Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 2.r. - učebnice (nová řada v souladu s RVP ZV)

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.

  Naše cena s DPH:
  130 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Monika Konůpková, Hana Marková
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  54857
  EAN:
  9788076002142
  ISBN:
  2-55
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy. Naučí se základy psaní velkých písmen a spojování vět do souvětí. V závěru nechybí souhrnné opakování.
  • Učebnice obsahuje množství úkolů k procvičení, básniček, hry, samostatné práce, doplňující mluvnické i slohové úkoly; je přehledná a bohatě ilustrovaná.
  • V textu jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v pracovních sešitech Český jazyk 2 nově, 1. a 2. díl (formát A4).
  • Orientaci v učebnici usnadňují různobarevné podklad (zelenou jsou podloženy názvy jednotlivých kapitol, žlutou barvou definice). Navíc učebnice obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách. V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnost).

  Učebnice obsahuje:

  - množství úkolů k procvičení,

  - úkoly zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti,

  - motivační texty s úkoly na porozumění textu,

  - básniček,

  - hry,

  - samostatné práce,

  - doplňující mluvnické i slohové úkoly.

  Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

  Pracovní sešit (1.díl) k této učebnici je zde
  a 2. díl najdete tady.

   

  Určeno pro:
  2. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  112

  Obsah učebnice

  1.   Opakování z 1. ročníku

  • Písmena tiskací, psací
  • Slabiky, slova, věty
  • Vlastní jména
  • Slohová cvičení - porozumění textu

  2.   O větách

  • Vyjadřování ústní a písemné
  • Slohová cvičení - oslovení, pozdrav

  3.   Abeceda

  • Abeceda - řazení písmen
  • Abeceda - řazení slov
  • Abeceda - složitější řazení slov
  • Slohová cvičení - prosba, poděkování

  4.   Mluvení ve větách

  • Pořádek vět
  • Slohová cvičení - pořádek vět v příběhu

  5.  Druhy vět

  • Oznamujeme - věta oznamovací
  • Ptáme se - věta tázací
  • Rozkazujeme, přikazujeme, zakazujeme - věta rozkazovací
  • Přejeme si - věta přací
  • Opakování
  • Slohová cvičení - omluva

  6.   Věta, slovo a slovní význam

  • Slova ve větě
  • Slohová cvičení - porozumění textu
  • Pořádek slov ve větě
  • Význam slov - slova protikladná
  • Význam slov - slova souznačná
  • Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná
  • Význam slov - slova mnohoznačná
  • Význam slov - slova citově zabarvená
  • Opakování

  7.   Slovo, slabika, hláska, písmeno

  • Dělení slov na konci řádku
  • Hláska, písmeno
  • Samohlásky
  • Psaní u, ú, ů
  • Dvojhlásky
  • Souhlásky
  • Slabiky se slabikotvorným r, l, m
  • Slohová cvičení - čtení s porozuměním
  • Opakování - slabiky, samohlásky

  8.   Psaní y / ý po tvrdých souhláskách

  • Dělení souhlásek
  • Tvrdé souhlásky
  • Slohová cvičení - popis zvířete

  9.   Psaní i / í po měkkých souhláskách

  • Rozlišení slabik di, ti, ni / dy, ty, ny
  • Psaní i /í po měkkých souhláskách a y / ý po tvrdých souhláskách
  • Opakování - hlásky
  • Slohová cvičení - popis osoby

  10. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

  • Tvary slova
  • Slova příbuzná
  • Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
  • B - P
  • D - T
  • Ď - Ť
  • V - F
  • Z - S
  • Ž - Š
  • H - CH
  • Opakování - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
  • Slohová cvičení - čtení s porozuměním

  11. Slova se skupinami dě, tě, ně

  • Slohová cvičení - vzkaz, sms

  12. Slova se skupinami bě, pě, vě, mě

  • Slohová cvičení - vypravování
  • Opakování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

  13. Slovní druhy

  • Úvod do slovních druhů
  • Podstatná jména
  • Slovesa
  • Předložky
  • Spojky
  • Ostatní slovní druhy
  • Opakování - slovní druhy
  • Slohová cvičení - pořádek slov

  14. Psaní velkých písmen

  • Vlastní jména
  • Místní jména
  • Opakování
  • Slohová cvičení - adresa

  15. Spojování vět do souvětí

  • Slohová cvičení - dopis

  16. Souhrnné opakování

  • Doplň

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 2.r. - učebnice (nová řada v souladu s RVP ZV) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?