Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Když dětem nejde čtení 2 (Čtení slov s uzavřenou slabikou)

  Čtení slov s uzavřenou slabikou

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Emmerlingová Stanislava
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  53119
  EAN:
  9788026218999
  PORTÁL

  Popis produktu

  • Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením.
  • Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajících pravou mozkovou hemisféru.
  • Tak je možno zintenzivnit činnost mozku při učení, a tedy zvýšit úspěšnost nápravy poruchy čtení.
  • Kromě toho tento způsob učení děti baví.
  • Publikace navazuje na úspěšný předchozí díl Když dětem nejde čtení 1 (Čtení slov s otevřenou slabikou) a je zaměřena na nácvik motorického čtení a zvládnutí plynulého čtení uzavřené slabiky a slov s touto slabikou s důrazem na porozumění čteným slovům.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  78

  O učebnici

  Tyto pracovní listy navazují na první díl pracovní dyslektické čítanky Když dětem nejde čtení I. Jsou určeny dětem, které zvládly nácvik plynulého čtení otevřené slabiky, slov z ní složených a čtení textů složených z těchto slov s porozuměním, kterým však dělá problémy plynulé čtení uzavřené slabiky a slov, která ji obsahují.

  Pracovní listy jsou vhodné pro individuální práci s dyslektickými dětmi, které jsou integrovány v běžných třídách základní školy, případně k frontální práci ve druhém ročníku specializovaných dyslektických tříd, k nácviku čtení pod přímým vedením rodičů (nejlépe ve spolupráci s vyučujícím dítěte, s dyslektickou asistentkou či se speciálním pedagogem v PPP) a k individuální práci ve zvláštní škole. Každé dítě by mělo pracovat se svou čítankou, protože pomocí tvořivého řešení jednotlivých úkolů získává originální učebnici, na jejímž rázu se samo podílí. Lépe se tak buduje pozitivní citová vazba k nácviku. Práce s ofocenými jednotlivými listy se jeví neosobní a dítě nemá ucelený přehled o tom, co při reedukaci zvládlo.

  Nejprve je vyvozeno a cvičeno plynulé čtení uzavřené slabiky s využitím grafického odlišení souhlásky na konci slabiky, tedy souhlásky, která ke zvládnuté otevřené slabice přibyla. Teprve potom je nácvik postupně zaměřen na čtení všech typů dvojslabičných a víceslabičných slov složených pouze z otevřené a uzavřené slabiky. Děti procvičují čtení slov nejprve jednotlivě, potom ve větách, jejichž náročnost se postupně zvyšuje, a nakonec v textech, které jsou obdobou článků v běžných čítankách, pouze s tím rozdílem, že v nich nenajdeme slova složená z jiných typů slabik.

  Při výuce čtení je využito i multisenzorického přístupu a prvků tvořivé dramatiky (pantomima, kreslení, obrazné znázornění významu slova, tvořivé aktivity). Tento způsob učení čtení je pro děti většinou zajímavý, a to hraje velkou roli při vnitřní motivaci dítěte k učení. Pokud je to možné, je důraz kladen na vlastní aktivitu dítěte při zvládání jednotlivých čtenářských dovedností, na rozvíjení jazykového citu i tvořivosti. Využití tvořivých činností při učení zlepšuje zapamatování učeného, působí pozitivně i na rozvoj inteligence. Tvořivost můžeme systematicky rozvíjet i u žáků s nižším nadáním, proto se nemusíme obávat činností, které se jeví na první pohled pro některé z nich jako obtížné. Při nepochopení úkolu dítě pracuje zpočátku pod vedením dospělého a teprve potom může eventuálně přejít na samostatnou práci.

  Doporučená cvičení pomáhají sekundárně rozvíjet sluchové, zrakové, intermodální i další druhy vnímání. Lze je využít při odstraňování některých dysortografických problémů (např. rozlišování krátké a dlouhé slabiky ve slově, nácvik skladu a rozkladu slov, respektování hranic slov ve větě, určování slovních druhů důležitých pro zvládnutí pravopisných pravidel). V tomto případě se předpokládá, že dítě bude mít k dispozici reedukační pomůcky, např. bzučák, skládací abecedu, stírací tabulku, případně měkkou a tvrdou kostku, dále dysortografické tabulky I a II, které může při nácviku využívat ke kontrole pravopisných jevů při psaní slov, atd.

  Pořadí plnění úkolů v jednotlivých kapitolách není třeba dodržovat striktně, ale měnit pořadí celých kapitol se nedoporučuje. Zkušený pedagog však jistě posoudí nejlépe sám, jakým způsobem při reedukaci postupovat.

