadratická rovnice, soustavy rovnic a nerovnic

  • 1.1  Řešení kvadratických rovnic
  • 1.2  Řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých
  • 1.3  Řešení soustav nerovnic o jedné neznámé

    2  Shrnutí a prohloubení poznatků o funkcích

  • 2.1  Funkce a její graf
  • 2.2  Funkce lineární a kvadratická
  • 2.3  Funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce
  • 2.4  Exponenciální funkce
  • 2.5  Dekadické logaritmy a logaritmická funkce
  •         Souhrnné opakování I
  •         Kontrolní test I

    3  Goniometrické funkce

  • 3.1  Velikost úhlu v míře obloukové
  • 3.2  Orientovaný úhel a jeho velikost
  • 3.3  Definice a základní vlastnosti funkcí sinus a kosinus
  • 3.4  Grafy funkcí sinus a kosinus
  • 3.5  Definice a základní vlastnosti funkcí tangens a kotangens
  • 3.6  Grafy funkcí tangens a kotangens
  • 3.7  Trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku
  • 3.8  Goniometrické funkce v úlohách
  • 3.9  Sinová a kosinová věta
  • 3.10  Sinová a kosinová věta v praktických úlohách
  •           Souhrnné opakování II
  •           Kontrolní test II

    4  Základy statistiky

  • 4.1  Statistický soubor, statistický znak, četnost
  • 4.2  Statistické diagramy
  • 4.3  Aritmetický průměr, modus, medián
  • 4.4  Statistické údaje a diagramy v příkladech
  • 4.5  Základy počtu pravděpodobnosti
  •        Souhrnné opakování III
  •        Kontrolní test III

  Výsledky úloh

  Rejstřík

  Seznam použitých matematických symbolů a značek

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?