Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přehled středoškolské matematiky

  Naše cena s DPH:
  445 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Polák Josef
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28903
  EAN / ISBN:
  9788071964582
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky.
  • Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích.
  • Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech.
  • Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol.
  • Přehled lze doporučit studentům středních škol, ale i studentům prvních semestrů vysokých škol zejména s matematicko-fyzikálním, přírodovědným a technickým zaměřením.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  660

  O učebnici

  Studium knihy lze doporučit jak studentům maturitních ročníků středních škol, tak i studentům prvních semestrů vysokých škol, zejména matematicko-fyzikálního a technického zaměření. Optimální ovšem bude, když se student naučí s knihou pracovat již v průběhu svého středoškolského studia, nejlépe od 1. ročníku. Kniha může být užitečná i tomu, kdo učivo středoškolské matematiky v podstatě zná a chce se podívat třeba jen na některé úseky, které buď pozapomněl, nebo které se v době, kdy studoval, na střední škole neprobíraly. Takový čtenář najde při čtení kapitoly, která ho zajímá, i potřebné odkazy na to, co pro studium zvoleného tématu potřebuje znát z jiných kapitol. Ještě lepší pomůckou mu však bude rejstřík na konci knihy, podle něhož potřebné pojmy snadno vyhledá. Rejstřík bude samozřejmě užitečný i pro čtenáře, který bude studovat postupně celou knihu, neboť je v povaze matematiky, že spolu souvisí a prolínají se různé její disciplíny. Tradiční dělení na aritmetiku, algebru, matematickou analýzu, geometrii atd. nikterak neznamená, že tyto celky jsou samy v sobě uzavřené. Velmi významným rysem změn ve vyučování matematice v současné době je široké uplatnění moderní výpočetní techniky, kalkulátorů a počítačů. Informatika, počítače a programování se nyní studují na středních školách v samostatných předmětech a jejich náplň přesahuje rámec této knihy. Do ní jsem zařadil především učivo povinné středoškolské matematiky; z nepovinné matematiky (cvičení) pouze některé důležité poznatky, které na ně bezprostředně navazují. 

  Při práci s knihou je vhodné, aby měl čtenář k dispozici kalkulátor s funkcemi a Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy.   

  Obsah učebnice

  1  Základní poznatky z logiky a teorie množin 

  • 1.1  Matematická logika
  • 1.2  Množiny

  2  Číselné obory 

  • 2.1  Základní aritmetické pojmy
  • 2.2  Obor přirozených čísel
  • 2.3  Obor celých čísel
  • 2.4  Obor racionálních čísel
  • 2.5  Obor reálných čísel
  • 2.6  Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel
  • 2.7  Zlomky
  • 2.8  Obor komplexních čísel, algebraický tvar komplexních čísel

  3  Základní poznatky z algebry 

  • 3.1  Mnohočleny
  • 3.2  Algebraické výrazy a jejich úpravy
  • 3.3  Důkazy algebraických rovností a nerovností

  4  Funkce 

  • 4.1  Základní pojmy
  • 4.2  Vlastnosti a druhy funkcí
  • 4.3  Elementární funkce
  • 4.4  Úlohy o funkcích
  • 4.5  Goniometrické funkce
  • 4.6  Užití goniometrických funkcí, goniometrický tvar komplexních čísel
  • 4.7  Cyklometrické funkce a hyberbolické funkce

  5  Rovnice a nerovnice 

  • 5.1  Rovnice a jejich řešení
  • 5.2  Lineární rovnice
  • 5.3  Kvadratické rovnice
  • 5.4  Iracionální rovnice
  • 5.5  Vlastnosti algebraických rovnic a některé speciální typy algebraických rovnic vyšších stupňů
  • 5.6  Exponenciální a logaritmické rovnice
  • 5.7  Goniometrické rovnice
  • 5.8  Nerovnice a jejich řešení
  • 5.9  Lineární nerovnice
  • 5.10  Kvadratické nerovnice
  • 5.11  Další druhy nerovnic
  • 5.12  Rovnice a soustavy rovnic s více neznámými
  • 5.13  Nerovnice a soustavy nerovnic s více neznámými
  • 5.14  Slovní úlohy vedoucí k řešení rovnic a nerovnic

  6  Posloupnosti a řady 

  • 6.1  Posloupnosti
  • 6.2  Limita posloupnosti
  • 6.3  Nekonečná řada a její součet

  7  Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 

  • 7.1  Základní kombinatorická pravidla
  • 7.2  Variace, permutace
  • 7.3  Kombinace, binomická věta
  • 7.4  Počet pravděpodobnosti
  • 7.5  Statistika

  8  Matematická analýza 

  • 8.1  Limity a spojitost funkce
  • 8.2  Derivace funkce
  • 8.3  Užití diferenciálního počtu k vyšetřování průběhu funkcí
  • 8.4  Primitivní funkce, neurčitý integrál
  • 8.5  Určitý integrál a jeho aplikace  

  9  Geometrie (planimetrie a stereometrie) 

  • 9.1  Základní geometrické pojmy a základní věty planimetrie
  • 9.2  Úhly, trojúhelník
  • 9.3  Kružnice
  • 9.4  Vlastnosti trojúhelníku
  • 9.5  Trigonometrie
  • 9.6  Mnohoúhelníky, kruh a jeho části
  • 9.7  Množiny všech bodů dané vlastnosti v rovině
  • 9.8  Geometrická zobrazení v rovině
  • 9.9  Konstrukční planimetrické úlohy
  • 9.10  Obsahy geometrických obrazců
  • 9.11  Základní pojmy a věty stereometrie
  • 9.12  Metrické vlastnosti v prostoru
  • 9.13  Geometrická tělesa
  • 9.14  Množiny všech bodů dané vlastnosti v prostoru
  • 9.15  Geometrická zobrazení v prostoru
  • 9.16  Objemy a povrchy těles 

  10  Analytická geometrie 

  • 10.1  Analytické vyjádření geometrického útvaru
  • 10.2  Soustavy souřadnic v rovině a v prostoru
  • 10.3  Souřadnicové vyjádření vzdálenosti dvou bodů, středu úsečky a těžiště trojúhelníku
  • 10.4  Transformace pravoúhlé soustavy souřadnic v rovině
  • 10.5  Orientované úsečky, vázané vektory
  • 10.6  Volné vektory
  • 10.7  Souřadnice vektorů
  • 10.8  Velikost vektoru a úhel dvou vektorů, skalární a vektorový součin vektorů
  • 10.9  Rovnice přímky, polopřímky, úsečky
  • 10.10  Analytické vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v rovině a v prostoru
  • 10.11  Rovnice roviny, poloroviny, poloprostoru
  • 10.12  Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky a roviny, dvou rovin
  • 10.13  Analytická vyjádření metrických vlastností v rovině a v prostoru
  • 10.14  Kuželosečky a jejich rovnice
  • 10.15  Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky a kuželosečky, dvou kuželoseček
  • 10.16  Analytické vyjádření kulové plochy a koule
  • 10.17  Analytické vyšetřování množin všech bodů dané vlastnosti
  • 10.18  Analytické vyšetřování vlastností geometrických těles

  Rejstřík 

   

   

   

   

   

   

  •  
  •  

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Přehled středoškolské matematiky souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?