Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r. Máme rádi češtinu - Učivo o jazyce

  Naše cena s DPH:
  123 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  M. Horáčková a kolektiv
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  55194
  EAN / ISBN:
  9788072452774
  ALTER

  Popis produktu

  • Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 7, I. díl z nakladatelství Alter. 

  • Učebnice je součástí upravené řady učebnic českého jazyka Máme rádi češtinu pro 2.stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Učebnice byla upravena tak, aby odpovídala nejenom RVP ZV, ale také novému návrhu osnov.

  • Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu.

  • Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě, která odpovídá požadavkům RVP ZV a doporučeným osnovám.

  • Učebnice poskytuje zásobu úkolů a cvičení určených pro samostatnou práci žáků (individuální i skupinovou). Žáci se učí pracovat s informacemi, zamýšlet se nad výroky a klást si otázky, které jim zprostředkují pochopení významu a cíle sdělení.

  • K této učebnici náleží samostatně prodejné Český jazyk 7 – Komunikační a slohová výchova  a Český jazyk 7 – Pracovní sešit  spolu s Klíčem.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  113

  Obsah učebnice

  I. OPAKOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

  II. TVAROSLOVÍ

  • OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Čáslice
  • Citoslovce

  III. SKLADBA

  • ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
  • Přísudek
  • Podmět
  • Procvičování pravopisu shody přísudku s podmětem
  • Předmět
  • Příslovečné určení
  • Přívlastek
  • Doplněk

  IV. NAUKA O VÝZNAMU SLOV

  • Slovo a sousloví
  • Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • Homonyma (slova souzvučná)
  • Synonyma (slova souznačná)
  • Antonyma (slova významově protikladná)
  • Termíny (odborné názvy)

  V. TVOŘENÍ SLOV

  • Slovní zásoba, způsoby jejího obohacování
  • Tvoření slov odvozováním
  • Tvoření slov skládáním
  • Tvoření slov zkracováním

  Opakování za 1. pololetí - test

  Opakování za 2. pololetí - test

  Výsledky testů

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 7.r. Máme rádi češtinu - Učivo o jazyce souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?