Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -4%

  • Řešené maturitní úlohy z matematiky

  Řešené maturitní úlohy z matematiky

  Naše cena s DPH:
  365 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  381 Kč
  Ušetříte:
  16 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bušek Ivan
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28972
  EAN:
  9788071961406
  ISBN:
  807196140X
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Sbírka řešených úloh je určena studentům všech typů středních škol pro průběžné studium i jako pomůcka k předmaturitnímu opakování učiva matematiky, resp. pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Úlohy jsou rozčleněny do tematických okruhů, které pokrývají celé středoškolské učivo matematiky. Každý tematický okruh obsahuje několik řešených typových úloh a zadání dalších úloh vhodných k procvičení učiva; ty jsou doplněny výsledky, popř. stručným návodem k řešení úlohy.
  • Třetí přepracované vydání je upraveno tak, aby tematické okruhy odpovídaly platným učebním osnovám a řadě tematicky zpracovaných učebnic matematiky pro gymnázia.

  OBSAH:
    1 Algebraické výrazy
    2 Kvadratické rovnice
    3 Soustavy rovnic
    4 Lineární rovnice s parametrem
    5 Rovnice s neznámou pod odmocninou
    6 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
    7 Kvadratické rovnice
    8 Rovnice a nerovnice v součinovém nebo podílovém tvaru
    9 Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
  10 Kvadratické rovnice s parametrem
  11 Exponenciální rovnice
  12 Logaritmické rovnice
  13 Goniometrické rovnice
  14 Řešení některých typů rovnic substitucí
  15 Komplexní čísla
  16 Řešení binomických a kvadratických rovnic v oboru
       komplexních čísel
  17 Lineární funkce, lineární lomené funkce
  18 Kvadratické funkce, grafické řešení kvadratických rovnic a nerovnic
  19 Mocniny a mocninné funkce. Odmocniny
  20 Exponenciální a logaritmické funkce
  21 Goniometrické funkce
  22 Grafy funkcí s absolutními hodnotami
  23 Aplikace goniometrických vzorců
  24 Řešení trojúhelníku a čtyřúhelníku užitím trigonometrie
  25 Užití trigonometrie v úlohách z praxe
  26 Výroky
  27 Množiny a Vennovy diagramy
  28 Základní typy důkazů
  29 Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět
  30 Konstrukční úlohy
  31 Shodná zobrazení v rovině
  32 Podobná zobrazení v rovině
  33 Polohové vlastnosti útvarů v prostoru
  34 Metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  35 Objemy a povrchy těles
  36 Operace vektory
  37 Polohové úlohy řešené analytickou metodou
  38 Odchylky přímek a rovin řešené analytickou metodou
  39 Výpočet vzdálenosti analytickou metodou
  40 Kružnice, kruh, kruhová plocha a koule
  41 Elipsa
  42 Hyperbola
  43 Parabola
  44 Vyšetřování množin bodů v rovině
  45 Posloupnosti
  46 Aritmetická posloupnost
  47 Geometrická posloupnost
  48 Užití geometrických posloupností
  49 Nekonečné řady
  50 Variace, permutace
  51 Kombinace
  52 Operace s kombinačními čísly a s faktoriály
  53 Binomická věta
  54 Pravděpodobnost
  55 Limita funkce
  56 Derivace funkce
  57 Určení extrémů funkce a vyšetření průběhu funkce
  58 Slovní úlohy na extrémy funkcí
  59 Primitivní funkce
  60 Určitý integrál
  Použité matematické symboly a značky
  Seznam literatury

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  631

  O učebnici

  Publikace je rozčleněna do šedesáti kapitol, které odpovídají maturitním tematickým okruhům. Každá kapitola má dvě části. První část obsahuje řešené úlohy, v druhé části je zadání dalších úloh vhodných k samostatnému procvičení učiva, které je doplněno výsledky, a u obtížnějších úloh je uveden i stručný návod k řešení. Samostatnou přípravu k maturitní zkoušce  vám usnadní především řešené úlohy, v nichž se můžete seznámit s metodami řešení matematických úloh, s různými postupy řešení téže úlohy i s racionálním a účelným zápisem řešení. Součástí řešených úloh je komentář, v němž jsou objasněny myšlenkové postupy řešení. Úlohy jsou voleny tak, aby umožnily zopakování a procvičení jednotlivých tematických celků a aby současně byla zvýrazněna systemizace učiva, tj. vytváření systému z již osvojených témat s důrazem na souvislosti jednotlivých partií matematiky. Proto najdete v této publikaci vedle obvyklých typů maturitních úloh i řadu úloh netradičních a dostatečné množství úloh komplexního charakteru. Obtížnější úlohy, které jsou určeny především studentům ze tříd gymnázií zaměřených na matematiku nebo na matematiku a fyziku, jsou oznašeny hvězdičkou.

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Řešené maturitní úlohy z matematiky souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?