Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU

  Naše cena s DPH:
  249 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kissová Magdaléna
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  27495
  EAN:
  9780901684776
  ISBN:
  8090168477

  Popis produktu

  • V učebnici se probírají základy technického kreslení, konstrukcí základních geometrických útvarů, zobrazování geometrických těles a jejich průmětů, způsoby kótování a jejich popisování, kreslení zařizovacích předmětů a techniky náčrtů.
  • Nové vydání úspěšné učebnice bylo kromě drobných úprav a aktualizací rozšířeno o doplněk k učivu zabývající se změnami v technické normalizaci a struktuře učiva podle platné učební osnovy.
  • Učebnice je především určena žákům 1. ročníků stavebních učebních oborů SOU, může však být využívána i jako praktická příručka pro profesní řemeslníky a technické pracovníky zainteresovaných stavebních profesí.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  87

  O učebnici

  S rozvojem výstavby rostou také požadavky na odbornou kvalifikaci našich dělníků, aby mohly být úspěšně splněny všehny úkoly stavebnictví.

  Nároky kladené na žáky středních odborných učilišť vyžadují prohlubování znalostí, které navazují na vědomosti získané v základní škole; jde především o znalosti z geometrie.

  Odborné kreslení má přispět k rozvoji osobnosti žáků a jejich intelektuálních schopností, zejména logického myšlení, samostatnosti a tvořivé práce, jejímž předpokladem je především přesnost.

  Odborné kreslení je základním předmětem, který připravuje žáky na speciální odborné předměty, technologii, přestavbu budov a odborný výcvik.

  Součástí vyučování odborného kreslení je také estetická výchova a výchova k péči o životní prostředí, zejména v oblasti pracovního prostředí, smyslu pro pořádek, šikovnosti a návyků. Těžiště výchovy je v prohlubování estetického cítění žáků k životnímu prostředí.

  První část učebnice je zaměřena na opakování základních znalostí z geometrie, druhá část obsahuje základní požadavky na technické výkresy.

  Úvodem se žáci mají seznámit s pomůckami, které budou používat při odborném kreslení, a s technikou kreslení. Prvním předpokladem účelné a přesné práce je udržovat pomůcky stále v dobrém stavu, mít vyhrazen prostor pro kreslení a pracovat při dobrém osvětlení. Po zopakování základních poznatků z geometrie se bude třeba seznámit s různými způsoby zobrazování těles, postupně aplikovat kreslení plošných obrazců při kreslení těles prostorových a spojovat tak teorii s praxí.

  Způsoby zobrazování těles jsou v učebnici uvedeny jen informativně; větší pozornost je třeba věnovat zobrazování těles v pravoúhlém promítání, které je pro stavebnictví důležitější. Při kreslení pravoúhlých průmětů se rozvíjí prostorová představivost žáků a jejich samostatnost. V tomto předmětu se používají různá trojrozměrná tělesa, aby si žáci mohli teoretické poznatky ověřit i prakticky.

  Cílem odborného kreslení v prvním ročníku je postupně naučit žáky číst jednoduché stavební výkresy a skicovat jednoduché konstrukce.

  Druhá část učebnice je věnována stavebním výkresům, jejich úpravě a zpracování, formátům, měřítkům a popisování stavebních výkresů a také způsobu kreslení. Je třeba se zaměřit především na kótování a grafické značení ve stavebních výkresech a také na různé stavební úpravy. Značení hmot je nutno logicky zdůvodňovat, aby se dalo snadněji zapamatovat. Znalost čar, kót, popisů, grafických značek a stavebních úprav, které jsou stanoveny příslušnou normou, jsou základem pro čtení stavebních výkresů.

  Stavební výkresy jsou dorozumívacím prostředkem mezi projektantem nebo konstruktérem na jedné straně a zedníky - stavitele díla - na straně druhé. Čtením stavebních výkresů se zjišťují důležité skutečnosti o stavebních konstrukcích, jako jsou funkce a účel stavby, druhy konstrukcí, tvar, rozměry, materiál, zařízení, popř. architektonické řešení stavby

  Při skicování jednoduchých konstrukcí je třeba vést žáky k dodržování poměru jednotlivých délek, aby uměli vystihnout správný poměr zobrazovaného předmětu, jeho polohu, obrysy a hloubku. Skicování jednoduchých konstrukcí a čtení jednoduchých stavebních výkresů v prvním ročníku je přípravou ke kreslení částí staveb ve druhém ročníku a postupně ke kreslení jednoduchých a ke čtení složitějších stavebních výkresů ve třetím ročníku.      

