Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r. - Procvičujeme, opakujeme

  • výprodej
  Naše cena s DPH:
  129 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10512
  EAN:
  9788086287188
  ISBN:
  8086287181

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  123

  O učebnici

  Tato učebnice Procvičujeme, opakujeme tvoří - stejně jako v 6. ročníku - doplněk k vašim dvěma učebnicím pro 7. ročník, k Mluvnici a Literatuře a komunikaci.

  V její první části si opět budeme utvrzovat to, co jsme si vyložili v Mluvnici. Tak, jako jsme loni opustili Karla Čapka a jeho Mloky, opouštíme letos Sherlocka Holmese a jeho přítele doktora Watsona a zde budeme gramatické jevy procvičovat na textech jiných.

  Každé kapitole Mluvnice odpovídá kapitola v této učebnici, s výjimkou kapitoly úvodní: to je v Mluvnici kapitola, ve které se shrnuje loňské učivo, jež se v této učebnici už neprocvičuje. Učivo poslední, sedmé kapitoly Mluvnice už zvlášť procvičovat také nemusíte.

  Řada cvičení je opět založena na vyplňování tabulek; vždy si dobře přečtěte návod a cvičení pokud možno dělejte i písemně. Tak si důkladně procvičíte probranou mluvnici a zopakujete si i pravopis.

  Ve druhé části vám opět nabízíme bohatý repertoár činností, zaměřených jak na práci s texty (lyrickými, epickými i dramatickými),  tak na aktivní, samostatnou komunikaci slovem i písmem. Textové a komunikační činnosti jsou i zde nedílně propojeny. Dobrodružné, detektivní a fantastické prózy vás budou inspirovat k tomu, abyste sami vypravovali, popisovali či charakterizovali postavy. Několik textů básnických vás zase povzbudí k tomu, abyste spolu s básníky vyjadřovali své pocity a nálady - ale také například k tomu, abyste sami zkoušeli rýmovat, hrát si s jazykem, či dokonce poezii překládat. Při tom všem si zároveň "procvičíte a zopakujete" základní pojmy, jako je např. rým, metafora, metrum, sonet..... Tyto pojmy, které si máte osvojit, získáte navíc - budete-li dobře luštit - i jako tajenky různých hádanek. Ve všech oddílech druhé části učebnice si konečně můžete své znalosti ověřit také formou kvízů; ty vám stejně jako hádanky mají umožnit, abyste pracovali i ve skupinách, abyste mezi sebou soutěžili a abyste se při tom - jak doufáme - i pobavili.

  Jak už to znáte ze 6. ročníku, tato učebnice má skutečně sloužit k opakování a procvičování - ne už k osvojování nové látky. Proto druhá část věnovaná literární komunikaci už neobsahuje informace o autorech literárních ukázek ani výklad užívaných pojmů. Potřebujete-li si některé části učiva připomenout, vraťte se vždy k učebnici Literatura a komunikace; a pokud se u textů k procvičování setkáte se jmény autorů, které dosud neznáte, doplňte si informace o nich samostatně nebo s pomocí učitele.   

  Obsah učebnice

  MLUVNICE

  1. Spisovná a kultivovaná výslovnost; mluvený projev věřejný a neveřejný. Slovní přízvuk; příklonky a předklonky. Opakování z pravopisu - psaní velkých písmen ve vlastních jménech
  2. Obohacování slovní zásoby tvořením slov, skládáním, zkracováním, přejímáním cizích slov a vytvářením sousloví. Odvozování slov pomocí předpon a přípon
  3. Slovo; pojmenování jednoslovná a víceslovná. Slova jednoznačná a mnohoznačná; homonyma, synonyma, antonyma; odborné názvy; přenášení slov do jiných významů
  4. Číslovky; druhy, skloňování; užívání číslovek
  5. Slovesa; osoba, číslo, čas, způsob, slovesný rod, vid. Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené. Třídění sloves; slovesa nepravidelná
  6. Větné členy základní a rozvíjející (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, přístavek, příslovečné určení); doplněk. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty. Jednoduchá věta a souvětí; druhy vedlejších vět; souvětí podřadné a souřadné. Psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí

  LITERATURA A KOMUNIKACE

  I.   Umíme vypravovat a popisovat? Próza. Epika, fakta a fikce

  • 1. Literatura faktu. Popis. Subjektivizovaný popis 
  •     Volavka popelavá (Ardea cinerea)
  •     Okoun říční (Perca fluviatilis)
  • 2. Popis místa, cesty. Telefonický dialog
  • 3. Děj. Vypravování
  •     Jules Verne: Dva roky prázdnin
  • 4. Detektivka, detektiv. Vypravování
  •     Edgar Allan Poe: Odcizený dopis
  •     Karel Čapek: Ztracený dopis
  • 5. Detektiv jako literární postava. Vypravěč. Dialog
  •     Dick Francis: Smrt favorita
  •     Josef Škvorecký: Smutek poručíka Borůvky
  • 6. Literární postava. Popis osoby, charakteristika
  • 7. Dobrodružná a fantastická literatura: autoři, díla, žánry
  • 8. Hádanky (připomenutí základních pojmů oddílu I.)
  •     Třípísmenná doplňovačka
  •     Hřebenovka

  II.  Umíme vyjadřovat své city, prožitky, postoje....? Jak to dělají lyričtí básníci?

  • 1. Rým. Slovní hry
  •     William Saroyan: Víno
  •     William Saroyan:  Hračka
  • 2. Rým. Překlad básnického textu
  •     Lubomír Feldek: Motorka, Ponorka
  • 3. Rým. Metrum. Poetismus
  •     Vítězslav Nezval: g
  • 4. Metafora. Vyjadřování citů, nálad
  •     Václav Hrabě: * * *
  • 5. Sonet. Vyjadřování citů, nálad, postojů
  •     Vítězslav Nezval: Sonet sedmdesátý o chvíli, kdy zapadly za ní dveře
  • 6. Malý kvíz
  •     Alfred Wolfenstein: Obyvatelé měst
  • 7. Hádanky (připomenutí základních pojmů oddílu II.)
  •     Čtyřpísmenná doplňovačka
  •     Roháček
  •     Přenoska I
  •     Přenoska II 
  •     Hřebenovka

  III.  Dialog a monolog v hudebním a loutkovém divadle

  • 1. Malý kvíz
  • 2. Operní árie. Monolog, dialog
  •     Jaroslav Kvapil - Antonín Dvořák: Rusalka
  •     Giuseppe Verdi: La Traviata

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?