Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Máme rádi češtinu 5.r. - Učebnice

  Naše cena s DPH:
  123 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lenka Bradáčová, Miroslava Horáčková, Jana Štroblová
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  51883
  ALTER

  Popis produktu

  • Učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU je zjednodušenou variantou učebnice Český jazyk 5.r.
  • Obsahuje zjednodušené motivační texty J. Štroblové a základní texty výkladové. Úkoly pro samostatnou práci určené k procvičování učiva mají podobu Pracovních listů.   
  • V nabídce zůstávají obě varianty:
   Český jazyk 5 (měkká i tvrdá vazba) s dvojdílným Pracovním sešitem,
   Máme rádi češtinu 5 s blokem Pracovních listů.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  115

  Obsah učebnice

  TVOŘENÍ SLOV A STAVBA SLOVA

  • Kořen, předpony, přípony, koncovky
  • Odvozování slov
  • Slova příbuzná
  • Předpony roz-, bez-, vz-
  • Předpony od-, nad-, pod-, před-
  • Předpony ob-, v-
  • Předpony z-, s-, vz-

  VÝZNAMY SLOV

  • Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • Slova citově zabarvená
  • Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná; slova protikladná a souznačná

  SLOVNÍ DRUHY

  SLOVESA

  • Opakování (slovesná osoba, číslo, čas)
  • Slovesný způsob
  • Shrnutí učiva o slovesech

  SKLADBA

  • Základní větné členy
  • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
  • Věty s podmětem nevyjádřeným
  • Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

  • Podmět rodu mužského
  • Podmět rodu ženského
  • Podmět rodu středního
  • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

  PODSTATNÁ JMÉNA

  • Opakování (rod, číslo a pád podstatných jmen)
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského
  •      Vzory pán, hrad
  •      Vzory muž, stroj
  •      Vzor předseda
  •      Vzor soudce
  • Skloňování podstatných jmen rodu ženského 
  •      Vzor žena, růže
  •      Vzor píseň, kost
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního
  •      Vzor město, moře
  •      Vzor kuře, stavení
  • Shrnutí učiva o podstatných jménech

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  • Druhy přídavných jmen
  • Skloňování přídavných jmen tvrdých - vzor mladý
  • Skloňování přídavných jmen měkkých - vzor jarní
  • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích - vzory otcův, matčin
  • Stupňování přídavných jmen
  • Shrnutí učiva o přídavných jménech

  ZÁJMENA

  • Druhy zájmen
  • Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se 
  • Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono
  • Zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech
  • Shrnutí učiva o zájmenech

  ČÍSLOVKY

  • Význam číslovek
  • Druhy číslovek
  • Skloňování číslovek
  • Shrnutí učiva o číslovkách

  SKLADBA - pokračování

  • Věta jednoduchá a souvětí
  • Grafické znázornění stavby věty jednoduché
  • Souvětí

  NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce

  ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

  • Poznámky k práci s učebnicí
  • Práce s elektronickými učebnicemi ALTER ve formách PDF
  • Orientační tematický a časový plán

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Máme rádi češtinu 5.r. - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?