  Obsah učebnice

    1.  Úvod

    2. Technika kreslení

  • 2.1  Pomůcky pro kreslení a kreslicí materiály
  • 2.2  Kreslení do sešitu
  • 2.3  Kreslení na rýsovacím prkně
  • 2.4  Používání pomůcek při kreslení čar různých směrů
  • 2.5  Vynášení poloměrů
  • 2.6  Hlavní zásady při kreslení

    3.  Základní geometrické konstrukce

  • 3.1  Kreslení základních geometrických konstrukcí
  • 3.2  Bod, přímka, polopřímka, úsečka, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
  • 3.3  Úhly
  • 3.4  Trojúhelníky
  • 3.5  Čtyřúhelníky
  • 3.6  Kružnice
  • 3.7  Kruh
  • 3.8  Elipsa
  • 3.9  Ovál
  • 3.10  Mnohoúhelníky
  • 3.11  Vzájemné poloha přímky a roviny, vzájemné poloha rovin

    4.  Zobrazování těles

  • 4.1  Způsoby zobrazování těles
  • 4.2  Názorné zobrazování základních geometrických těles v rovnoběžném promítání

    5.  Zobrazování těles v pravoúhlém promítání

  • 5.1  Způsoby zobrazování v pravoúhlém promítání
  • 5.2  Pravoúhlé promítání bodu, přímky a roviny na tři průmětny
  • 5.3  Pravoúhlé průměty základních hranatých geometrických těles
  • 5.4  Kreslení geometrických útvarů na rozvinuté průmětny
  • 5.5  Pravoúhlé průměty složených geometrických těles
  • 5.6  Pravoúhlé průměty oblých geometrických těles
  • 5.7  Pravoúhlé průměty složených oblých geometrických těles
  • 5.8  Technické zobrazování těles
  • 5.9  Průniky těles
  • 5.10  Rozvinutí povrchů těles
  • 5.11  Tvary střech

    6.  Normalizace výkresů

  • 6.1  Stavební výkresy
  • 6.2  Základní požadavky na technické výkresy
  • 6.3  Způsoby kreslení stavebních výkresů
  • 6.4  Formáty výkresů
  • 6.5  Skládání výkresů
  • 6.6  Měřítko výkresů
  • 6.7  Druhy čar
  • 6.8  Normalizované písmo a popisování výkresů

    7.  Zobrazování na výkresech a kótování

  • 7.1  Druhy stavebních výkresů podle měřítka
  • 7.2  Způsoby kreslení výkresů a postup při kreslení
  • 7.3  Zobrazování objektů a částí staveb
  • 7.4  Kótování

    8.  Označování materiálů ve stavebních výkresech

    9.  Zobrazování a kótování konstrukcí ve stavebních výkresech

  • 9.1  Kreslení půdorysů a svislých řezů v měřítku - druhy čar
  • 9.2  Svislé řezy
  • 9.3  Kreslení svislých konstrukcí
  • 9.4  Kreslení povrchových úprav
  • 9.5  Zakreslování oken
  • 9.6  Kreslení dveří a vrat
  • 9.7  Kreslení komínových a ventilačních průduchů
  • 9.8  Kreslení prostupů, výklenků a drážek
  • 9.9  Kreslení zařizovacích předmětů

   10.  Dlažby

  • 10.1  Kreslení dlaždic
  • 10.2  Kreslení vazby dlažby na vozovkách

   11.  Čtení výkresů jednoduchých stavebních konstrukcí v půdorysu

  • 11.1  Postup při čtení výkresů jednoduchých stavebních konstrukcí
  • 11.2  Čtení výkresů stavebních konstrukcí ve svislém řezu

   12.  Kreslení náčrtů

  • 12.1  Technika kreslení náčrtů
  • 12.2  Náčrty jednoduchých konstrukcí
  • 12.3  Skicování podle skutečnosti

   13.  Umístění objektu v prostoru, péče o životní prostředí

   

  • Použité České státní normy
  • Přehled použitých technických norem a předpisů v doplňku dotisku učebního textu 
  • Literatura
  • Doplněk k dotisku třetího, opraveného vydání učebního textu Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU 

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?