Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Základy veřejné správy

  Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol.

  Naše cena s DPH:
  419 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Káňa Pavel, Petra Kalousková
  Nakladatel:
  MONTANEX
  Kód zboží:
  23881
  EAN:
  9788072254651

  Popis produktu

  Učebnice, která je určena především studentům SŠ a VOŠ pro zvládnutí předmětu Veřejná správa, vychází již v 5. aktualizovaném vydání. Reflektuje významné změny v legislativě veřejného a správního práva, vycházející z nového občanského zákoníku a dalších zákonů týkajících se činnosti úřadů státní správy.

  Učebnice, na jejíž odborné přípravě se podílela i nová autorka Ing. Bc. Petra Kalousková, je přehledně členěna do tematických celků, zakončených cvičebními otázkami. Je vhodná také pro úředníky státní správy a územní samosprávy, kteří ji mohou úspěšně využít při přípravě na úřednickou zkoušku nebo profesní zkoušku odborné způsobilosti. Kniha je nově rozšířena o kapitolu Okruhy řešení problémů.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  416

  O učebnici

  Učebnice Základy veřejné správy je určena studentům studijního oboru Veřejnosprávní činnosti na středních školách a vyšších odborných školách, a to k získání představ o pojmech státní správy a samosprávy. Publikace obsahuje vybrané kapitoly pro vyučování předmětu Veřejné správy dle školních vzdělávacích programů a má ulehčit studentům přípravu k maturitní zkoušce a k přijímací zkoušce na vysokou školu.

  Publikace je určena k získávání základních vědomostí a dobré orientaci ve správním právu. Učební text, v mnoha případech zjednodušený, je použitelný pro školské vzdělávací účely, obsah je dostatečný pro pochopení učební látky  studenta střední školy. Přesný výklad je nutno hledat v aktualizovaných právních normách.

  Snadnou orientaci v textu podporuje věcné členění publikace na jednotlivé kapitoly a tematické celky. Obsah kapitol a množství informací v jednotlivých kapitolách byl volen záměrně tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na absolventa střední odborné školy.

  Text publikace obsahuje vybrané právní normy související s problematikou jednotlivých kapitol - přesně definují zjednodušený text publikace. Ten je dále doplněn o kontrolní otázky, okruhy úkolů pro samostatnou práci studentů, sloužící k prohlubování jejich teoretických znalostí. Bližší informace o jednotlivých úřadech a institucích v České republice a v Evropské unii pak čtenář získá na Portálu veřejné správy ČR a Portálu správy EU, v nichž najde přehled prostředků elektronické komunikace.

  Předpokládá se, že učebnice bude využívána současně s výkladem pedagoga.

  Předkládaná část textu vybraných kapitol seznamuje čtenáře s uskutečněnou reformou veřejné správy. Publikace přináší některé změny, které nastaly v legislativním prostředí, související s reformou správy České republiky a správou Evropské unie. Publikace je vhodná i pro pracovníka veřejné správy, je-li v období před profesní zkouškou odborné způsobilosti, který si prostudováním publikace obnoví všeobecné vědomosti o veřejné správě. 

  Předkládám vám alespoň několik rad, jak zvládnout nové pojmy správní vědy.

  Čeho se vyvarovat:

  • Nepřistupovat k učení v období, kdy je člověk unavený nebo nemocný.
  • Nestudovat v prostředí hlučném nebo nervózním.
  • Nenechávat studium na poslední chvíli.
  • Nenechat se odradit zjištěním, že jste všechno zapomněli; zapomínání je přirozený proces.
  • Nezačínat učení nejtěžší částí, neodkládat nejtěžší pasáže kapitoly až na konec přípravy, kdy se již cítíte unaveni, a studium Vás již vyčerpalo.
  • Nepochopíte-li látku, požádejte o vysvětlení; není to neschopnost, ale projev zájmu a svědomitosti.
  • Neomezovat se jen na čtení textu z učebnice, to je málo; informace musí přejít do stádia uložení, a k tomu pouhé čtení nestačí.

  Doporučení a dobré rady:

