Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r. 2.díl - Komunikační a slohová výchova

  Naše cena s DPH:
  85 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hrdličková H. a kol.
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  10709
  EAN:
  9788072453160
  ISBN:
  8072450123
  ALTER

  Popis produktu

  • Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, digitálními slovníky, encyklopediemi a k využívání funkcí textového editoru Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Učebnice přináší poučení o typech médií a mediálních textů.
  • Trojdílná učebnice je v souladu s Ústavou a zákony ČR, se Standardem vzdělávání i s učebním plánem a osnovami vzdělávacího programu pro základní školu.
  • Vyznačuje se logickou stavbou a jasným členěním na jednotlivé tematické celky. Způsobem zpracování navazuje na předcházející učebnice pro 6. a 7. ročník a tím zároveň na úplnou řadu učebnic pro první stupeň základní školy.
  • Učebnici tvoří tři díly: první díl obsahuje učivo o jazyce, druhý díl je věnován slohu, komunikaci a práci s informacemi, třetí díl doplňuje soubor o diktáty, cvičení, tabulky a přehledy. I pro 8. ročník napsal výchozí texty k jazykovému učivu spisovatel Ivan Klíma, a to se zřetelem k věkovým zvláštnostem a věku žáků. Učebnice tak výchozími texty jednotlivých cvičení plní nejen cíle jazykového vzdělávání a jazykové výchovy, ale i důležité výchovné cíle občanské.
  • Učebnice je dobře odborně zpracovaná, odpovídá věku a možnostem žáků.
  • Učebnice se vyznačuje jednotným didaktickým pojetím: vede žáky k vyvozování vlastních závěrů, výrazně preferuje induktivní postupy a dává podněty k dalším samostatným aktivitám žáků.
  • Bohatá barevnost napomáhá k hlubší strukturaci textu, a tak přispívá k snazšímu osvojení jednotlivých jazykových jevů.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  78

  O učebnici

  Možná si kladete otázku, proč se máme zabývat komunikační a slohovou výchovou, k čemu vám bude ve světě plném techniky, zahlceném informacemi, ve světě, který vyžaduje a ctí rychlost, věcnost, stručnost. Jedním z cílu školy je připravit vás tak, abyste v tomto světě obstáli a byli v životě úspěšní. K tomu nepochybně patří i schopnost umět se účinně dorozumívat, komunikovat, a to v rozmanitých situacích, s různými lidmi a institucemi, s rozličnými záměry jak při osobním jednání, tak pomocí moderních technických prostředků. Doufáme, že pro vás bude práce s touto učebnicí dobrou průpravou pro život. Pokusíme se vzbudit váš zájem a vést vás tak, abyste pracovali s chutí a byli ochotni zvyšovat svou osobní laťku, protože najdete smysl v tom, co děláte.

  VYDEJTE SE S NÁMI NA PUTOVÁNÍ PO KOMUNIKAČNÍCH DÁLNICÍCH, UČTE SE ZÍSKÁVAT DŮVĚRYHODNÉ INFORMACE

  Dnes lidé často komunikují prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů. Všude na světě jsou zastánci i odpůrci těchto způsobů, ale jedni ani druzí nic nezmění na tom, že vaše generace využívá a i v dalším životě bude využívat počítače, internet, mobilní telefony apod. Většina písemností se odesílá prostřednictvím internetu jako e-mailové zprávy nebo pomocí online formulářů. Stále více lidí využívá počítače ke studiu. Zdrojem informací se stávají místo objemných slovníků tištěných slovníky elektronické a internetové.

  CVIČÍME SE VE VYJADŘOVÁNÍ

  Na cvičení v učebnici nepohlížíme jako na cíl, ale jako na prostředek pěstování vašeho jazykového projevu. Předkládáme vám nabídku, jakýsi zásobník cvičení, z něhož je nutné vybírat. Záleží na vyučujícím, co vybere pro přímou práci, případně při domácí přípravě. V této učebnici máte tedy prostor pro vlastní volbu rozsahu a hloubky osvojení si učiva. Mějte na paměti, že komunikovat neznamená jen souhlasně kývat hlavou a trpně přijímat, co se vám předkládá. Očekáváme, že budete vyjadřovat své názory, že je budete obhajovat, že se debata stane součástí každé vyučovací hodiny.

