Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 8.r. - Procvičujeme, opakujeme

  Naše cena s DPH:
  103 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10530
  EAN:
  9788086287348
  ISBN:
  8086287343

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  131

  O učebnici

  I tato učebnice Procvičujeme, opakujeme doplňuje vaše dvě učebnice pro 8. ročník, Mluvnici Literaturu a komunikaci.

  V její první části budeme opět procvičovat to, co jsme si vyložili v Mluvnici, ale budeme se ve cvičení vracet i k těm poznatkům pravopisným, tvaroslovným a syntaktickým, které se mají stát součástí vašich stálých vědomostí z češtiny. Jsou to poznatky o jevech, které budete potřebovat k tomu, abyste dokázali vytvářet dobré písemné i mluvené texty.

  Stejně tak jako v učebnici pro 6. a 7. ročník i zde každá kapitola odpovídá příslušné kapitole v Mluvnici. Nabízí se vám řada různých cvičení, která jsou založena jak na textech literárních, tak i odborně zaměřených, některé texty byly vybrány z novin a časopisů. Budete pracovat i s větami, které jsou vystavěny tak, aby obsahovaly co nejvíce procvičovaných jevů.

  Věnujte pozornost všem cvičením, pracujte vždy podle návodu. Textové ukázky poskytují většinou i příležitost zopakovat a procvičit si i řadu jevů jiných; využijte této možnosti. V poslední kapitole se můžete znovu přesvědčit o vzájemných shodách i rozdílech mezi slovanskými jazyky a o tom, jak se ještě v nedávné minulosti hovořilo v různých částech Česka.

  Ve druhé části rovněž zachováváme stejné členění látky jako v učebnici "výkladové", tj. v Literatuře a komunikaci (kde najdete i odkazy na příslušné stránky v cvičebnici). V mnohem hojnější míře jsou zde - kromě tradičních cvičení a úkolů - zábavnější formy, jako jsou skrývačky, osmisměrky, roháčky, doplňovačky, rozdílovky, síťovky, spirálovky, křížovky, kvízy, testy. Protože příští rok už budou mnozí z vás skládat přijímací zkoušky na střední školy, myslíme si, že vám některé z nich (zvláště kvízy a testy) mohou posloužit i jako příprava ke zkouškám.

  Tak jako tomu bylo v učebnici základní, zařazujeme i sem úkoly komplexnějšího charakteru, neboť chceme, abyste si uvědomovali souvislosti (podobnosti i rozdíly) mezi různými texty: uměleckými i neuměleckými, lyrickými, epickými a dramatickými, mezi různými druhy umění (letos např. sledujeme vztah mezi literaturou a filmem), mezi texty vzniklými v dobách dřívějších a texty současnými, v různých komunikačních situacích apod.

  Je přirozené, že procvičování provádíme především na textech jiných autorů než v učebnici základní. Informace o nich zde už nepodáváme. Součástí komunikace a naší přípravy  pro život je i to, že si umíme potřebné údaje vyhledat ve slovnících, encyklopediích, na Internetu apod.

  Tento typ učebnice vyžaduje především vaši aktivitu, tvořivost, zájem, chuť se učit i hrát si. Není zřejmě na tomto světě nic důležitějšího, potřebnějšího a radostnějšího.  

  Obsah učebnice

  MLUVNICE

  1. Psaní, výslovnost a skloňování častých přejatých jmen obecných a cizích jmen vlastních
  2. Nepravidelnost ve skloňování podstatných jmen rodu ženského. Opakování z tvarosloví a pravopisu
  3. Skloňování zájmen
  4. Slovesné tvary, jejich tvoření z kmene přítomného a minulého; příčestí a přechodníky. Dvojí tvary některých sloves
  5. Věta jednoduchá a souvětí; druhy větných členů; významový vztah mezi jednotlivými členy v několikanásobném větném členu; souvětí podřadné a druhy vedlejších vět; souřadně spojené věty vedlejší
  6. Souvětí souřadné; významový vztah slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, důvodný (příčinný), důsledkový mezi větami hlavními. Opakování z pravopisu
  7. Slovanské jazyky. Útvary českého jazyka. Jazyková kultura

  LITERATURA A KOMUNIKACE

  I.  Umíme vyjadřovat své city, prožitky, postoje.... ? Jak to dělají lyričtí básníci? Řečnictví

  • 1. Chvalozpěvy: hymnus, óda
  •     A. J. Puchmajer: Na český jazyk
  •     J. Šotola: Óda na hazard
  •     Osmisměrka
  • 2. Žalozpěvy
  •     J. V. Sládek: A to milování
  •     F. Gellner: Elegie
  •     Skrývačky
  • 3. Nápisy, epitafy, epigramy
  •     Simónidés: Sparťanům padlým u Thetmopyl
  •     Eurípidés: Na otrávivší se houbami
  •     J. Kampanus: Řeč mrtvé dcerušky
  •     J.Zahradníček: Čtyři léta
  •     E. L. Masters: Spoonriverská antologie (Žena Charlese Blisse; Velebný pán Lemuel Wiley)
  •     K. Havlíček Borovský: Epigramy (Verba docent, exempla trahunt)
  •     Roháček
  • 4. Řečnictví
  •     K. Hamsun: Děkovný projev při udělení Nobelovy ceny
  •     Skrývačky

  II.  Umíme vypravovat, popisovat, zaznamenávat události? Drobná a velká epika. Životopis, úvaha

  • 1. Anekdota
  • 2. Bajka
  •     K.Čapek: Bajky
  • 3. Přísloví, pořekadla, rčení
  •     J. Suchý
  •     Šestipísmenná doplňovačka
  •     Rozdílovka
  • 4. Epos
  •     Píseň o Cidovi
  •     Malý kvíz
  •     Síťovka
  • 5. Záznam, zápis o události (do oddílové kroniky apod.)
  • 6. Deník
  •     J. Kolář: Roky v dnech; Dny v roce
  •     Roháček
  •     Spirálovka (ráčkovka)
  • 7. Paměti, vzpomínky
  •     J. Seifert: Všecky krásy světa
  • 8. Autobiografie
  •     J. Neruda: Romance o Karlu IV.
  •     J. Seifert
  • 9. Životopis (hra)
  • 10. Aforismus
  •       Zdvojená doplňovačka
  • 11. Úvaha
  •        Deník Anny Frankové

  III.  Dialog a monolog ve filmu. Výklad

  • 1. Film
  •     J. Papoušek - M. Forman: Černý Petr
  •     Síťovky
  •     Skrývačky
  •     Křížovka
  •     Řetízková doplňovačka
  • 2. Výklad

  IV.  Umíme si opatřit informace? Knihy, knižní kultura, časopisy, noviny

  • 1. Ilustrace (skrývačky + kvíz)
  •     Zdvojená doplňovačka
  •     Závěrečný kvíz 

   

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?