  • Vytvořte si pracovně-studijní prostředí, místo, do kterého se budete při studiu rádi vracet a které není rušeno. Studijní prostředí může dotvářet i zvuková kulisa, tak, aby nerušila dříve nebo později soustředěnou pozornost  a nezvyšovala únavu. I když si to neuvědomujete.
  • Využijte textu průvodce studiem, který používá symboly.
  • Před zahájením samostudia i v jeho průběhu podle potřeby používejte přirozených stimulátorů. K předcházení únavy a jejímu překonání poslouží omytí studenou vodou, lehké protažení těla nebo lehké rozcvičení.
  • Samostudium začínejte pokud možno pravidelně ve stejnou dobu. Tento stereotyp vás navede a odpadne vám nepříjemné a zdlouhavé váhání, zda začít, nebo ještě počkat.
  • Naplánujte si množství látky a učiva, rozložte ho do kratších úseků a kapitol. Podle termínu zkoušky si napiště plán, ponechejte si časové rezervy, plán se snažte plnit, provádějte sebekontrolu plnění naplánovaných předsevzetí.
  • Učení začínejte 1. čtením textu. Přečtením celé kapitoly zjistíte její obsah, složitost a náročnost.
  • Po přestávce pokračujte 2. čtením a uvědoměním si textu.
  • Samotné čtení nestačí, proto používejte různé pomůcky - na papír napište přehledně vlastní osnovu, snažte se dobře pochopit čtený text, při obtížích s pochopením si srovnávejte obecný poznatek s konkrétními případy. Srovnávejte nový poznatek s tím, co již znáte, kreslete bloky, schémata, podtrhávejte text podle důležitosti či pochopení odlišnými barvami.
  • Není-li něco pochopeno, pročtěte text znovu, třeba i nahlas, odložte text a přemýšlejte. Použijte přirozený stimulátor a malou pauzu na uložení pojmu do vědomí, ale opravdu jen malou pauzu, jinek se ztrácí soustředění a pozornost.
  • Na kontrolní otázky, které jsou v každé kapitole, se snažte správně odpovědět. Nejdůležitější učivo opakujte i několikrát v kratších časových úsecích.
  • Celý text shrňte, sdělujte, konzultujte, kontrolujte správnost pochopeného textu s obsahem a s vlastní vytvořenou osnovou.
  • Nakonec vypracujte praktické úkoly, které jsou zadávány.
  • Dalším zdrojem informací jsou stránky www.   

  Obsah učebnice

  I.     ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY 

  • 1. Veřejná správa

  II.    ZÁKLADY STÁTNÍ SPRÁVY 

  • 2.  Státní správa
  • 3.  Vnitřní správa
  • 4.  Věci státoobčanské

  III.   SAMOSPRÁVA A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 

  • 5.  Samospráva
  • 6.  Obec a územní samospráva
  • 7.  Kraj a krajská územní samospráva

  IV.   ZÁKLADY JEDNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

  • 8.  Zaměstnanec veřejné správy
  • 9.  Zkoušky odborné způsobilosti
  • 10. Jednání ve veřejné správě

  V.    ZÁKLADY SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

  • 11.  Správní činnosti
  • 12.  Správní řízení
  • 13.  Přestupkové řízení
  • 14.  Insolvenční a exekuční řízení

  VI.   ZÁKLADY SPRÁVY ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

  • 15.  Správa zaměstnanosti
  • 16.  Sociální správa a sociální zabezpečení

  VII.   ZÁKLADY FINANČNÍ SPRÁVY

  • 17.  Finanční správa
  • 18.  Celní správa

  VIII.  ZÁKLADY ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY

  • 19.  Živnostenská správa

  IX.    ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY

  • 20.  Ústřední správní úřady státní správy
  • 21.  Správa statistiky
  • 22.  Správa zeměměřictví a katastru nemovitostí

  X.    ZÁKLADY SOUDNICTVÍ A PRÁVNÍCH INSTITUCÍ

  • 23.  Soudnictví a veřejnoprávní instituce
  • 24.  Soukromoprávní instituce

  XI.   ZÁKLADY SPRÁVY ŠKOLSTVÍ A KULTURY

  • 25.  Správa školství
  • 26.  Správa kultury

  XII.  ZÁKLADY SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ

  • 27.  Správa veřejného zdravotnictví
  • 28.  Správa ochrany veřejného zdraví
  • 29.  Státní správa léčiv

  XIII.  ZÁKLADY STAVEBNÍ SPRÁVY

  • 30.  Stavební správa

  XIV.  ZÁKLADY SPRÁVY DOPRAVY

  • 31.  Správa dopravy

  XV.   ZÁKLADY SPRÁVY BEZPEČNOSTI A OBRANY

  • 32.  Správa ochrany obyvatelstva
  • 33.  Správa policie
  • 34.  Správa obrany státu
  • 35.  Správa zpravodajských služeb a bezpečnosti státu

  XVI.   ZÁKLADY SPRÁVY ZEMĚDĚLSTVÍ

  • 36.  Správa zemědělství

  XVII.  ZÁKLADY SPRÁVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • 37.  Správa životního prostředí
  • 38.  Správa ochrany životního prostředí

  XVIII.  ZÁKLADY SPRÁVY EVROPSKÉ UNIE

  • 39.  Správa Evropské unie

  XIX.   OKRUHY ŘEŠENÍ PROBLÉMU

  • A. Náměty na samostatnou závěrečnou práci
  • B. Test
  • C. Cvičení

  XX.    LITERATURA

  XXI.   PŘÍLOHY:

  • č.: 1.  Slepá mapa okresů ČR
  • č.: 2.  Krajská územní samospráva a okresy ČR

  ZÁVĚR

   

    

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?