Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -10%

  • Když dětem nejde čtení 1 (Čtení slov s otevřenou slabikou)

  Když dětem nejde čtení 1 (Čtení slov s otevřenou slabikou)

  Čtení slov s otevřenou slabikou. Pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a které čtou bez porozumění.

  Naše cena s DPH:
  188 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  209 Kč
  Ušetříte:
  21 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emmerlingová Stanislava
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  52887
  EAN:
  9788026218982
  PORTÁL

  Popis produktu

  • Čtení slov s otevřenou slabikou
  • Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a které čtou bez porozumění.
  • Pracovní listy jsou vhodné i pro individuální práci s dyslektickými dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy, případně k výuce čtení ve specializovaných dyslektických třídách, zvláštních školách, a také k nácviku čtení v pedagogicko-psychologických poradnách, nebo v domácím prostředí pod vedením rodičů, s vyučujícím dítěte nebo se speciálním pedagogem.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  80

  O učebnici

  Tyto pracovní listy jsou vlastně netradiční dyslektickou čítankou. Je určena dětem, které při běžné výuce čtení v prvním ročníku ZŠ či ve druhém ročníku ZVŠ nezvládly plynulé čtení otevřené slabiky a slov z ní složených a které čtou bez porozumění. Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dyslektickými dětmi, které jsou integrovány v běžných třídách základní školy, případně k frontální práci ve druhém ročníku specializovaných dyslektických tříd, k nácviku čtení v domácím prostředí pod přímým vedením rodičů (nejlépe ve spolupráci s vyučující dítěte, s dyslektickou asistentkou či se speciálním pedagogem v PPP) a k individuální práci s dětmi ve zvláštní škole. Předpokládá se, že se děti již dříve seznámily se všemi písmeny abecedy (kromě písmen x, q, w). Vzhledem ke specifickým obtížím při dyslexii je v metodické části doporučeno, jakým způsobem můžeme pomoci dětem při zapamatování písmen, která si pletou nebo obtížně vybavují.

  Nejprve je cvičeno plynulé čtení otevřené slabiky (při zachování běžné metodické posloupnosti) s využitím grafického odlišení samohlásek v jednotlivých slabikách, potom ve dvojslabičných a víceslabičných slovech i ve spojení se čtením předložek. To má velký význam pro pozdější přesné čtení textu. Na této základní úrovni cvičí děti podle potřeby čtení slov s dvojhláskami "AU, OU", s odlišením "I - Y" v měkkých a tvrdých slabikách, se samohláskou "Ě" i se slabikotvorným "R, L". Použitá slova odpovídají náročností první části pracovních listů Čtenářských tabulek autorky Olgy Zelinkové (strany 1 - 8). Děti procvičují čtení slov nejprve jednotlivě, potom ve větách, jejichž náročnost se postupně zvyšuje, a nakonec v textech, které jsou již obdobou článků v běžných čítankách, pouze s tím rozdílem, že v nich nenajdete slova složená z jiných typů slabik.

  Při výuce čtení je využito multisenzorického přístupu a prvků tvořivé dramatiky - děti se učí číst pomocí hry a prožitku, pohybového a obrazného přepisu významu slov (pantomima, kreslení a modelování). V této souvislosti je pozornost věnována i těm typům slov, jejichž význam si často čtenáři nedovedou pohotově vybavit, tj. předložkám, spojkám, některým zájmenům a pomocným slovesům. Uvedené činnosti zaměstnávají pravou mozkovou hemisféru. Tímto způsobem je možné zintenzivnit činnost mozku při učení, a tedy i zvýšit úspěšnost nápravy poruchy čtení. Tento způsob učení je vhodný pro všechny učební typy, většinu dětí baví a to hraje velkou roli při vnitřní motivaci k jakémukoliv učení. Pokud to okolnosti dovolují, je důraz kladen na vlastní aktivitu dítěte při zvládání jednotlivých čtenářských dovedností, na rozvíjení tvořivosti i na rozvíjení jazykového citu. Je známo, že tvořivá aktivita pozitivně ovlivňuje možnost zapamatování učeného i rozvoj inteligenčního potenciálu jedinců a že tvořivost můžeme systematicky rozvíjet i u žáků s nižším nadáním. Proto se nemusíme bát činností, které se na první pohled jeví pro určitý okruh dětí jako obtížné. Pokud si dítě neví s plněním úkolu rady, pracuje zpočátku pod vedením dospělého a teprve později přechází na samostatnou práci. Většina dětí pochopí, jak má dále postupovat.

  Doporučená cvičení pomáhají sekundárně rozvíjet sluchové, zrakové, intermodální a seriální vnímání, odstraňovat některé dysortografické obtíže, například nácvikem rozlišení krátké a dlouhé slabiky ve slově, nácvikem skladu a rozkladu slov složených z otevřených slabik a vět z těchto slov složených. Podpůrně je využito k nácviku čtenářských dovedností i motorické čtení (podrobněji viz metodická část publikace). Předpokládá se, že dítě bude mít k dispozici skládací abecedu, bzučák, případně měkkou a tvrdou kostku, stírací tabulku, popřípadě i dyslektickou tabulku, kterou může využít ke kontrole při psaní slov. Pořadí jednotlivých úkolů není třeba striktně dodržovat, ale měnit pořadí celých kapitol vhodné není. Těm, kteří se začínají nápravě poruch učení věnovat, může toto uspořádání nastínit jeden z možných reedukačních a praxí ověřených postupů, zkušený pedagog jistě posoudí sám, která cvičení a v kterém období jsou pro nápravu problémů u jednotlivých dětí vhodná.

