Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -1%

  • Slabikář pro 1.ročník základní školy
  • Slabikář pro 1.ročník základní školy
  • Slabikář pro 1.ročník základní školy

  Slabikář pro 1.ročník základní školy

  pracovní učebnice

  Naše cena s DPH:
  194 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  195 Kč
  Ušetříte:
  1 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Marie Kozlová, Pavol Tarábek, Jitka Halasová
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  13845
  EAN:
  9788073582876
  ISBN:
  8073580276
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Je koncipován jako pracovní učebnice, kde se rozvíjí čtení dalších písmen, slabik, slov prostřednictvím důsledně respektované hierarchie postupných kroků (vyvození nových písmen, spájení slabik do slov, čtení různých typů slov od nejsnadnějších po složité).
  • Texty a cvičení jsou koncipovány tak, aby vedly ke čtení s porozuměním.
  • Efektivní nácvik podporuje množství pro žáky přitažlivých neformálních cvičení, která motivují postavičky z rodiny skřítků.
  • Skřítci-rošťáci motivují a naznačují řešení různých cvičení (rozstříhané věty, zamalovaná písmena…), skřítci-kouzelníci označují ve Slabikáři vyvození nového učiva.
  • Texty v učebnici rozšiřují kvalitní slovní zásobu žáků a zahrnují široké spektrum jejich zájmů a dětem blízkých témat (zvířata domácí i exotická, cestování, příroda, hra, sport, rodina, doprava, minulost a současnost, město a venkov, realita a fantazie…).
  • V celé učebnici se systematicky objevuje také čtení psacího písma.
  • Novinkou této kolekce je, že mnohé stránky v učebnicích jsou navzájem úzce provázané tématem, grafickým zpracováním a ilustracemi, umožňují tím vícenásobné a přitom vždy nové využití ilustrací, textů či úkolů - učitelé se mohou k dříve probraným stránkám vracet a využít je k jinému typu práce, k nalézání dalších poznatků, podnětů a souvislostí.
  • Významným prvkem celého souboru jsou realisticky pojaté ilustrace, které kromě funkce estetické plní především funkci informační a didaktickou. Jsou dětem nápovědou ke správnému pochopení významu mnohých slov, oporou při rozvoji řečových dovedností a pravdivém poznávání věcí kolem sebe (k tomuto účelu jsou zastoupeny i lidé fyzicky či etnicky odlišní).
  • Slabikář obsahuje i mnoho říkanek a hádanek, které kromě čtení vybízejí k promýšlení a správné formulaci myšlenek.
  • V závěru Slabikáře se nachází čítanková část Malý čtenář, kterou tvoří zejména texty z klasického fondu dětské literatury, tato část může sloužit i pro mimoškolní práci nebo jako prázdninové čtení.
  • Schválilo MŠMT č.j. 17 911/2008 - 22 dne 5. září 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací předmět český jazyk s dobou platnosti 6 let.
   • Hlavním záměrem při zpracování nové řady učebnic bylo efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce českého jazyka spolu s poutavostí učebního materiálu pro učitele i žáky. Při tvorbě byly zohledňovány požadavky učitelů z praxe tak, aby učebnice umožňovaly efektivní a zábavnou práci v kolektivu rozdílně nadaných žáků s nejrozmanitějšími zájmy a problémy.
   • Řada učebnic je zpracována s ohledem na návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Učebnice jsou tvořeny podle vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

    

  Určeno pro:
  1. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  120

  O učebnici

  Držíte v rukou nové vydání úspěšných titulů věnovaných výuce prvopočátečního čtení, nový slabikář pro 1. ročník ZŠ, kterému předcházelo vydání Písmenkáře určeného přípravnému období ve výuce čtení a psaní. Oba tituly spolu s Velkou písankou a Malou písankou 1, 2, 3 tvoří ucelenou učebnicovou sadu českého jazyka pro 1. ročník základní školy, kterou je možno doplnit i dalšími materiály usnadňujícími a oživujícími práci v hodinách (Počteníčko, Malovaná abeceda, Skládací abecedy, plakáty s písmenky, maňásek Kouzelníka a hodnotící samolepky Kouzelníka). Základem sady je analyticko-syntetická metoda čtení a psaní.

  Učebnicová sada je na trhu již od roku 2002 a má zde stálé místo především díky zdařilému metodickému a didaktickému zpracování. Důležitá je rovněž volba témat a s nimi spojených textů. Texty ve Slabikáři rozšiřují slovní zásobu dětí a dotýkají se jejich zájmů a jim blízkých situací. Jedná se o kvalitní učební materiál, což dokládají jednak ohlasy učitelů a rodičů prvňáčků, jednat hodnocení MŠMT v řízeních o udělení a prodloužení doložky. Nově byla učebnicové sadě prodloužena doložka v roce 2017.