  Tempo práce by se mělo vždy řídit aktuální výkonností dítěte. Je třeba dopřát mu dostatek času ke zvládnutí jednotlivých kroků nápravy čtení. Pokud dělá určitý typ cvičení dítěti obtíže, cvičení obměníme a nezvládnuté dovednosti docvičíme. Rozhodně není vhodné přejít na čtení víceslabičných slov, pokud nedojde k zafixování plynulého čtení uzavřené slabiky a k bezchybnému zvládnutí skladu a rozkladu této slabiky. Je také velmi důležité, aby náprava probíhala v příjemné a radostné atmosféře. Doporučená motivace a často humorně laděná cvičení by měla pomoci potřebnou pohodu vytvořit.

  Závěrem je třeba připomenout, že práci s těmito pracovními listy je třeba doplnit další reedukací zaměřenou na odstranění těch deficitů, které může mít dítě v jednotlivých typech vnímání. Pokud čtení dítě natolik vyčerpává, že se u něj projevuje psychomotorický neklid a brzká únava (např. pro oslabení ve zrakovém vnímání), nemohou doporučené postupy v této čítance samy o sobě jeho problém se čtením vyřešit.   

  Obsah učebnice

  I.   Nácvik plynulého čtení uzavřené slabiky

  1. Ztracená písmenka
  2. Hra: Na kouzelníka
  3. Obrázkové rébusy
  4. Spojovačka
  5. Hra: Na záchranáře
  6. Osmisměrka
  7. Písmenkový pes
  8. Co tam nepatří?
  9. Doplňovačka s rébusy
  10. Jak se ozývají?
  11. Jak je to správně?
  12. Vyvození a čtení předložek bez, nad, od, pod
  13. Obrázky předložek
  14. Věty s předložkami
  15. Doplňovačka
  16. Příběh pokaždé jinak
  17. Je to tak?
  18. Hra: Na rýmy

  II.  Nácvik čtení slov s uzavřenou slabikou na začátku slova

  1. Ztracená písmena
  2. Rébusy slov s tajenkou
  3. Co k sobě patří?
  4. Ztratila se písmenka
  5. Hádanky
  6. Doplňovačka s tajenkou
  7. Příběh bez konce
  8. Čím pojedeš?
  9. Tátovy závody

  III.  Nácvik čtení dvouslabičných slov s uzavřenou slabikou na konci slova

  1. Neúplná slova
  2. Hra: Na detektiva
  3. Hra: Na barona Prášila
  4. Může to tak být?
  5. Obrázková doplňovačka
  6. Děláš to někdy i ty?
  7. Věty s rébusem
  8. Věty s hádankou
  9. Motýlí povídání
  10. Kvíz

  IV.  Nácvik čtení dvouslabičných slov se dvěma uzavřenými slabikami

  1. Neúplná slova
  2. Obrázkové rébusy
  3. Hra: Na schovávanou
  4. Malovaná věta
  5. Obrázková hádanka
  6. Udělej to!
  7. Hádanka s doplňovačkou
  8. Kolik je ve větě slov?
  9. Hra: Na rýmy
  10. Popletené věty
  11. Hra: Na malíře

  V.   Nácvik čtení víceslabičných slov s uzavřenou  slabikou

  1. Neúplná slova
  2. Umíš čarovat?
  3. Doplňovačka s hádankou
  4. Kdo ti pomáhá v nouzi?
  5. Jaký by měl být kamarád?
  6. Hra: Na páry
  7. Schované nesmysly
  8. Kvíz
  9. Písnička

  VI.  Nácvik čtení uzavřené slabiky se slabikotvorným r, l

  1. Neznámý živočich
  2. Hledej rýmy!
  3. Hra: Na třetího
  4. Schovaná slova
  5. Hra: Na kouzelníka
  6. Co tato slova nemají?
  7. Vlčí povídání
  8. Neúplná slova
  9. Je to tak?
  10. Co patří k sobě?
  11. Doplňovačka s tajenkou

  VII.  Texty k docvičení čtení slov s uzavřenou slabikou

  • Kohoutí zápas
  • Co se říká
  • Naši sousedé
  • Tři (3) koťátka
  • Malá maminka
  • Jak je to u vás?
  • Popletená pohádka
  • Moudré želvy
  • Pokud víš, odpovíš!
  • O nebojácné Karkulce
  • Rozmazlené kotě
  • Popletené nadpisy
  • Jablíčko
  • O vlkovi
  • Na pouti
  • Kolečka
  • Deset malých černoušků

  VIII. Metodické pokyny s nápovědou k řešení zadaných úkolů

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?