  Tempo práce by se mělo vždy řídit výkonností dítěte. Při reedukaci nepospícháme, dopřejeme dítěti dostatek času na zvládnutí jednotlivých kroků nápravy. Pokud mu dělá určitý typ cvičení potíže, využijeme vlastní tvořivost, cvičení obměníme a nezvládnuté dovednosti docvičíme. Rozhodně není vhodné přejít na čtení slov dříve, dokud nedojde k zafixování plynulého čtení otevřené slabiky. Je velká pravděpodobnost, že čtení začne děti bavit s prvními čtenářskými úspěchy. K tomu je zapotřebí, aby náprava probíhala v příjemné, radostné atmosféře. Doporučená motivace a připravená, humorně laděná cvičení by měla pomoci potřebnou pohodu vytvořit.

  Závěrem je třeba připomenout, že práce s těmito pracovními listy je třeba doplnit dalšími reedukačními metodami podle druhu a typu obtíží, které jednotliví žáci mají. Dítě si většinou nepřestane plést písmenka, pokud bude mít silné oslabení v oblasti zrakového vnímání a v případě záměny "b-d-p" i v prostorové orientaci, nebude vnímat diakritická znaménka při oslabené zrakové diferenciaci, bude obtížně rozlišovat krátké/dlouhé, měkké/tvrdé slabiky, případně i sykavky při deficitu ve sluchovém vnímání apod. Doporučené postupy mohou tedy pomoci problémy se čtením lépe překonávat, ale samy o sobě  nemohou komplexně těžší poruchu čtení odstranit.         

  Obsah učebnice

  I.    Motorické čtení

  II.   Nácvik plynulého čtení otevřené slabiky

  1. Říkanka
  2. Hra: Na volanou 
  3. Hra: Výtahem, nebo pěšky
  4. Hra: Na horolezce
  5. Hra: Na neznámou firmu
  6. Slabikový fotbal
  7. Hra: Na jména
  8. Co to je?
  9. Hra: Na klouzačce
  10. Hádanky s obrázky

  III.  Nácvik čtení dvouslabičných slov

  1. Tvoření a čtení slov
  2. Hra: Na schovávanou
  3. Hra: Na herce
  4. Hra: Na malíře
  5. Doplňovačka s tajenkou
  6. Řetězy slov
  7. Obrázkové rébusy
  8. Hra: Na umělce
  9. Co to je?
  10. Co zvířata a věci dělají?
  11. Co je správné?
  12. Hádanky vět

  IV.  Čtení slabik a slov s dvojhláskami uo, au - Ou, Au

  1. Říkej a předváděj
  2. Čtení slabik podle obrázků
  3. Čtení slabik s rozlišením ou - o, a - au
  4. Komety se radují, že na nebi čarují
  5. Doplňovačka: Ou, nebo o?
  6. Malované věty
  7. Doplňovačka s obrázky
  8. Je to tak?
  9. Neúplné věty
  10. Doplňovačka

  V.   Vyvození a čtení předložek

  1. Hrajeme si
  2. Předložky a obrázky slov
  3. Předložky a slova
  4. Doplňovačka ve větách
  5. Hádanky
  6. Říkanky
  7. Ráno na apríla
  8. Doplňovačka
  9. Kdo je kdo?
  10. Dělení vět na slova

  VI.  Tvoření a čtení víceslabičných slov

  1. Neúplná slova
  2. Přesmyky slabik
  3. Jaký může dort být?
  4. Doplňovačka ve větách
  5. Ano, nebo ne?
  6. Doplňovačka s tajenkou ve větách
  7. Co rádi děláme?
  8. Co je správně?
  9. Věta pokaždé jinak
  10. Hra: Na detektiva

  VII. Nácvik čtení slov s písmeny ď, ť, ň a se slabikami di - ti - ni

  1. Rozdíly: d - ď, t - ť, n - ň
  2. Háďata
  3. Klučičí a holčičí jména
  4. Je to tak?
  5. Říkanky
  6. Čtení slabik dy - ty - ny
  7. Čtení slabik di - ti - ni
  8. Čtení slabik podle obrázků
  9. Slabikové housenky
  10. Hra s rýmy
  11. Čtení slov se slabikami di, ti, ni - dy, ty, ny
  12. Di, ti, ni, nebo dy, ty, ny?

  VIII. Nácvik čtení slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

  1. Čtení slabik podle obrázků
  2. Pozor na....
  3. DĚ - TĚ - NĚ - BĚ - PĚ - VĚ - MĚ?
  4. Co se říká?
  5. Hra: Na herce
  6. Motanice
  7. Doplňovačka s tajenkou
  8. Zašifrované věty
  9. Příběh pokaždé jinak
  10. Je to pravda?
  11. Hra: Na malíře

  IX.  Nácvik čtení slov se slabikami se slabikotvorným "r, l"

  1. Říkej
  2. Tvoření a čtení slov
  3. První slabika slova
  4. Hra na rytíře
  5. Rýmy
  6. Neúplné věty
  7. Skládanka
  8. Hrdina 

  X.  Modelování významu slov

  1. Bylo, je, bude
  2. Slovo za obrázek
  3. Spojky a, i, nebo, ale
  4. Obrázky spojek
  5. Obrázky zájmen
  6. Čti a předváděj

  XI. Texty vhodné k nácviku čtení slov složených z otevřených slabik

  • Upovídaná televize
  • Povídání o roletě
  • Líná Johana
  • Nehoda
  • Veselá paleta
  • Tetino umění
  • Jede se na ryby
  • Hurá do Harrachova
  • Hra s rýmy
  • Dovolená

  XII. Metodické pokyny s nápovědou k řešení zadaných úkolů

  Přílohy

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?