Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r.

  Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV

  Naše cena s DPH:
  205 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Kvačková, L. Jindrová, A. Laicmanová, L. Mrázková, Z. Sekotová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  56492
  EAN:
  9788072898848
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT.

  Nová učebnice je další v řadě učebnic vydávaných v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku. Je rozdělena na kapitoly věnované tvarosloví, pravopisu, významu slova a nauce o slovní zásobě, skladbě i slohu a komunikaci. Každá kapitola obsahuje teorii učební látky i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnici pro 6. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinovou práci.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  152

  Obsah učebnice

  Opakování učiva 6. ročníku - test č. 1

  I.   TVAROSLOVÍ

  1. Podstatná jména

  • Procvičování probraného učiva
  • Podstatná jména označující části těla
  • Test č. 2

  2. Přídavná jména

  • Procvičování probraného učiva
  • Jmenné tvary přídavných jmen
  • Test č. 3

  3. Zájmena

  • Procvičování probraného učiva
  • Zájmena vztažná
  • Test č. 4

  4.  Číslovky

  • Test č. 5

  5. Slovesa

  • Procvičování probraného učiva
  • Slovesný rod činný a trpný
  • Slovesné tvary
  • Test č. 6

  6. Neohebné slovní druhy

  • Příslovce
  • Test č. 7
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce
  • Opakování neohebných slov
  • Test č. 8

  7. Opakování tvarosloví - test č. 9

  II.   PRAVOPIS

  1. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

  • Test č. 10

  2. Procvičování pravopisu

  • Test č. 11

  III. VÝZNAM SLOVA A NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ

  1. Význam slova

  • Slovo, sousloví, rčení
  • Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • Synonyma, antonyma, homonyma
  • Odborné názvy
  • Test č. 12

  2. Stavba slova a slovotvorný rozbor

  • Procvičování učiva

  3. Slovní zásoba

  • Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
  • Odvozování
  • Skládání
  • Zkracování
  • Test č. 13

  IV. SKLADBA

  1. Stavba větná

  • Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
  • Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce
  • Test č. 14

  2. Přísudek

  • Přísudek slovesný, přísudek slovesný složený
  • Přísudek jmenný se sponou, beze spony
  • Vedlejší věta přísudková
  • Test č. 15

  3. Podmět

  • Podmět vyjádřený a nevyjádřený, všeobecný
  • Vedlejší věta podmětová
  • Test č. 16

  4. Shoda přísudku s podmětem

  • test č. 17

  5. Předmět

  • Předmět
  • Vedlejší věta předmětová
  • Test č. 18

  6. Příslovečné určení

  • Příslovečné určení
  • Druhy příslovečných určení
  • Příslovečná určení místa a času
  • Vedlejší věty příslovečné místní a časové
  • Příslovečná určení způsobu a míry
  • Vedlejší věty příslovečné způsobové a měrové
  • Příslovečná určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky
  • Vedlejší věty příslovečné příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové
  • Příslovečná určení zřetele, původce děje, prostředku a společenstva
  • Test č. 19

  7. Přívlastek

  • Přívlastek shodný a neshodný
  • Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
  • Přívlastek těsný a volný
  • Vedlejší věta přívlastková

  8. Doplněk

  • Doplněk
  • Vedlejší věta doplňková
  • Test č. 20

  9. Větné členy - přehled

  10. Vedlejší věty - přehled

  11. Větné členy několikanásobné

  12. Tvoření vět

  13. Stavba textová

  14. Opakování větné stavby - test č. 21

  V.  SLOH A KOMUNIKACE

  1. Vypravování

  2. Popis

  • Popis prostý
  • Popis uměleckého díla
  • Líčení
  • Popis pracovního postupu

  3. Charakteristika

  4. Životopis

  5. Pozvánka

  6. Žádost

  7. Výtah

  8. Test č. 22

  Rejstřík

  Řešení

   

   

  •  

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 7.r. souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?