Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -16%

  • Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

  a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  261 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  311 Kč
  Ušetříte:
  50 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kubát Josef
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28991
  EAN:
  9788071962984
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Sbírka je určena k závěrečnému předmaturitnímu opakování z matematiky a pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Obsahuje řešené příklady a neřešené úlohy obsahově sestavené do deseti tematických celků. Každý tematický celek začíná shrnutím základních definic, vzorců, vět, vztahů a vlastností pojmů, které je nutné znát k řešení uvedených úloh.
  • V posledních letech se stále častěji v písemných přijímacích zkouškách na vysoké školy objevují tzv. uzavřené úlohy (úlohy s nabídnutou volbou z několika výsledků, přičemž právě jeden z nabídnutých výsledků je správný). Také písemná část nové maturitní zkoušky bude s největší pravděpodobností obsahovat uzavřené úlohy. Úlohy tohoto typu jsou zařazeny i do této sbírky.
  • Pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé vysoké škole, je určeno dvacet ukázek písemných přijímacích zkoušek z různých vysokých škol. Poskytnou jim základní informace o obtížnosti písemných přijímacích zkoušek z matematiky.
  • Stručný výčet často se vyskytujících nedostatků ve znalostech studentů středních škol upozorní studenty na znalosti a dovednosti, které by si měli upevnit, popř. doplnit, aby se zbytečně nedopoušteli chyb.
  • Užitečnost sbírky ocení jistě středoškolští studenti i jejich učitelé.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  420

  O učebnici

  Sbírka je členěna do čtyř kapitol.

  První kapitola obsahuje stručný výčet nedostatků ve znalostech studentů, se kterými se setkáváme na středních školách, u přijímacích zkoušek na vysoké školy a stejně tak na začátku vysokoškolského studia. 

  Ve druhé kapitole jsou uvedeny řešené příklady a neřešené úlohy, obsahově sestavené do deseti tematických celků středoškolské matematiky. Protože většina studentů pravděpodobně nemá průběžně během středoškolského studia k dispozici učebnice, jsou na začátku každého tematického celku uvedeny základní definice, vzorce, věty, vztahy a vlastnosti pojmů, které je nutné znát k vyřešení uvedených příkladů a úloh. Vzorově řešené příklady mají studentům ukázat, jak řešit úlohu po stránce obsahové i formální. Je skutečně velmi žádoucí dbát při řešení úlohy nejen na správnost řešení, ale i na zápisy řešení úlohy. Velmi často se u studentů setkáváme s nepřehlednými zápisy. Je chybou nás učitelů, že velmi málo či nedůsledně vyžadujeme, aby řešení úloh byla přehledná, úplná. V první řadě však tento požadavek musíme plnit my učitelé, a potom jeho plnění můžeme vyžadovat i od studentů. Téměř za všemi úlohami jsou v hranatých závorkách uvedeny výsledky, případně i dílčí návody k řešení či mezivýsledky. Obsahově je náplň příkladů a úloh čerpána z učebnic a sbírek pro střední i vysoké školy a ze zdrojů vlastních. Kapitola obsahuje i úlohy, které jsou ve srovnání s úlohami některých zadání písemných přijímacích zkoušek asi náročnější. Jsem přesvědčen, že ve většině případů nutně musí uchazeč o vysokoškolské studium znát více, než se požaduje v přijímacím řízení na vysoké školy. Obtížnější úlohy jsou před číslem úlohy označeny hvězdičkou.

  V posledních letech přibývá počet vysokýh škol, které v přijímací písemné zkoušce z matematiky předkládají uchazečům úlohy uzavřené (úlohy s nabídnutou volbou několika výsledků, přičemž vždy právě jeden nabídnutý výsledek je řešení úlohy) nebo kombinaci úloh uzavřených a úloh otevřených (úloh bez nabídnuté volby výsledku). I písemná část nové maturitní zkoušky bude s největší pravděpodoností obsahovat úlohy uzavřené i úlohy otevřené. Proto jsou uzavřené úlohy zařazeny i do této Sbírky. Najdete je ve třetí kapitole.

  Ve čtvrté kapitole je uvedeno dvacet písemných zkoušek, které byly v rámci přijímacího řizení zadány v posledních letech na některých vysokých školách. Každé toto zadání písemné zkoušky obsahuje též výsledky jednotlivých úloh. 

  Obsah učebnice

          PŘEDMLUVA

     I.   NĚKTERÉ NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH STUDENTŮ, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ V PRŮBĚHU JEJICH STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE A U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z MATEMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

    II.   STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA 

  1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy
  2. Lineární, kvadratické, racionální a iracionální funkce, rovnice a nerovnice
  3. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
  4. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
  5. Posloupnosti a řady
  6. Analytická geometrie v rovině a v prostoru
  7. Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, binomické rovnice
  8. Geometrie v rovině a v prostoru
  9. Diferenciální a integrální počet
  10. Pravděpodobnost

   III.   UZAVŘENÉ ÚLOHY (Úlohy s volbou výsledku)

  • Výsledky uzavřených úloh

   IV.   UKÁZKY ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK Z MATEMATIKY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY  

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?