Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Máme rádi češtinu 5.r. - Pracovní listy

  Naše cena s DPH:
  101 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lenka Bradáčová, Miroslava Horáčková a kol.
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  51884
  EAN:
  8594165540522
  ALTER

  Popis produktu

  • Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník.
  • Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv učebnici češtiny pro 5. ročník.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  104

  Obsah učebnice

  TVOŘENÍ SLOV A STAVBA SLOVA

  • Opakování
  • Slova příbuzná
  • Procvičování pravopisu
  • Pravopis předpon roz-, bez-, vz-
  • Pravopis předpon od-, nad-, pod-, před-
  • Pravopis předpon ob-, v-
  • Pravopis předpon z-, s-, vz-

  VÝZNAMY SLOV

  • Slova jednoznačná a mnohoznačná; slova citově zabarvená
  • Slova protikladná a souznačná; slova významem nadřazená, podřazená a souřadná

  SLOVNÍ DRUHY

  • Opakování

  SLOVESA

  • Slovesná osoba, číslo, čas
  • Způsob oznamovací
  • Způsob rozkazovací
  • Způsob podmiňovací
  • Procvičování

  SKLADBA - ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY

  • Podmět
  • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
  • Věty s podmětem nevyjádřeným
  • Přísudek
  • Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

  • Podmět rodu mužského
  • Podmět rodu ženského
  • Podmět rodu středního
  • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • Procvičování

  PODSTATNÁ JMÉNA

  • Opakování

  PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO

  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  • Vzory pán, hrad
  • Vzory muž, stroj
  • Vzor předseda
  • Vzor soudce
  • Procvičování

  PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO

  • Skloňování podstatných jmen rodu ženského
  • Vzory žena, růže
  • Vzory píseň, kost

  PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

  • Skloňování podstatných jmen rodu středního
  • Vzory město, moře
  • Vzory kuře, stavení
  • Procvičování

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ

  • Druhy přídavných jmen
  • Skloňování přídavných jmen tvrdých

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - MĚKKÁ

  • Skloňování přídavných jmen měkkých
  • Procvičování

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PŘIVLASTŇOVACÍ

  • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - STUPŇOVÁNÍ

  • Stupňování přídavných jmen

  ZÁJMENA

  • Zájmena
  • Druhy zájmen
  • Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se
  • Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono

  ČÍSLOVKY

  • Významy číslovek
  • Druhy číslovek
  • Skloňování číslovek

  SKLADBA - STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

  • Grafické znázornění stavby věty jednoduché
  • Procvičování

  SKLADBA - SOUVĚTÍ

  • Souvětí

  NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

  PŘÍSLOVCE

  PŘEDLOŽKY

  SPOJKY

  ČÁSTICE

  CITOSLOVCE

  ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

  ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

  • Procvičování pravopisu
  • Hrajeme si - úkoly pro chytré hlavy

  CO UŽ UMÍM I - test pro první čtvrtletí

  CO UŽ UMÍM II - test pro druhé čtvrtletí

  CO UŽ UMÍM III - test pro třetí čtvrtletí

  CO UŽ UMÍM IV - test pro čtvrté čtvrtletí

  Přehledy

  • Slovní druhy
  • Skloňování podstatných jmen
  • Skloňování přídavných jmen
  • Skloňování zájmen

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Máme rádi češtinu 5.r. - Pracovní listy souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?