Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hravá čeština 7 - Učebnice pro 7.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  261 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Michaela Křivancová, Jaroslava Nováková, Andrea Pavlíčková, Jolana Hanusová, Pavlína Pyszková, Ondřej Dedek, Marta Nekvindová, Hana Duffková, Petra Košuličová, Marcela Fenclová
  Nakladatel:
  Taktik
  Kód zboží:
  56718
  EAN:
  9788075631411
  ISBN:
  9788075630650
  Taktik

  Popis produktu

  V souladu s RVP ZV

  Jako novinku pro školní rok 2017/2018 si pro Vás autoři připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili v nich změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

  Učebnice doplňují samostatně prodejné pracovní sešity obsahující rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a zručností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrné testy na konci každé kapitoly.

  Každá učebnice z nové řady je doplněna přílohou pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Přílohy SPU vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku PaedDr. Daniela Švancarová. Přílohy jsou v souladu s novou úpravou RVP, věnovanou mimo jiné i tomuto druhu poruch učení a zahrnují některé totožné úlohy z učebnic upravené pro potřeby žáků s SPU, stručný a přehledný souhrn učiva a metodickou pomoc pro učitele.

  Učebnice je doplněna informací o náročnosti každé z úloh.
  Učebnice obsahuje přílohu pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU).
  Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.
  Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu žáků.
  Shrnutí celého učiva daného ročníku.

   

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  140

  Obsah učebnice

  OPAKOVÁNÍ

  NAUKA O VÝZNAMU SLOV

  • Význam slov
  • Slova jednoznačná a mnohoznačná
  • Slovo a ustálená slovní spojení: sousloví a frazémy
  • Synonyma, antonyma, homonyma
  • Citově zabarvená slova
  • Odborné názvy
  • Archaismy, historismy a neologismy
  • Souhrnné úkoly

  NAUKA O TVOŘENÍ SLOV

  • Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
  • Slovotvorba
  •    Odvozování podstatných jmen
  •    Odvozování přídavných jmen
  •    Odvozování sloves
  •    Skládání
  •    Zkracování
  • Souhrnné úkoly

  TVAROSLOVÍ

  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  •    Rod činný a trpný
  • Příslovce
  •    Tvoření příslovcí
  •    Stupňování příslovcí
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce
  • Souhrnné úkoly

  SKLADBA

  • Druhy vět podle komunikační funkce
  • Výpověď, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent
  • Větné členy
  •    Podmět
  •    Přísudek
  •    Shoda podmětu s přísudkem
  • Rozvíjející větné členy
  •    Předmět
  •    Příslovečné určení
  •    Přívlastek
  •    Doplněk
  • Přístavek
  • Souvětí
  •    Závislostní graf souvětí
  •    Druhy vedlejších vět
  • Stavba textu
  • Souhrnné úkoly

  PRAVOPIS

  • Procvičování pravopisu i / y / í / ý
  • Psaní předpon s-, z-, vz-
  • Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
  • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
  • Sohrnné úkoly

  KOMUNIKACE A SLOH

  • Popis
  •    Popis předmětu
  •    Popis uměleckého díla
  •    Popis děje a popis pracovního postupu
  •    Líčení
  • Charakteristika
  • Práce s informacemi
  •    Výtah
  •    Práce s grafy a tabulkami
  • Žádost
  • Životopis
  •    Souvislý životopis
  •    Strukturovaný životopis
  •    Životopis slavné osobnosti
  • Motivační dopis
  • Vypravování
  • Souhrnné úkoly

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Hravá čeština 7 - Učebnice pro 7.r. ZŠ souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?