Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 7.r. ZŠ - příručka učitele (nová generace)

  Naše cena s DPH:
  667 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Krausová Zdeňka, Teršová Renata, Chýlová Helena, Prošek Martin, Pavel Růžička
  Nakladatel:
  FRAUS
  Kód zboží:
  55891
  EAN / ISBN:
  9788072388783
  FRAUS

  Popis produktu

  • Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje z bloku Hledání souvislostí, všechny odpovědi na otázky na liště, samozřejmostí je zpracování hlavního textu z hlediska učitele, obsahuje i další náměty pro práci v hodině i doma, návrhy projektů. Součástí jsou i testy a prověřovací úkoly, návrh časově-tematického plánu a kopírovatelné přílohy.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  176

  O učebnici

  Doufáme, že příručka učitele k českému jazyku pro 6. ročník základních škol a odpovídající ročník víceletých gymnázií se vám osvědčila a že jste v ní našli vše, co jste k výuce potřebobali.

  Stejným způsobem jsme připravili i příručku učitele pro sedmý ročník. Najdete zde vyřešená všechna cvičení, cvičení doplňovací, náměty pro další činnost, další textová cvičení, výběr diktátů a jazykových rozborů, jejichž prostřednictvím můžete ověřovat znalosti a dovednosti svých žáků. Předkládáme vám také návrh časově-tematického plánu a kompletní řešení úkolů v pracovním sešitě.

  Učebnice je koncipována dle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání a zařadili jsme do ní prvky vnitřní i vnější integrace. 

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Návrh časově-tematického plánu
  • Výstupy a kompetence
  • Průřezová témata
  • Seznam knih a zdrojů

  Učebnice

  • Úvod

  Opakování z 6. ročníku

  Nauka o významu slov

  • 1. Význam slova
  • 2. Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • 3. Slovo a sousloví, rčení
  • 4. Synonyma a homonyma
  • 5. Slova citově zabarvená
  • 6. Odborné názvy
  • 7. Slova s časovým příznakem

  Souhrnná cvičení

  Nauka o tvoření slov

  • 1. Slovní zásoba a její obohacování
  • 2. Slovotvorba krok za krokem
  •     Tvoření slova a stavba slova
  • 3. Dobrodružství slovotvorby
  •     Základní principy
  •     Slovotvorný rozbor
  • 4. Způsoby tvoření slov
  •     Odvozování
  •     Skládání
  •     Zkracování
  • 5. Co už umíme ze slovotvorby
  • 6. Vybrané slovotvorné typy
  •     Odvozování podstatných jmen
  •     Odvozování přídavných jmen
  •     Tvoření přídavných jmen a vybrané pravopisné problémy, pravopisné oříšky
  •     Odvozování sloves

  Souhrnná cvičení

  Tvarosloví

  • 1. Co už umíme z tvarosloví
  • 2. Skloňování zájmena jenž
  • 3. Co už víme o slovesech
  • 4. Slovesný rod
  • 5. Příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí
  •     Příslovce
  •     Příslovečné spřežky
  •     Stupňování příslovcí
  • 6. Další neohebná slova - předložky, spojky, částice, citoslovce

  Souhrnná cvičení

  Skladba

  • 1. Druhy vět podle postoje mluvčího
  •     Věty oznamovací
  •     Věty tázací
  •     Věty žádací
  • 2. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty
  • 3. Co už víme o základních větných členech
  •     Podmět
  •     Přísudek
  • 4. Rozvíjející větné členy
  •     Předmět
  •     Příslovečné určení
  •     Přívlastek
  •     Doplněk
  • 5. Přístavek
  • 6. Co už víme o větě
  • 7. Druhy vedlejších vět
  •     Vedlejší věta podmětná
  •     Vedlejší věta předmětná
  •     Vedlejší věta příslovečná
  •     Vedlejší věta přívlastková
  •     Vedlejší věta doplňková
  •     Vedlejší věta přísudková
  • 8. Co už víme ze skladby

  Souhrnná cvičení

  Pravopis

  • 1. Procvičování pravopisu i/y
  •     Vyjmenovaná slova
  •     Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
  •     Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen
  •     Shoda přísudku s podmětem
  • 2. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

  Souhrnná cvičení

  Komunikace a sloh

  • 1. Popis
  •     Popis předmětu
  •     Popis uměleckého díla
  •     Popis pracovního postupu
  • 2. Charakteristika
  • 3. Líčení
  •     Líčení krajiny
  • 4. Výtah
  • 5. Žádost
  • 6. Životopis
  • 7. Vypravování

  Souhrnná cvičení

  Pracovní sešit

  • Náměty na projekty
  • Diktáty
  • Pravopisná cvičení
  • Kopírovatelné přílohy
  •      Doplňovací cvičení
  •      Textová cvičení
  •      Jazykové rozbory
  • Testy
  •      Vstupní prověřovací práce (opakování učiva 6. ročníku)
  •      Prověřovací práce za 1. pololetí
  •      Prověřovací práce za 2. pololetí
  •      Opakovací test - nauka o významu a tvoření slov
  •      Opakovací test - tvarosloví
  •      Opakovací test - skladba
  • Kopírovatelné přílohy - řešení
  •      Řešení doplňovacích cvičení
  •      Řešení textových cvičení
  •      Řešení jazykových rozborů
  •      Řešení testů

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?