Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r. ZŠ - Čtení s porozuměním

  Naše cena s DPH:
  182 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Karla Prátová, Zita Janáčková, Ilona Kirchnerová
  Nakladatel:
  Nová škola - Duha
  Kód zboží:
  57195
  EAN:
  9788088285021
  ISBN:
  88-50
  Nová škola - Duha

  Popis produktu

  Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů.

  Přínosem učebnice je, že obsahuje i mezioborově propojené texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou i uspořádací úlohy, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost (obdobné úlohy jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy).

  Pevná vazba.

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  152

  O učebnici

  Tato publikace navazuje na učebnici pro 6. a 7. ročník. Obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 8. ročníku - úvodní výklad o jazyce, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje znalosti. (Řešení testů je uvedeno ke konci učebnice.)

  Do učebnice jsou průběžně zařazeny texty s otázkami a úkoly, které rozvíjejí mezipředmětové vztahy.

  Novým přínosem učebnice je, že přináší i texty podporující a testující čtenářskou gramotnost žáků. Zařazeny jsou dokonce i uspořádací úkoly, v nichž je cílem určit správné pořadí jednotlivých úseků tak, aby byla dosažena správná textová návaznost.

  Učebnici je možno doplnit pracovním sešitem Procvičujeme češtinu v 8. ročníku, kde najdete mnoho zábavných cvičení řazených do stejných kapitol jako v učebnici.

  K učebnici je připraven rovněž metodický průvodce.  

  Obsah učebnice

  I.    Čeština - jeden ze slovanských jazyků

  II.   Nauka o slově

  • 1. Slovní zásoba
  • 2. Obohacování slovní zásoby

  III.  Tvarosloví

  • 1. Podstatná jména
  •     A. Podstatná jména - opakování
  •     B. Skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen
  •     C. Skloňování podstatných jmen typu idea
  •     Opakování - podstatná jména
  • 2. Přídavná jména
  • 3. Zájmena
  •     A. Zájmena - opakování
  •     B. Skloňování zájmen týž, tentýž
  • 4. Číslovky
  •     Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
  • 5. Slovesa
  •     A. Slovesa - opakování
  •     B. Slovesný vid
  •     C. Slovesné třídy a vzory
  •     Opakování - slovesa
  • 6. Příslovce
  • 7. Předložky
  • 8. Spojky
  • 9. Částice
  • 10. Citoslovce
  •     Opakování - neohebné slovní druhy

  IV.  Pravopis

  • 1. Psaní i, í / y, ý po obojetných souhláskách
  • 2. Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
  • 3. Psaní u/ú/ů
  • 4. Psaní n/nn
  • 5. Psaní s-, z-, vz-
  • 6. Psaní velkých písmen

  V.   Skladba

  • 1. Věta dvojčlenná a jednočlenná; větný ekvivalent
  • 2. Zápor
  • 3. Základní větné členy
  •     A. Přísudek
  •     B. Podmět
  • 4. Rozvíjející větné členy
  •     A. Předmět
  •     B. Příslovečné určení
  •     C. Přívlastek
  •     D. Doplněk
  • 5. Několikanásobný větný člen
  •     Opakování - větné členy
  • 6. Znázornění stavby věty jednoduché
  • 7. Věta jednoduchá a souvětí
  • 8. Souvětí podřadné
  •     Opakování - souvětí podřadné
  • 9. Souvětí souřadné
  •     Opakování - souvětí souřadné
  • 10. Souřadně spojené vedlejší věty (rozšiřující učivo)
  • 11. Znázornění stavby souvětí (rozšiřující učivo)

  VI.  Závěrečné opakování

  VII. Komunikace a sloh

  • 1. Opakování učiva 7. ročníku
  • 2. Charakteristika literární postavy
  • 3. Líčení
  • 4. Výklad
  • 5. Výtah
  • 6. Referát
  • 7. Úvaha
  • 8. Úvod do publicistického stylu
  • 9. Vybrané útvary publicistického stylu
  •     A. Zpráva
  •     B. Rozhovor (Interview)
  • 10. Média a mediální komunikace

  VIII. Klíčové kompetence žáka a očekávané výstupy

    IX. Řešení - testy a vybraná cvičení

   

  •  

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?