Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Občanský a společenskovědní základ - Sociologie

  Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce Člověk a společnost .

  Naše cena s DPH:
  220 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Tereza Köhlerová,Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závodná
  Nakladatel:
  COMPUTER MEDIA
  Kód zboží:
  55573
  EAN:
  9788074021480
  ISBN:
  9788074021480

  Popis produktu

  • Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.
  • Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.
  • Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry.
  • Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.

  Výuka pokrývá tato témata:

  SOCIOLOGIE:

  1. Sociologie jako věda (Vznik sociologie a její postavení v systému věd; Předmět sociologie a metody jejího zkoumání; Významní představitelé sociologického myšlení)

  2. Člověk a společnost (Tradiční a moderní společnost; Postmoderní společnost; Společenské procesy a změny; Globalizace; Sociální hnutí; Sociální norma a deviantní chování)

  3. Člověk jako součást sociálních útvarů (Sociální seskupení a sociální skupiny; Vznik a dynamika malé sociální skupiny; Komunita, dav a kolektivní jednání)

  4. Rodina (Rodina, její funkce a typy; Socializace člověka/Gender; Krize rodiny)

  5. Struktura společnosti (Nerovnost ve společnosti; Sociální stratifikace - rozvrstvení; Sociální status a mobilita)

  6. Kultura a společnost (Člověk, příroda a kultura, Kultura, její druhy a funkce; Masová kultura; Multikulturní společnost)

  MÉDIA:

  1. Komunikace (Pojem komunikace; Komunikační proces; Historie komunikace; Masová komunikace)

  2. Žurnalistika (Žurnalistika; Kdo je to žurnalista?; Zdroje žurnalistických informací)

  3. Typy mediálních obsahů (Mediální obsahy a jejich žánry; Zpravodajství; Publicistika; Ostatní druhy mediálních obsahů)

  4. Média (Podstata a význam médií; Funkce médií; Veřejnoprávní a soukromá média; Tištěná média; Elektronická média)

  5. Média v zábavě, reklamě a společnosti (Média a zábava; Média a reklama; Média a společnost; Současná reklama).

  6. Vliv, omezení a nebezpečí médií (Vliv médií; Média a vládní moc; Vliv médií na děti a jejich vývoj; Stereotypy a předsudky v médiích).

  7. Regulace médií (Regulace a kontrola médií; Média pro veřejnou službu; Legislativní úprava médií; Autoregulace neboli vnitřní regulace médií; Etika v žurnalistické práci; Svoboda slova).

  8. Nová média (Elektronická média; Internet jako prostor pro „submédia“; Problémy internetové komunikace).

  Na témata učebnice navazuje praktická cvičebnice.

   Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

  Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

  Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit