Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 6.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  597 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krausová Zdeňka, Teršová Renata, Chýlová Helena
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55351
  EAN / ISBN:
  9788072384365
  FRAUS

  Popis produktu

  • Příručka učitele je nově zpracována, zohledňuje inovace učebnice a pracovního sešitu. Zůstane zachována podoba 1:1 s řešeními ke cvičením v učebnici a pracovním sešitě. U každé kapitoly naleznete nově části cíl, motivace a vztah k RVP. Zachovány jsou další náměty pro práci v hodině, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení a další doplňky obsažené již v příručce původní.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  200

  O učebnici

  Předkládáme vám příručku učitele k učebnici českého jazyka v netradičním pojetí. Připomíná sice příručky pro učitele cizích jazyků. Najdete v ní vyřešené všechny úkoly a cvičení, řadu námětů k dalším činnostem, soubor diktátů, pravopisných a doplňovacích cvičení, jazykové rozbory, testy a prověřovací práce a návrh časově tematického plánu. Příručka je doplněna kopírovatelnými přílohami a vyřešeným pracovním sešitem.

  Učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Najdete v ní posílené prvky vnější integrace a je pouze na vašem rozhodnutí, v jakém rozsahu této nabídky využijete. 

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Návrh časově-tematického plánu
  • Výstupy a kompetence
  • Průřezová témata
  • Seznam knih a zdrojů

  Učebnice

  • Úvod
  • Opakování z 5. ročníku

  Tvarosloví

  • 1. Opakování slovních druhů
  • 2. Podstatná jména
  •     Opakování - mluvnické kategorie
  •     Podstatná jména konkrétní a abstraktní
  •     Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková
  •     Podstatná jména obecná a vlastní
  •     Procvičování tvarů podstatných jmen podel vzorů
  •     Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen
  •     Pravidla českého pravopisu
  • 3. Přídavná jména
  •     Opakování
  •     Tvoření přídavných jmen a jejich tvarů
  •     Stupňování přídavných jmen
  •     Skloňování přídavných jmen
  •     Jmenné tvary přídavných jmen
  • 4. Zájmena
  •     Opakování - druhy zájmen
  •     Skloňování zájmen podle vzorů ten a náš
  •     Skloňování zájmena jenž
  •     Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen
  • 5. Číslovky
  •     Opakování - druhy číslovek
  •     Pravopis číslovek
  •     Skloňování základních číslovek
  • 6. Slovesa
  •     Opakování - mluvnické kategorie
  •     Podmiňovací způsob přítomný a minulý
  •     Slovesný čas

  Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

  Souhrnná cvičení

  Skladba

  • 1. Větné členy
  •     Opakování
  •     Rozvíjející větné členy
  •     Stručná mluvnice česká
  • 2. Věta jednoduchá
  •     Opakování
  •     Grafické znázornění věty jednoduché
  • 3. Souvětí
  •     Opakování
  •     Určování vět hlavních a vedlejších
  •     Grafické znázorňování souvětí
  •     Nejobvyklejší spojovací výrazy
  •     Interpunkce v souvětí

  Zvuková stránka jazyka

  • 1. Opakování o hláskách
  • 2. Spisovná a nespisovná výslovnost
  • 3. Zvuková stránka slova a věty

  Rozvrstvení národního jazyka

  Jazykověda a její složky

  Souhrnná cvičení

  Komunikace a sloh

  •      Úvod k výuce slohu
  • 1. Vyplňování jednoduchých tiskopisů
  •     Poštovní poukázky
  •     Podací lístek
  • 2. Jednoduché komunikační žánry
  •     Vzkaz
  •     Inzerát
  •     Objednávka
  •     Zpráva, oznámení
  •     SMS zpráva
  • 3. Dopis osobní a úřední
  •     Dopis osobní
  •     Dopis úřední
  •     E-mail
  • 4. Popis a jeho funkce
  •     Popis budovy
  •     Popis místnosti
  •     Popis postavy
  •     Popis krajiny
  •     Popis pracovního postupu
  • 5. Výtah a výpisky
  •     Výtah
  •     Výpisky
  • 6. Vypravování
  •     Dějová posloupnost při vypravování
  •     Osnova vypravování
  •     Jazykové prostředky vypravování
  •     Vyprávění podle obrázku
  •     Dokončení příběhu

  Souhrnná cvičení

  Pracovní sešit

  Náměty na projekty

  Diktáty

  Pravopisná cvičení

  Kopírovatelné přílohy

  • Textová cvičení
  • Doplňovací cvičení
  • Jazykové rozbory
  • Testy
  •      Vstupní prověřovací práce (opakování učiva 5. ročníku)
  •      Opakovací test - tvarosloví
  •      Opakovací test - skladba
  •      Prověřovací práce za 1. pololetí
  •      Prověřovací práce za 2. pololetí
  • Texty
  •      O lišce Bystroušce
  •      Z historie pošty
  •      Co víme o Evropě
  •      Kočka, která chodila sama
  •      Kultura, v divadle

  Kopírovatelné přílohy - řešení

  • Řešení textových cvičení
  • Řešení doplňovacích cvičení
  • Řešení jazykových rozborů
  • Řešení testů

   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?