Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -17%

  • Český jazyk - přehled středoškolského učiva
  • Český jazyk - přehled středoškolského učiva

  Český jazyk - přehled středoškolského učiva

  Učebnice Český jazyk Přehled SŠ učiva je koncipována tak, aby vyhovovala nové podobě maturity.

  • akce
  • sleva
  Naše cena s DPH:
  177 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  214 Kč
  Ušetříte:
  37 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mašková Drahuše
  Nakladatel:
  Výuka cz
  Kód zboží:
  15985
  EAN:
  9788090257153
  ISBN:
  8090257151
  Výuka cz

  Popis produktu

  • edice MATURITA - obsahuje cvičebnici + klíč
  • Tato kniha vám poslouží při pravidelné výuce češtiny a následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu.
  • Pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více nebo mají v úmyslu zabývat se studiem jazyk např. na vysoké škole (bohemistikou, slavistikou, žurnalistikou aj.), nabízí i tzv. něco navíc a zajímavosti.
  • Učební látka je rozdělena do dvou částí:
   - Teoretická část vychází ze středoškolských osnov a Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky MŠMT ČR. Vedle tradičního učiva je zahrnut např. terminologický slovníček, seznam vyjmenovaných slov a kapitola o tom, jak napsat písemnou práci. Pro větší názornost a srozumitelnost je do výkladu zařazeno také mnoho ukázek a příkladů. V každém ze 30 témat, jsou zdůrazněny barvou a kurzívou klíčová slova a příklady. Hlavní pojmy a souvislosti jsou ve výkladu záměrně opakovány, aby si student látku lépe zapamatoval. Jazykovědné termíny se užívají zčásti české a zčásti latinské.
   - Praktická část knihy (cvičebnice) je určena k ověření teoretických znalostí a jejich procvičení. Obsahuje pravopisná cvičení, texty k diktátům, komplexní jazykové rozbory a tzv. testy s uzavřenými odpověďmi či s výchozím textem. Na konci knihy je zařazen klíč s řešeními a slovníček pojmů.
  • Na konci knihy je zařazen klíč s řešeními a slovníček pojmů. Učebnici využijete:
   - v průběhu celého studia na střední škole
   - při přípravě ke společné i školní části maturity 
   - při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy

  • Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky (přehled středoškolského učiva).

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  175

  O učebnici

  Učebnice edice MATURITA z nakladatelství PV VYUKA.cz  tvoří součást neustále se rozrůstajícího kompletu, jehož vydavatelé pružně reagují na nově se objevující požadavky přípravy k nové podobě maturitní zkoušky.

  Celá řada přehledně a systematicky shrnuje veškeré středoškolské učivo předmětu český jazyk a literatura. Jednotlivé díly sady se dají používat zcela samostatně, jejich grafická a obsahová výstavba je však natolik promyšlená a kvalitní, že mezi jednotlivými díly existuje celá škála vazeb podporujících provázanost poznatků.

  Kapitoly obsahují kromě hlavního výkladového textu také řadu barevných bloků. Na začátku kapitol jsou bloky se seznamem klíčových slov, která se většinou v rámci textu znovu objeví v růžovém bloku podávajícím definice odborných termínů. Modré bloky přinášejí zajímavosti vztahující se k probírané látce, zatímco bloky zelené barvy obsahují učivo nad rámec požadavků k maturitní zkoušce. V oranžových blocích si pak studenti přečtou ukázky z děl.

  V učebnici je použito množství barevných i černobílých fotografií, map a obrázků, učivo je shrnuto do přehledných tabulek, schémat a grafů. Vysvětlované jevy jsou doprovázeny celou řadou vhodných příkladů a na závěr je teoretická část učenice doplněna krátkou praktickou cvičebnicí s doplňovacími i komplexními cvičeními a testy s klíčem.

  Kniha tedy není pouhým přehledem učiva, ale slouží jako kvalitní učebnice tam, kde si žák potřebuje látku z větší míry osvojovat nebo opakovat v rámci samostudia. Je tedy vhodná pro studenty s individuálním studijním programem, pro studenty dálkového a distančního typu studia a v neposlední řadě pro studenty připravující se na maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

  Další díly této řady se věnují literatuře, obsahům a rozborům literárních děl, testovým úlohám z českého jazyka nebo literatury a také četbě a rozboru textu ve čtyřdílné čítance.

  Obsah učebnice

  OBECNÉ POZNATKY O JAZYCE

  • 1. Jazyk, řeč, komunikace
  • 2. Vývoj českého jazyka a jeho útvary
  • 3. Spisovný jazyk

  NAUKA O ZVUKOVÉ STRÁNCE JAZYKA

  • 4. Zvuková stránka jazyka

  NAUKA O GRAFICKÉ STRÁNCE JAZYKA

  • 5. Grafická stránka jazyka

  LEXIKOLOGIE

  • 6. Základní pojmy lexikologie
  • 7. Slovo jako jednotka slovní zásoby
  • 8. Slovní druhy a kritéria jejich třídění

  SLOVOTVORBA

  • 9. Tvoření slov v českém jazyce
  • 10. Slovotvorná a morfémová stavba slova

  TVAROSLOVÍ

  • 11. Podstatná jména
  • 12. Přídavná jména
  • 13. Zájmena
  • 14. Číslovky
  • 15. Slovesa
  • 16. Neohebné slovní druhy

  SKLADBA

  • 17. Výpověď
  • 18. Věta
  • 19. Struktura věty jednoduché
  • 20. Větné členy
  • 21. Druhy větných členů
  • 22. Souvětí

  NAUKA O TEXTU, ZÁKLADY TEXTOVÉ SYNTAXE

  • 23. Základy textové syntaxe

  SLOH

  • 24. Jazykový styl
  • 25. Prostě sdělovací styl
  • 26. Publicistický styl
  • 27. Odborný styl
  • 28. Administrativní styl
  • 29. Umělecký styl
  • 30. Základy rétoriky

  PŘÍLOHY

  • A. Vyjmenovaná slova
  • B. Slovníček jazykovědných a gramatických termínů
  • C. Jak napsat písemnou práci
  • D. Formální zásady při psaní textu
  • E. Cvičebnice
  •      Klíč
  • Seznam odborné literatury
  • Rejstřík

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk - přehled středoškolského učiva souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?