Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Společenské vědy pro střední školy 4. díl - Učebnice

  Naše cena s DPH:
  237 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  R. Brázda, J. Cigán, Z. Jastrzembská, L. Hoder, E. Klocová, M. Kozlová, J. Osička, J. Votava
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  53542
  EAN / ISBN:
  9788073581756
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd – teorii společenskovědních disciplín zařazuje do širších souvislostí. Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.
  • Výsledná podoba zpracování umožňuje žákům vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech – společenské vědy tedy pro ně nezůstanou pouhým souhrnem teorií, pojmů a jmen, ale naopak poutavým výkladem každodenní skutečnosti.
  • Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost.
  • Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnázia (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách.
  • Obdobně jsou plně zohledněny i požadavky Katalogu požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň).
  • Požadavky uvedených legislativních dokumentů učebnice naplňuje jak po stránce obsahů učiva, tak i rozvíjením příslušných klíčových kompetencí žáků, zohledněním mezipředmětových vztahů a průběžným zařazováním jednotlivých průřezových témat.
  • Učebnice je rozdělena do 7 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: mezinárodní vztahy a formování mezinárodního systému; historie a současnost Evropské unie; současné problémy globalizace; základní témata nejvýznamnějších náboženských systémů a role víry v životě jedince; současné problémy a témata filozofického tázání; problematika lidského poznání z pohledu filozofie; morální a etické otázky v dějinách i současnosti.
  • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci samotných podkapitol snadno odlišitelné povinné učivo od informací doplňujících (např. historické souvislosti vybraných jevů, diskuse k problému, odkazy na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
  • Učebnice (stejně jako celá učebnicová sada) je charakteristická originální grafikou, jejímž základem je odlišení jednotlivých komponentů strany a zařazení širokého doprovodného obrazového materiálu. Výsledkem je nejen poutavé, ale i nanejvýš přehledné formální zpracování textů, které jistě zaujme dnešní generaci studentů.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  95

  O učebnici

  Čtvrtý (a poslední) díl učebnicové sady navazuje na díly předcházející i obsahově, když posouvá výklad od problematiky práva a ekonomiky jako jevů souvisejících neoddělitelně s životem občanů moderního státu k problémům na první pohled přesahujícím jejich každodenní zkušenost - ať už na úrovni běžné reflexe skutečnosti, nebo pokud máme na mysli obvyklé "prostorové souřadnice". Podkapitoly se tak zaměřují na témata z oblasti filozofie, religionistiky a mezinárodních vztahů - dle obsahového zaměření se pak řadí do sedmi tematických celků, které sledují tyto problémy: úvod do teorie mezinárodních vztahů; proces evropské integrace a Evropská unie; otázky a problémy současných mezinárodních vztahů; funkce a podoby náboženství v dnešním světě; filozofická reflexe podstaty skutečnosti (ontologie); poznání jako téma filozofie (epistemologie); lidské jednání a rozhodování pohledem etiky.

  Při zpracování učebnicové sady byl plně zohledněn Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (primárně vzdělávací oblast Člověk a společnost), sada splňuje i požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Požadavky dokumentů sada naplňuje jak po stránce obsahové, tak i důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zohledněním mezipředmětových vztahů a zařazováním vymezených průřezových témat.

  Formální stránka sady je stejná jako u předchozích dílů: Tematické celky jsou děleny na kapitoly a podkapitoly. Podkapitoly mají rozsah buď jedné, nebo dvou stran, a to v závislosti na časové dotaci pro dané téma (jedna, nebo dvě vyučovací hodiny). V závěru učebnice se nachází přehledný jmenný a věcný rejstřík, který vám práci s ní usnadní. Ani po grafické stránce se cíle učebnice nemění - titul je sestaven tak, aby vám umožnil příjemnější práci s textem a hlubší porozumění látce. Opět jsou zařazeny boxy s hlavním učivem a boxy s doplňujícími informacemi. Podrobný popis struktury stran učebnice naleznete na následujících dvou stranách.     

  Obsah učebnice

  Mezinárodní vztahy a jejich aktéři

  Mezinárodní vztahy

  • Stát, občan a mezinárodní prostředí
  • Mezinárodní vztahy a věda
  • Zahraniční politika státu
  • Konflikt a spolupráce v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo

  Mezinárodní organizace

  • Mezinárodní organizace
  • Organizace spojených národů
  • Aktivity Organizace spojených národů
  • Severoatlantická aliance
  • Mezinárodní organizace na ekonomickém poli
  • Další mezinárodní organizace

  Evropská integrace a Evropská unie

  Zdroje a průběh evropské integrace

  • Myšlenka a dějiny evropské integrace
  • Evropská unie a její proměny

  Struktura a politika Evropské unie

  • Orgány Evropské unie
  • Politiky Evropské unie a jejich tvorba

  Členství v Evropské unii

  • Státy, občané a právo Evropské unie
  • Česká republika jako člen Evropské unie

  Současná mezinárodní situace

  Mezinárodní vztahy na počátku 21.století

  • Na cestě k dnešnímu světovému řádu
  • Velmoci, periferie, konflikty

  Česká republika v současném světě

  • Česká republika v mezinárodním prostředí
  • Zahraniční politika České republiky

  Globální problémy a rizika

  • Globalizace a globální problémy
  • Globální rizika

  Náboženství a náš život

  Náboženství a náboženské systémy

  • Funkce a podoby náboženství
  • Judaismus a křesťanství
  • Islám
  • Hinduismus
  • Buddhismus
  • Nová náboženská hnutí a sekty

  Ontologie

  Otázky a odpovědi filozofie

  • Na co se ptá filozofie?
  • Jak filozofové pracují?

  Základní ontologické pojmy

  • Čemu se věnuje ontologie?
  • Kde se podstata nachází?
  • Kolik je podstat?
  • Co je to mysl?

  Epistemologie

  Znalost

  • Co je to znalost?
  • Jak své přesvědčení zdůvodnit?
  • Jaké jsou zdroje znalosti?

  Metoda

  • Jak znalost získat?
  • Jak argumentovat?

  Etika

  Etika a svoboda

  • Co řeší etika?
  • Máme svobodnou vůli?

  Dobro

  • Jak máme jednat?
  • Jak zdůvodnit naše jednání?

  Aplikovaná etika

  • Co je morálně přijatelné?

  Rejstřík

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?