  Jednotlivé tituly učebnicové sady byly několikrát aktualizovány. Poslední úpravy se týkaly právě Písmenkáře a Slabikáře, a to především jejich obrazové části. Ta je nyní zpracována v modernějším stylu s ohledem na přiblížení poznatků, aktuálního prostředí a dění co nejreálněji, avšak se zachováním původního obsahu a didaktického záměru. V zájmu zvýšení informační hodnoty obrázků a přiblížení se skutečnosti byly mnohé ilustrace nahrazeny fotografiemi. Všechny tyto úpravy proběhly v souladu s původním obsahovým zpracováním. Práce s úkoly proto zůstává stejná. Pokud přeci jen došlo kvůli úpravě obrázků na několika stranách k drobným obsahovým změnám, budou metodické listy k těmto stranám volně ke stažení na webových stránkách nakladatelství.

  Moderního výtvarného zpracování se dočkaly i průvodní postavičky Slabikáře - skřítek Kouzelník, který dětem představuje nové učivo a zadává jim úkoly, a malí skřítkové Škudibíkové, kteří občas tropí v textech pěknou naplechu a vytvářejí tak prostor pro práci dětí, které mají za úkol "škody" napravit.    

  Obsah učebnice

  • Opakování krátkých a dlouhých samohlásek
  • Opakování hlásky a písmene m M
  • Čtení jedno- a dvouslabičných slov složených z otevřených slabik (máma)
  • Vyvození čtení věty
  • Opakování hlásky a písmene l L
  • Opakování hlásky a písmene s S
  • Opakování hlásky a písmene p P
  • Hláska a písmeno t T (Tonda L. Štíplová)
  • Hláska a písmeno j J (Jejda podle L.Štíplové)
  • Vyvození čtení trojslabičných slov složených z otevřených slabik (pijeme)
  • Hláska a písmeno v V (Vrána J. Lada)
  • Hláska a písmeno n N (Nána L. Štíplová)
  • Vyvození čtení jednoslabičných slov tvořících uzavřenou slabiku (nos)
  • Hláska a písmeno d D (Závody F.Kábele)
  • Vyvození čtení předložkových vazeb  - slabičné předložky (do domu)
  • Hláska a písmeno k K (Na dvorečku J. Křížová)
  • Vyvození čtení dvojslabičných slov složených z 1. otevřené a 2. uzavřené slabiky (pásek)
  • Hláska a písmeno r R (Rarášci L.Štíplová)
  • Vyvození čtení čtyřslabičných slov složených z otevřených slabik (radujeme)
  • Vyvození čtení dvojslabičných slov se dvěma souhláskami v 1. otevřené slabice (mléko) 
  • Hláska a písmeno z Z (Zima lidová)
  • Vyvození čtení předložkových vazeb - neslabičné předložky (z lesa)
  • Dvouhlásky au Au, ou Ou
  • Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
  • Hláska a písmeno h H (Hop koníčku F. Kábele)
  • Vyvození čtení víceslabičných slov s 1. slabikou uzavřenou (lehký)
  • Vyvození čtení trojslabičných slov s uzavřenou slabikou uprostřed (nelehký)
  • Hláska a písmeno c C (Cvičení H. Mikulenková)
  • Vyvození čtení jednoslabičných slov tvořených uzavřenou slabikou se shlukem souhlásek (hrad)
  • Hláska a písmeno č Č
  • Hláska a písmeno š Š (Švadlena F. Kábele)
  • (O kocouru Mikešovipodle J. Lady)
  • Vyvození čtení slov se slabikotvorným r, l (trny)
  • Vyvození čtení slov tvořených shlukem souhlásek (trn)
  • Hláska a písmeno b B (Bubák L. Štíplová)
  • Hláska a písmeno ž Ž (Ježek a užovka F. Kábele; Tancovala žížala M. Veselý)
  • (Havrani F. Hrubín; O kočce a ptáčkovi podle A. Mikulky)
  • (Žába H. Mikulenková, Hádej J. Hřebejková)
  • Hláska a písmeno ř Ř (Řežu F. Kábele)
  • Hláska a písmeno ch Ch ( Chudák slůně J. Křížová; Chechtavá F. Kábele)
  • Hláska a písmeno g G (Gorila L. Štíplová)
  • Hláska a písmeno f F (Hafan L. Štíplová)
  • Slabiky dě, tě, ně (Děda F. Kábele)
  • Slabiky bě, pě, vě, mě
  • Hlásky a písmena ď Ď, ť Ť, ň Ň
  • (Na čem záleží J. Havel)
  • (Slovíčko o dětech podle J. Čapka; Děti černé....J. V. Svoboda)

   

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Slabikář pro 1.ročník základní školy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?