  SAMOSTATNÁ PRÁCE 

  Jak jste zvyklí z jiných učebnic ALTER, předpokládá se i ve vyučovacích hodinách komunikační a slohové výchovy vaše zhruba dvacetiminutová samostatná práce (individuální nebo skupinová) a její krátká kontrola se zpětnou vazbou.

  Snažili jsme se o to, abyste si mohli pro slohový úkol volit téma, které je vám blízké, o němž už něco víte a jež vás zajímá. Chceme, abyste pracovali s chutí, aby vaše činnost byla smysluplná, radostná a aby měl každý z vás možnost být úspěšný.

  Koncept i čistopis si vždy zkontrolujte. Doporučujeme vám, abyste si práci přečetli několikrát - vždy s určitým zaměřením. Při kontrole sledujete obsahovou stránku, logickou stavbu textu, přehlednost, členění, slovní zásobu, pravopis. Budete-li využívat pro psaní svých prací počítač, pak vás textové editory (např. Word) na většinu pravopisných chyb upozorní, případně je i opraví. Jak však uvidíte dále v učebnici, i v případě využívání funkce sledování pravopisu je vaše následná kontrola nutná.

  Pokud se raději vyjadřujete ústně než písemně, můžete si některé projevy nahrát (máte-li k tomu podmínky ve škole, případně doma) nebo je přednést "spatra" před třídou.

  KONTROLA SAMOSTATNÉ PRÁCE

  Kontrola je důležitou okamžitou zpětnou vazbou. Poskytne vám informaci o tom, jak jste byli úspěšní, popřípadě kde a proč jste se dopustili chyby. Měli byste si chybný krok uvědomit a příště se ho vyvarovat. Hodnotíte-li práci druhých, uveďte vždy nejprve klady; poukazujete-li na nedostatky, pokuste se navrhovat jiná, podle vás lepší řešení; učte se spolupracovat.

  DOMÁCÍ ÚKOL

  V tomto oddíle vám obvykle nabízíme možnost opatřit si vlastní podklady pro samostatnou práci v následující hodině slohu. Je jistě ve vašem zájmu, abyste této možnosti využili a nemuseli spoléhat pouze na nabídku, kterou vám poskytuje učebnice.  

  Obsah učebnice

  • ZÍSKÁVÁME DŮVĚRYHODNÉ INFORMACE, VYUŽÍVÁME ONLINE ENCYKLOPEDIE
  • CHARAKTERISTIKA.........Lekce č. 1
  • Opakujeme, jak psát charakteristiku........Lekce č. 2
  • Charakterizujeme literární postavu........Lekce č. 3
  • Charakterizujeme sami sebe
  • JEDNÁME S INSTITUCEMI........Lekce č. 4
  • Úřední písemnosti (úřední dopis, žádost, objednávka, přihláška, životopis)........Lekce č. 5
  • Urgence, reklamace, výpověď
  • SUBJEKTIVNĚ ZABARVENÝ POPIS (LÍČENÍ)........Lekce č. 6
  • Všímáme si líčení v literárních dílech........Lekce č. 7
  • Líčíme dojmy z četby o exotických krajích
  • ODBORNÉ TEXTY - VÝKLAD........Lekce č. 8
  • Učíme se pracovat s odborným textem........Lekce č.9
  • Učíme se vystavět výkladový text........Lekce č. 10
  • Prohlubujeme svou dovednost pracovat s populárně-naučnými texty........Lekce č. 11
  • Skupinová práce s odbornými texty........Lekce č. 12
  • Odstraňujeme stylizační nedostatky a upravujeme texty - píšeme na počítači
  • ÚVAHA........Lekce č. 13
  • Učíme se psát úvahu........Lekce č. 14
  • Argumentujeme, obhajujeme své názory........Lekce č. 15
  • Shrnujeme učivo
  • MEDIÁLNÍ VÝCHOVA........Lekce č. 16
  • Orientujeme se v hromadných sdělovacích prostředcích........Lekce č. 17
  • Sledujeme publicistiku na internetu, píšeme články pro třídní časopis........Lekce č. 18
  • Čteme a píšeme publicistické texty
  • SLOVNÍČEK PUBLICISTICKÝCH TERMÍNŮ
  • SLOVNÍČEK POJMŮ
  • MYŠLENKOVÉ MAPY, SEBEHODNOCENÍ
  • SHRNUTÍ POZNATKŮ O SLOHU (přehled)   

   

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?