Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r. - Mluvnice

  Naše cena s DPH:
  131 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Müllerová Olga
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10494
  EAN:
  9788086287287
  ISBN:
  8086287289

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  128

  O učebnici

  ÚVOD A SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU

  Pro žáky

  Setkáváme se společně už třetí rok nad problémy, záludnostmi, ale také krásami a vtipem našeho rodného jazyka. Dalo by se říct, že to nejpodstatnější z české mluvnice jsme už probrali, ale jistě byste ani sami nechtěli tvrdit, že už se nemáme co učit. Podstatné věci je třeba opakovat a je také třeba některé z nich znovu vyložit nebo je rozšířit o další podrobnosti. Mějme stále na mysli, že dobrá znalost naší mateřštiny a hlavně to, jak jí dovedeme využívat při vytváření a vnímání nejrůznějších psaných a mluvených textů, je skoro prvním předpokladem k tomu, jak úspěšně zvládat situace soukromé i veřejné.

  V této úvodní kapitole si opět připomeneme to, co jsme se učili loni v sedmé třídě, a také si to hned procvičíme. Už jsme si vysvětlili, že poznatky o jazyce i sám jazyk tvoří upořádaný systém. Abychom mohli mluvit a psát, musíme vytvářet hlásky (samohlásky, souhlásky a dvojhlásky). Jejich tvořením a jejich významem se zabývá hláskosloví (fonetika a fonologie); sem ještě můžeme přiřadit to, jak hlásky a jejich sekupení vyslovujeme. Spojováním hlásek ve slova, stavbou slov se zabývá tvoření slov. To je spjato s tvaroslovím (morfologií), které se zabývá tím, jaké tvary slova mají a jak se podle tvarů a jejich proměňování seskupují do jednotlivých slovních druhů. Slova užíváme v takovém tvaru, abychom je mohli spojit s jinými slovy do věty a větou pak vyjádříme nějakou myšlenku nebo něco, co je důlěžité pro toho, s kým mluvíme nebo komu píšeme. Spojováním slov do vět se zabývá větná skladba (syntax). Hláskování, tvarosloví a větná skladba patří do mluvnice (gramatiky). Můžeme však jít ještě dále. Někdy nám i pro důležité sdělení stačí jedna věta, častěji však vytváříme celé texty, to je spojení několika nebo mnoha vět (souvětí); zajímá nás tedy také textová výstavba. (Tou jsme se jěště nezabývali.) A nesmíme zapomenout na slovní zásobu a významy slov; zabývá se jimi nauka o slovní zásobě (lexikologie).  

   

  Obsah učebnice

  1. Psaní, výslovnost a skloňování častých přejatých jmen obecných a cizích jmen vlastních
  2. Nepravidelnost ve skloňování podstatných jmen rodu ženského
  3. Skloňování zájmen
  4. Slovesné tvary, jejich tvoření z kmene přítomného a minulého; příčestí a přechodníky. Dvojí tvary některých sloves
  5. Věta jednoduchá a souvětí; druhy větných členů; významový vztah mezi jednotlivými členy v několikanásobném větném členu; souvětí podřadné a druhy vedlějších vět; souřadně spojené věty vedlejší
  6. Souvětí souřadné; významový vztah slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, důvodový (příčinný), důsledkový mezi větami hlavními
  7. Slovanské jazyky, vznik a vývoj češtiny. Útvary českého jazyka. Jazyková kultura

  Metodické poznámky pro učitele

  Seznam mluvnických pojmů

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?